کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: سه شنبه 30 شهریور ماه 1400 ساعت: 

برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.

برندگان جوایز

برندگان جوایز مرداد ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83404 سعید صالحی یک میلیون ریال
2 84222 علی خراسانی یک میلیون ریال
3 83949 محمد رضا آخوندی یک میلیون ریال
4 83753 مرتضی آخوندی یک میلیون ریال
5 81976 جابر ابراهیمی یک میلیون ریال
6 81990 قاسم احمدی یک میلیون ریال
7 83378 محسن اسدی یک میلیون ریال
8 84104 اکبر بزرگی یک میلیون ریال
9   رضا جمشیدی یک میلیون ریال
10 83423 فرخ خادمی یک میلیون ریال
11 79524 علی رمضانی یک میلیون ریال
12 83085 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
13 81183 علیرضا صیدی یک میلیون ریال
14 82622 حامد عسگری یک میلیون ریال
15 83738 علی عسگری یک میلیون ریال
16 82848 شیروان محمد شاهی یک میلیون ریال
17 83152 امیر محمدی انجدانی یک میلیون ریال
18 79991 فرهاد میر احمدی یک میلیون ریال
19 86928 محمد کاظمی یک میلیون ریال
20 80694 آرمان خادمی پور یک میلیون ریال
21 83695 مهدی ملا محمدی یک میلیون ریال
22 83472 حسین معتمد یک میلیون ریال
23 83777 علی داود یک میلیون ریال
24 83431 مصطفی فرجی یک میلیون ریال
25 83938 احسان رستگار یک میلیون ریال
26 81658 مهدی رضایی یک میلیون ریال
27 82824 علیرضا عزیزی یک میلیون ریال
28 82869 محمد معصومی یک میلیون ریال
29 83761 نعمت بلبلی یک میلیون ریال
30 82871 مجید صالحی یک میلیون ریال
31 83498 مسلم نوری یک میلیون ریال
32 83449 مسعود رحیمی شکور یک میلیون ریال
33 83852 سعید جعفری یک میلیون ریال
34 81868 ابراهیم طاهری یک میلیون ریال
35 77817 محمد عبدالهی یک میلیون ریال
36 79868 پژمان عطایی یک میلیون ریال
37 81772 امیر حسین نجفی یک میلیون ریال
38 81288 حسین نوری یک میلیون ریال
39 83724 امیر محمد ورمزیاری یک میلیون ریال
40 81031 حمید آقامحمدی یک میلیون ریال
41 81252 فرشید حشمتی یک میلیون ریال
42 78944 علی اسدی یک میلیون ریال
43 83286 ابوالفضل سبزی یک میلیون ریال
44 73585 حسین عظیم پور یک میلیون ریال
45 82496 ناد علی قادری یک میلیون ریال
46 84217 غلامحسین آراسته یک میلیون ریال
47 84121 امرالله خرمی نژاد یک میلیون ریال
48   محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
49 83405 سعید غلامی یک میلیون ریال
50 81291 احمد شاه محمدی یک میلیون ریال
51 80652 عباس منصوری یک میلیون ریال
52 79895 روح الله کریم زاده یک میلیون ریال
53 81253 محمد حسین افشاری یک میلیون ریال
54 83497 مهدی تاجیک یک میلیون ریال
55 78655 ابوالفضل رفیعی یک میلیون ریال
56 81838 ابوالفضل زارع یک میلیون ریال
57 78435 منیره مزیدی یک میلیون ریال
58 83899 علی اکبر هاشم بیکی یک میلیون ریال
59 14065 رضا عاصم آبادی یک میلیون ریال
60 83066 محمد مجیدی یک میلیون ریال
برندگان جوایز تیر ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83012 صفر عظیمی یک میلیون ریال
2 83027 جلال کریمی یک میلیون ریال
3 80711 وحید امیری یک میلیون ریال
4 81790 یاسین نظری یک میلیون ریال
5 82789 ایمان اکبری یک میلیون ریال
6 83324 اکبر بزرگی یک میلیون ریال
7 83088 حسین بساکی یک میلیون ریال
8 83080 عباس بنیادی یک میلیون ریال
9 80972 ایمان جعفری یک میلیون ریال
10 83254 رضا جمشیدی یک میلیون ریال
11 25433 قاسم رجبی یک میلیون ریال
12 78365 علی محمد سلطانی یک میلیون ریال
13 82562 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
14 82597 مجتبی قبولی یک میلیون ریال
15 83211 هادی گرجی یک میلیون ریال
16 83282 ابوالفضل لک یک میلیون ریال
17 82643 رضا مرادی گواری یک میلیون ریال
18 82037 مهدی محمدیان یک میلیون ریال
19 82001 رضا سعیدی یک میلیون ریال
20 83607 علی عسگری یک میلیون ریال
21 81163 مهدی مرادی یک میلیون ریال
22 81093 علی یعقوبی یک میلیون ریال
23 83371 رضا کرمی یک میلیون ریال
24 81172 فرهاد فرجی یک میلیون ریال
25 80042 مهدی اکبری یک میلیون ریال
26 82582 رضا رحمتی یک میلیون ریال
27 82763 فرشید ابراهیمی یک میلیون ریال
28 81027 پژمان عطایی یک میلیون ریال
29 81649 یدالله زارعی یک میلیون ریال
30 82524 امیر محمد الهیاری برزگر یک میلیون ریال
31 81981 ابراهیم زمانی بخش یک میلیون ریال
32 89382 عباس باقری یک میلیون ریال
33 27894 محمد علی محمدی یک میلیون ریال
34 82470 علی ناز عباسی یک میلیون ریال
35 76643 علی وصالی شجاع یک میلیون ریال
36 80812 تقی احمدی یک میلیون ریال
37 71690 لهراسب ذلقی یک میلیون ریال
38 81306 ابراهیم صالحی یک میلیون ریال
39 80574 اسماعیل صالحی یک میلیون ریال
40 82075 محمود طالبی یک میلیون ریال
41 1589 مهدی غفاری یک میلیون ریال
42 82565 سجاد غلامی یک میلیون ریال
43 81269 علی اصغر هاشمی یک میلیون ریال
44 83149 جواد یونسی یک میلیون ریال
45 82719 حمید اسدی یک میلیون ریال
46 83287 ابوذر باقری یک میلیون ریال
47 82853 رحیم خانزاده یک میلیون ریال
48 82272 محمد جلولی یک میلیون ریال
49 79883 مهدی مرادیان یک میلیون ریال
50 80934 فرهاد خلیلی یک میلیون ریال
51 79783 امید پهلوان یزدی یک میلیون ریال
52 82206 محمد جواد دشتی یک میلیون ریال
53 82844 سجاد سلطانی یک میلیون ریال
54 81041 سیذ حسن طباطبائی یک میلیون ریال
55 81997 مجتبی غلامی یک میلیون ریال
56 81112 مجتبی نامی عارفی یک میلیون ریال
57 83447 رضا عاصم آبادی  یک میلیون ریال
58 79890 محمد رضا فراهانی یک میلیون ریال
59 83061 محمود موسوی تبار یک میلیون ریال
60 78320 صیاد نبی لو یک میلیون ریال
برندگان جوایز خرداد ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 82334 فرهاد ابراهیمی یک میلیون ریال
2 82574 امیر علی اسدی یک میلیون ریال
3 82935 حسن اسدی یک میلیون ریال
4 75319 حسین اسدی یک میلیون ریال
5 82060 مسعود بیات یک میلیون ریال
6 82440 مهدی جلولی یک میلیون ریال
7 81054 مجید حسینی یک میلیون ریال
8 82256 علی خلجی قاسم آبادی یک میلیون ریال
9 80879 رحمان شمسی مطلق یک میلیون ریال
10 82634 امیر عباسی یک میلیون ریال
11 80252 محمد قد بیگی یک میلیون ریال
12 81479 رضا قربانخانی یک میلیون ریال
13 82069 محسن قربانی یک میلیون ریال
14 82147 نیما گودرزی یک میلیون ریال
15 84621 محمد محمدی گواری یک میلیون ریال
16 76108 علی میر احمدی یک میلیون ریال
17 80955 حسن روزی چوبر یک میلیون ریال
18 82537 اکبر آشناب یک میلیون ریال
19 82358 رضا چزگی یک میلیون ریال
20 80666 مرضیه افسا یک میلیون ریال
21 80501 جلیل دست افکن یک میلیون ریال
22 82739 یوسف قبادی یک میلیون ریال
23 81693 سیامک گودرزی یک میلیون ریال
24 82072 احمد مرادی یک میلیون ریال
25 81878 قاسم مرادی یک میلیون ریال
26 74777 علی بخشی زاده یک میلیون ریال
27 81988 علی اکبر جهانی پور یک میلیون ریال
28 81018 مجتبی سلحشور یک میلیون ریال
29 21659 محمد کریمی یک میلیون ریال
30 79258 عباس زلفی یک میلیون ریال
31 82598 سعید فلاح یک میلیون ریال
32 82943 علی حسینی نسب یک میلیون ریال
33 82409 یدالله دوشنبه زاده یک میلیون ریال
34 80319 مهدی اسفندیاری یک میلیون ریال
35 82261 موسی سرو آزاد یک میلیون ریال
36 80961 محمد قهرمانی یک میلیون ریال
37 78452 علیرضا صفری یک میلیون ریال
38 82101 مصطفی محمدی یک میلیون ریال
39 74788 قنبر کلایی یک میلیون ریال
40 81015 حسین داداش پور یک میلیون ریال
41 81962 اصغر رحمانی یک میلیون ریال
42 81348 نصرت غفاری یک میلیون ریال
43 82421 یدالله مشهدی مطلق یک میلیون ریال
44 82145 مجید یاوری یک میلیون ریال
45 80689 روح الله کریمی یک میلیون ریال
46 82612 محمد محمودی یک میلیون ریال
47 82112 محمد قربان اکبری یک میلیون ریال
48 79546 مصطفی تفته یک میلیون ریال
49 72491 محمد دهباش یک میلیون ریال
50 82516 مرتضی زلفی یک میلیون ریال
51 79345 فرزاد صالحی یک میلیون ریال
52 79521 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
53 81119 جواد محمودی یک میلیون ریال
54 80884 علی اصغر منصوری یک میلیون ریال
55 82230 علی اکبر عادلی یک میلیون ریال
56 82426 سید جواد میر سمیعی یک میلیون ریال
57 81212 مهدی رحمانی یک میلیون ریال
58 81200 قاسم زارع یک میلیون ریال
59 82495 مهدی زارع یک میلیون ریال
60 81923 رسول طاهری  یک میلیون ریال
61 81395 محمد جواد فلاح یک میلیون ریال
62 82166 حمید رضا مزیدی یک میلیون ریال
63 81884 مهدی امیدی یک میلیون ریال
برندگان جوایز اردیبهشت 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 81660 حسن مرادی یک میلیون ریال
2 70624 غلامرضا حسینی یک میلیون ریال
3 81576 محمد اسدی یک میلیون ریال
4 76305 مسعود اسدی یک میلیون ریال
5 80845 ذبیح الله بهرامی یک میلیون ریال
6 81077 رضا چراغی یک میلیون ریال
7 80185 علی اصغر خواجوی یک میلیون ریال
8 80480 مرتضی خانی یک میلیون ریال
9 80123 میلاد داوری یک میلیون ریال
10 80063 مهدی رزمخواه یک میلیون ریال
11 81201 محسن سلیمانی یک میلیون ریال
12 80945 عبدالله فره بخشی یک میلیون ریال
13 81905 محسن فریدونی یک میلیون ریال
14 80955 علی محمودی یک میلیون ریال
15 76146 حسن منصوری یک میلیون ریال
16 80804 محمد موچان یک میلیون ریال
17 80554 محمد نجیمی یک میلیون ریال
18 81509 ولی الله هاشمی یک میلیون ریال
19 19470 رحمان کاظمی یک میلیون ریال
20 82431 علیرضا حق پرست یک میلیون ریال
21 78937 علیرضا ساکی یک میلیون ریال
22 79666 میلاد خزایی یک میلیون ریال
23 80851 محمد لکزایی فرد جان یک میلیون ریال
24 81457 جعفر مرادی یک میلیون ریال
25 81814 حسن افشار یک میلیون ریال
26 1111 حسین رجبی یک میلیون ریال
27 81024 محسن صفری یک میلیون ریال
28 79969 محرم میرزایی حسینی یک میلیون ریال
29 80726 محمد گچسوز مقدم یک میلیون ریال
30 80374 رضا هفتانی یک میلیون ریال
31 81071 فرشاد چهاردولی یک میلیون ریال
32 81100 مجتبی رضایی یک میلیون ریال
33 81394 محمد کهکشانی یک میلیون ریال
34 81892 علی صالحی یک میلیون ریال
35 79860 رضا رجبی نسب یک میلیون ریال
36 81680 اسماعیل گلستانی یک میلیون ریال
37 81577 امید رایگان یک میلیون ریال
38 81656 محمد رضا زمانی یک میلیون ریال
39 81367 هادی ملکی یک میلیون ریال
40 78944 علی اسدی یک میلیون ریال
41 81025 مهدی پولاد وند یک میلیون ریال
42 1111 لهراسب زلقی یک میلیون ریال
43 79883 بهمن عسگری یک میلیون ریال
44 77235 نعمت غفوری فرد یک میلیون ریال
45 80707 اسماعیل قاسمی یک میلیون ریال
46 75723 محمد مهدی یاوری یک میلیون ریال
47 79016 ابوالفضل زلقی یک میلیون ریال
48 81439 جابر شفیعی یک میلیون ریال
49 81416 شمس الله عظیمی یک میلیون ریال
50 1111 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
51 81292 فضل الله عیسی وندی یک میلیون ریال
52 77437 حسین میرزایی یک میلیون ریال
53 74156 محمد آقا محمدی یک میلیون ریال
54 81158 جواد سلیمانی یک میلیون ریال
55 80976 امیر محمد احمدی یک میلیون ریال
56 77607 مهدی باقری یک میلیون ریال
57 79719 محمد جواد دشتی یک میلیون ریال
58 81257 محمد حسین شریفی یک میلیون ریال
59 81305 مصطفی صادقی سادات یک میلیون ریال
60 81229 علی اکبر مروت نژاد یک میلیون ریال
61 74740 داوود کاظم آبادی یک میلیون ریال
برندگان جوایز فروردین 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 1901 ذبیح الله بهرامی یک میلیون ریال
2 1902 ایمان جعفری یک میلیون ریال
3 1903 حمید حامدی یک میلیون ریال
4 1904 حیدر حسینی یک میلیون ریال
5 1925 سعید داوود آبادی یک میلیون ریال
6 1905 حسینعلی دمنه یک میلیون ریال
7 1906 عباس دهقان یک میلیون ریال
8 1907 ولی الله دهقان یک میلیون ریال
9 1908 میثم شرفی یک میلیون ریال
10 1909 حامد عسگری یک میلیون ریال
11 1910 غلامرضا فرجامیان یک میلیون ریال
12 1911 احمد کریمی یک میلیون ریال
13 1912 عباس خدایی یک میلیون ریال
14 1913 جواد محمدی یک میلیون ریال
15 1914 توکلی منظری یک میلیون ریال
16 1915 حسین خرسندی یک میلیون ریال
17 1916 سیامک گودرزی یک میلیون ریال
18 1917 عبدالحمید کاظمی یک میلیون ریال
19 1918 محسن صفری یک میلیون ریال
20 1919 مجید عسگری پناه یک میلیون ریال
21 1920 مهدی باقری یک میلیون ریال
22 1921 بهمن حیدری یک میلیون ریال
23 1922 حمید چگینی یک میلیون ریال
24 1923 موسی اشرف پور یک میلیون ریال
25 1924 غلامرضا فصیحی یک میلیون ریال
26 1926 اسماعیل سرجوییان یک میلیون ریال
27 1927 مهدی اسفندیاری یک میلیون ریال
28 1928 داوود زینعلی یک میلیون ریال
29 1929 علی داوری یک میلیون ریال
30 1930 حسین رضا علوی یک میلیون ریال
31 1931 علی رفعتی پور یک میلیون ریال
32 1932 حسن کریمی یک میلیون ریال
33 1933 صمد احمدی یک میلیون ریال
34 1934 مهدی زینعلی یک میلیون ریال
35 1935 اسماعیل قاسمی یک میلیون ریال
36 1936 حسن میر کریمی یک میلیون ریال
37 1937 وحید آقا بیگی یک میلیون ریال
38 1938 رضا اسدی یک میلیون ریال
39 1939 مجید اکبری یک میلیون ریال
40 1940 محمد دهباش یک میلیون ریال
41 1941 ابواقاسم قربانی یک میلیون ریال
42 1942 محمد مشایخی یک میلیون ریال
43 1943 فرهاد زندیه یک میلیون ریال
44 1944 حمید رضا امیری یک میلیون ریال
45 1945 علی زارع بیدکی یک میلیون ریال
46 1946 جابر نوری یک میلیون ریال
47 1947 محمد کرمی یک میلیون ریال
48 1948 توحید خسرو بیگی یک میلیون ریال

%2

برندگان جوایز اسفند 1399
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 1856 جواد لکزایی زاده یک میلیون ریال
2 1857 محمد اسکندری یک میلیون ریال
3 1858 مهدی بهزادی یک میلیون ریال
4 1859 علی بیات صادقی یک میلیون ریال
5 1860 علی حسنی یک میلیون ریال
6 1861 وحید شاهی یک میلیون ریال
7 1862 حسین عابدین نژاد یک میلیون ریال
8 1863 ابوالفضل عباسی یک میلیون ریال
9 1864 رضا قادری یک میلیون ریال
10 1865 بهنام ماندنی یک میلیون ریال
11 1866 رضا علی محمدی یک میلیون ریال
12 1867 علی مزروعی یک میلیون ریال
13 1868 محسن مهدوی مهر یک میلیون ریال
14 1869 مسعود میر احمدی یک میلیون ریال
15 1870 ابوالفضل یوسفی یک میلیون ریال
16 1871 ابوافضل کریمی یک میلیون ریال
17 1872 مرضیه افسا یک میلیون ریال
18 1873 یزدان الفتی یک میلیون ریال
19 1874 احمد مرادی یک میلیون ریال
20 1875 اسدالله مرادی یک میلیون ریال
21 1876 عزیز مرادی یک میلیون ریال
22 1877 سید محسن منصوریان یک میلیون ریال
23 1878 علی ونایی یک میلیون ریال
24 1879 علی بخشی زاده یک میلیون ریال
25 1880 کاظم شهر آبی یک میلیون ریال
26 1900 جاوید محمودی یک میلیون ریال
27 1881 اکبر غفاری یک میلیون ریال
28 1882 حمید نصرتی یک میلیون ریال
29 1883 وحید گلی وند یک میلیون ریال
30 1884 مجتبی کرمی یک میلیون ریال
31 1885 یاسر نجف آبادی یک میلیون ریال
32 1886 موسی اسکندری یک میلیون ریال
33 1899 علی بابایی یک میلیون ریال
34 1887 خداکرم برگهی یک میلیون ریال
35 1888 حمید رضا فراهانی یک میلیون ریال
36 1889 مهدی جهانبخش یک میلیون ریال
37 1890 محمد حسن غفاری یک میلیون ریال
38 1891 حمید رضا علی شاهی یک میلیون ریال
39 1892 رضا مرادی یک میلیون ریال
40 1893 محمد عینی یک میلیون ریال
41 1894 ابوالفضل خوراوندی یک میلیون ریال
42
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول