برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.

برندگان جوایز

 

لیست برندگان دی ماه 1402
رديف ش کارت نام طرف حساب مبلغ (ریال)
1 3618 نورزهي سهيل  1,000,000
2 3619 ابراهيمي فاطمه  1,000,000
3 3620 ابراهيمي فرهاد  1,000,000
4 3621 ابراهيمي مرتضي  1,000,000
5 3622 احمدي عبدا...  1,000,000
6 3623 اسدي غلام حسين  1,000,000
7 3717 اسدي مسعود  1,000,000
8 3718 الياسي يوسف  2,000,000
9 3624 اکبري علي  1,000,000
10 3625 بختياري علي  1,000,000
11 3738 بزرگي اکبر  3,000,000
12 3626 بسحاق يزدانعلي  1,000,000
13 3627 توفيق حسين  1,000,000
14 3628 توفيق محمد  1,000,000
15 3629 چراغي مهدي  1,000,000
16 3630 حسني علي  1,000,000
17 3631 حيدري حامد  1,000,000
18 3632 خلجي ابراهيم  1,000,000
19 3633 داودآبادي اميرحسين  1,000,000
20 3634 دهقاني حميدرضا  1,000,000
21 3635 رحيمي محمد  1,000,000
22 3636 رضايي عبدالعلي  1,000,000
23 3637 رمضاني وهب  1,000,000
24 3638 روحي حامد  1,000,000
25 3639 طالبي شمس ا...  1,000,000
26 3640 عباسي اميد  1,000,000
27 3719 عباسي مسعود  2,000,000
28 3641 عبدي محمد  1,000,000
29 3642 غلام نژاد منصور  1,000,000
30 3742 غلامي عباس  6,000,000
31 3643 فراهاني نعمت ا...  1,000,000
32 3644 قادري محمدرضا  1,000,000
33 3645 قاسمي حميدرضا  1,000,000
34 3646 مجيدي علي  1,000,000
35 3647 مرادي جواد  1,000,000
36 3648 مرادي حميد  1,000,000
37 3649 ملکي حسين  1,000,000
38 3650 منصوري اميد  1,000,000
39 3651 منصوري ايرج  1,000,000
40 3741 منصوري حسن  4,000,000
41 3652 منصوري مجتبي  1,000,000
42 3720 منصوري وحيد  2,000,000
43 3714 ميراحمدي حسن  1,000,000
44 3653 هاشمي عباس  1,000,000
45 3739 واحدي عبدا..  3,000,000
46 3654 کرجي محمد  1,000,000
47 3716 کرمي نصرت ا...  1,000,000
48 3721 کل بري محمد  2,000,000
49 3655 کلبعلي محمدرضا  1,000,000
50 3656 محي زاده سردار  1,000,000
51 3657 طاهري محمد  1,000,000
52 3658 نژادعلي مجيد  1,000,000
53 3722 ارياوند پيام  2,000,000
54 3659 نظري محمدايوب  1,000,000
55 3660 نظري ادريس  1,000,000
56 3661 کريمي محمد  1,000,000
57 3723 بشيري محمدرضا  2,000,000
58 3662 پيل مال حسن  1,000,000
59 3663 جهانشاهي ميلاد  1,000,000
60 3664 رحماني مجتبي  1,000,000
61 3665 رضايي مهدي  1,000,000
62 3724 طاهري جمشيد  2,000,000
63 3666 عنبري خدايار  1,000,000
64 3667 لطفي پور عليرضا  1,000,000
65 3668 مرادي عقيل  1,000,000
66 3725 مميوند حسين  2,000,000
67 3669 نبوي نويد  1,000,000
68 3726 نيازي حجت  2,000,000
69 3670 نيازي نيکزاد  1,000,000
70 3671 کريمي کامران  1,000,000
71 3672 زنگنه مرتضي  1,000,000
72 3673 چارخلي اينانلو سعيد   1,000,000
73 3674 رمضاني رضا   1,000,000
74 3675 صفري محسن   1,000,000
75 3676 محمدي امير   1,000,000
76 3677 تاج ميري اسماعيل  1,000,000
77 3727 صيدي محمد  2,000,000
78 3743 کلايي محمد  1,000,000
79 3678 کوهيني رسول  1,000,000
80 3728 شکونيا حسين  2,000,000
81 3729 محمدي محمد  2,000,000
82 3679 منصوري داود  1,000,000
83 3730 کريمي اسماعيل  2,000,000
84 3680 غلامي علي   1,000,000
85 3681 غلامي عين ا..  1,000,000
86 3682 محمدي مهدي  1,000,000
87 3683 چگيني محمد  1,000,000
88 3684 همتي وحيد   1,000,000
89 3731 عابدي احمدرضا  2,000,000
90 3732 خوش باطن مجيد  2,000,000
91 3715 جمشيديان رضا  1,000,000
92 3685 داورپناهي سهيل  1,000,000
93 3686 مرادي علي   1,000,000
94 3733 کيالي محمدرضا  2,000,000
95 3687 صفري عرفان  1,000,000
96 3734 يعقوب پور عليرضا  2,000,000
97 3688 پارسايي احد  1,000,000
98 3689 جاني علي  1,000,000
99 3690 رضايي بهمن  1,000,000
100 3691 روزبهاني مرتضي  1,000,000
101 3692 سابور حسين  1,000,000
102 3693 کرمي حسين  1,000,000
103 3694 قجر محمد  1,000,000
104 3737 غفاري مهدي  2,000,000
105 3695 جعفري جواد  1,000,000
106 3696 خوش کردار رمضان  1,000,000
107 3740 شفيعي جابر  3,000,000
108 3697 يونسي سجاد  1,000,000
109 3698 پيري نژاد جواد  1,000,000
110 3699 غلامي محمدعلي 1,000,000
111 3700 موسوي حکيم  1,000,000
112 3735 ظرافتي مرتضي  2,000,000
113 3701 براتي يوسف (عارفي عباسعلي) 1,000,000
114 3702 جعفري محمد  1,000,000
115 3703 جعفري محمدرضا  1,000,000
116 3704 جوکار ابوالفضل  1,000,000
117 3705 خوال حسن  1,000,000
118 3706 دهقان حسين  1,000,000
119 3707 دهقاني اميرحسين  1,000,000
120 3708 غلامي مجتبي  1,000,000
121 3709 مرادي اصغر  1,000,000
122 3710 مير مهدي  1,000,000
123 3711 نورزهي صاحب جان  1,000,000
124 3712 صالحي رضا  1,000,000
125 3713 رحيمي يکتا علي  1,000,000
126 3736 خيري ابراهيم  2,000,000

 

برندگان جوایز آذر 1402
رديف ش کارت نام طرف حساب مبلغ (ریال)
1 3469 رنگ بست قاسم  1,000,000
2 3470 باشقره امين اله 1,000,000
3 3590 جمالي حسن  2,000,000
4 3471 نوروزي روح ا… 1,000,000
5 3472 کلايي علي  1,000,000
6 3473 ابراهيمي محمد 1,000,000
7 3474 اسمعيل نيا حسين  1,000,000
8 3591 اسمعيلي مجيد  2,000,000
9 3592 الياسي يوسف 2,000,000
10 3475 بابايي قاسم  1,000,000
11 3476 بختياري علي 1,000,000
12 3477 بداغي حسين  1,000,000
13 3478 توفيق حسين 1,000,000
14 3610 جودکي مصطفي  1,000,000
15 3479 حسيني حسين  1,000,000
16 3480 خاکدان علي  1,000,000
17 3481 داودآبادي اميرحسين  1,000,000
18 3609 دهقان احمد  2,000,000
19 3593 دهقان احمد 2,000,000
20 3482 رجبي قاسم  1,000,000
21 3483 رحيمي سجاد  1,000,000
22 3484 رحيمي مهدي 1,000,000
23 3485 رضايي علي  1,000,000
24 3486 رضايي مجيد  1,000,000
25 3487 رضايي مصطفي 1,000,000
26 3488 رفيعي محمدرضا  1,000,000
27 3489 زارع حسين 1,000,000
28 3611 زهره وند احمد 1,000,000
29 3490 شيرازي صفدر 1,000,000
30 3491 شيرازي وحيد 1,000,000
31 3594 صانعي سعيد  2,000,000
32 3492 صفايي اسماعيل  1,000,000
33 3493 صيدي صديقه  1,000,000
34 3494 طالبي عليرضا 1,000,000
35 3495 عابديني عليرضا  1,000,000
36 3612 عباسي محمدرضا  1,000,000
37 3496 عزيزي محمدرضا  1,000,000
38 3595 عليمحمدي حاتم  2,000,000
39 3497 فخيمي ناصر  1,000,000
40 3498 قادري محمدرضا  1,000,000
41 3499 قاسمي احمد 1,000,000
42 3500 قاسمي محمد  1,000,000
43 3501 قزل ارسلان اکبر 1,000,000
44 3502 گودرزي کرامت  1,000,000
45 3503 مددي ابوالفضل  1,000,000
46 3596 مرادي محمد 2,000,000
47 3597 مرادي مهدي  2,000,000
48 3504 منصوري محسن 1,000,000
49 3505 منصوري وحيد  1,000,000
50 3506 موسي خاني مهدي  1,000,000
51 3507 ميرزايي اميرعلي  1,000,000
52 3508 نجفي علي  1,000,000
53 3509 نوروزي مرتضي  1,000,000
54 3510 نوري مصطفي  1,000,000
55 3511 يعقوبي تبسم _اراک 1,000,000
56 3512 يعقوبي فر بهرام  1,000,000
57 3513 يوسفي محمد  1,000,000
58 3514 کاشي عليرضا  1,000,000
59 3515 کاظمي مطلق ناصر  1,000,000
60 3598 کاظمي مطلق نبي  2,000,000
61 3516 کرجي محمد  1,000,000
62 3517 بيگلري مصطفي  1,000,000
63 3518 ازبک عبدا...  1,000,000
64 3519 صادقي حسين  1,000,000
65 3520 احمدي نظام الدين  1,000,000
66 3521 اسمال ميرزا  1,000,000
67 3522 اعتمادي حسين  1,000,000
68 3523 الماسي علي اصغر  1,000,000
69 3599 اکبري عباس  2,000,000
70 3524 بهرامي بهرالدين  1,000,000
71 3525 بيات غلامحسن  1,000,000
72 3526 تربت حسين  1,000,000
73 3527 خيري نژاد احمد  1,000,000
74 3600 دهرازي صالح  2,000,000
75 3528 رفيعي غلامرضا  1,000,000
76 3529 زيوري حامد  1,000,000
77 3530 سلطاني رشيد  1,000,000
78 3531 صادقي زهرا  1,000,000
79 3532 فتاحي ابوالفضل  1,000,000
80 3533 فراهاني قاسم  1,000,000
81 3534 قاسمي رضا  1,000,000
82 3535 قبادي محمد  1,000,000
83 3536 لطفي پور عليرضا  1,000,000
84 3537 لطفي مهدي  1,000,000
85 3538 مالمير ناصر  1,000,000
86 3539 محمدي شاعباس  1,000,000
87 3540 مرادي ضياالحق  1,000,000
88 3613 اغنامي ميثم   1,000,000
89 3541 زارع ميرزايي محمد  1,000,000
90 3542 عباسپور علي جاني   1,000,000
91 3601 آدينه محسن  2,000,000
92 3543 کلايي محمد  1,000,000
93 3602 جهانگيري داود  2,000,000
94 3544 نادري ابوالفضل  1,000,000
95 3545 محمدي مجيد  1,000,000
96 3546 يوسفي مقدم رضا   1,000,000
97 3547 غلامي مهران   1,000,000
98 3548 غلامي وحيد  1,000,000
99 3549 حصارنژاد فتح ا...  1,000,000
100 3550 قليچ تپه محمد  1,000,000
101 3551 قاسمي حميدرضا  1,000,000
102 3552 طاهري موسي  1,000,000
103 3553 رازدار جواد  1,000,000
104 3554 کارگر مسلم   1,000,000
105 3555 حاج آقابابايي ياسر  1,000,000
106 3603 محمدعليخاني رضا   2,000,000
107 3556 نصرالهي ابراهيم   1,000,000
108 3557 توان ابوالفضل  1,000,000
109 3604 رجبي سعيد  2,000,000
110 3558 ميرزاخاني محمد  1,000,000
111 3605 کلوايي محمد  2,000,000
112 3614 احمدي ميثم  1,000,000
113 3559 باقريان حسن  1,000,000
114 3560 رنجبر محمد  1,000,000
115 3561 زارع حسين  1,000,000
116 3562 شاه سلطاني محسن  1,000,000
117 3563 آرزومندي مرتضي  1,000,000
118 3564 تلخابي اميرحسين  1,000,000
119 3606 صحرايي هاشم   2,000,000
120 3565 تازيکه ساسان  1,000,000
121 3566 قاسمي اسماعيل  1,000,000
122 3615 قرباني ابوالقاسم  1,000,000
123 3567 حسيني عباس  1,000,000
124 3568 سجادي مهدي  1,000,000
125 3569 موسوي حکيم  1,000,000
126 3570 زنگنه مسيب  1,000,000
127 3571 نظري هادي  1,000,000
128 3572 حيدري صادق  1,000,000
129 3607 غريبي جواد  2,000,000
130 3573 قهرماني اميد   1,000,000
131 3574 يعقوبي فر علي  1,000,000
132 3616 رنجبران امير  1,000,000
133 3575 باريکزهي دوستمحمد  1,000,000
134 3576 تاجيک جواد  1,000,000
135 3577 تاجيک قاسم  1,000,000
136 3578 حسيني گل مرتضي  1,000,000
137 3608 دهقاني محسن - 2,000,000
138 3579 رحماني غني  1,000,000
139 3580 رضايي حسين  1,000,000
140 3617 زارع ابراهيم  1,000,000
141 3581 زارع محمدسالار  1,000,000
142 3582 عزيزي عليرضا  1,000,000
143 3583 غلامپور محمود  1,000,000
144 3584 مزارزهي مونس  1,000,000
145 3585 نورزهي قاسم  1,000,000
146 3586 تاجيک وحيد  1,000,000
147 3589 اروجلو محمدرضا  1,000,000
148 3587 پستاوست وحيد   1,000,000
149 3588 خسروبيگي امير  1,000,000

 

لیست برندگان آبان ماه 1402/08
رديف ش کارت منطقه طرف حساب نام طرف حساب نوع جايزه مبلغ (ریال)
1 3423 آمل اکبري محمد  وجه نقد 1,000,000
2 3424 آمل حسيني تبار علي  وجه نقد 1,000,000
3 3425 اراک اماني محمد  وجه نقد 1,000,000
4 3426 اراک اکبري باني محسن  وجه نقد 1,000,000
5 3402 اراک بنيادي رمضان  وجه نقد 2,000,000
6 3403 اراک پورمند امين  وجه نقد 2,000,000
7 3404 اراک جلولي مهدي  وجه نقد 2,000,000
8 3427 اراک خادمي فرخ  وجه نقد 1,000,000
9 3405 اراک شفيعي ياسر  وجه نقد 2,000,000
10 3406 اراک عسگري محمدحسين  وجه نقد 2,000,000
11 3407 اراک عظيمي صفر  وجه نقد 2,000,000
12 3428 اراک غفاري سعيد  وجه نقد 1,000,000
13 3408 اراک فلاح جواد  وجه نقد 2,000,000
14 3409 اراک گودرزي محسن  وجه نقد 2,000,000
15 3429 اراک محمودي عليرضا  وجه نقد 1,000,000
16 3400 اراک منصوري محمدرضا  وجه نقد 3,000,000
17 3399 اراک ميراحمدي علي  وجه نقد 4,000,000
18 3430 اراک نروزي حميدرضا  وجه نقد 1,000,000
19 3410 اراک کاشي علي محمد  وجه نقد 2,000,000
20 3431 اراک کاظمي مطلق ناصر  وجه نقد 1,000,000
21 3432 اشتهارد محققي مصظفي  وجه نقد 1,000,000
22 3433 اصفهان حکيميان ولي ا...  وجه نقد 1,000,000
23 3434 بابل خواجه وي اميررضا  وجه نقد 1,000,000
24 3435 بندرخمير مهرزاد عماد  وجه نقد 1,000,000
25 3436 بندرعباس الماسي خداداد  وجه نقد 1,000,000
26 3437 بندرعباس الماسي نهنجي مصطفي  وجه نقد 1,000,000
27 3438 بندرعباس اميرياني حامد  وجه نقد 1,000,000
28 3411 بندرعباس بختياري محمدرضا  وجه نقد 2,000,000
29 3439 بندرعباس شرفي حسين  وجه نقد 1,000,000
30 3412 بندرعباس صادقي فر حبيب ا...  وجه نقد 2,000,000
31 3413 بندرعباس مرادي مهدي  وجه نقد 2,000,000
32 3414 بندرعباس ويسي نيا اميد  وجه نقد 2,000,000
33 3415 تفرش اروجلو حسين  وجه نقد 2,000,000
34 3440 جزيره ابوموسي حقيري صالح   وجه نقد 1,000,000
35 3441 جزيره ابوموسي يوسفي مقدم رضا   وجه نقد 1,000,000
36 3401 خمين حسيني عباس  وجه نقد 3,000,000
37 3416 خنداب زهره وندي سجاد  وجه نقد 2,000,000
38 3417 خنداب عباسي عباس  وجه نقد 2,000,000
39 3442 رودان صامتي رضا  وجه نقد 1,000,000
40 3468 شازند آدينه مرتضي   وجه نقد 1,000,000
41 3443 شهباز قنبري عباس  وجه نقد 1,000,000
42 3444 شيراز حاجيلو مهدي  وجه نقد 1,000,000
43 3445 شيراز شاهمرادي مجيد  وجه نقد 1,000,000
44 3446 فرمهين جهانبخشي مهدي  وجه نقد 1,000,000
45 3418 گلپايگان ابراهيمي محمدرضا  وجه نقد 2,000,000
46 3447 گلپايگان احمدي اکبر  وجه نقد 1,000,000
47 3448 گلپايگان شعيب حيدرعلي  وجه نقد 1,000,000
48 3449 گلپايگان کاوه منفرد مهدي  وجه نقد 1,000,000
49 3450 گوار منصوري عقيل  وجه نقد 1,000,000
50 3451 محلات قرباني عباس  وجه نقد 1,000,000
51 3452 محلات مصدقي مهران  وجه نقد 1,000,000
52 3453 محلات کريمي ياسر  وجه نقد 1,000,000
53 3419 مرکزي شيخي يونس  وجه نقد 2,000,000
54 3454 مهاجران عالي مرتضي  وجه نقد 1,000,000
55 3420 ميلاجرد غريبي جواد  وجه نقد 2,000,000
56 3455 ني ريز چشم برزمين محمدحسين  وجه نقد 1,000,000
57 3456 يزد بابايي هارون  وجه نقد 1,000,000
58 3457 يزد جهانتيغ جواد  وجه نقد 2,000,000
59 3421 يزد دشتي محمدجواد  وجه نقد 2,000,000
60 3458 يزد دهشي ابوالفضل  وجه نقد 1,000,000
61 3459 يزد زارع احمد  وجه نقد 1,000,000
62 3460 يزد زارع اميرحسين  وجه نقد 1,000,000
63 3422 يزد صادقي سادات حميد  وجه نقد 2,000,000
64 3461 يزد عارفي علي اصغر  وجه نقد 1,000,000
65 3462 يزد محمودي ابوالفضل  وجه نقد 1,000,000
66 3463 يزد نورزهي اميد  وجه نقد 1,000,000
67 3464 کميجان شاهميرزالو اميد  وجه نقد 1,000,000
68 3465 کميجان شاهميرزالو سعيد  وجه نقد 1,000,000
69 3466 کهنوج ميرشکاري محمد  وجه نقد 1,000,000
70 3467 کيش خيري ابراهيم  وجه نقد 1,000,000

 

برندگان جوایز مهر 1402
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 3381 قربانخاني رضا  2,000,000
2 3382 اسمعيلي مجيد  2,000,000
3 3365 اعتضادي محمود 1,000,000
4 3383 الياسي يوسف 2,000,000
5 3366 باجلان شمس ا... 1,000,000
6 3384 بيات ولي ا...  2,000,000
7 3385 جعفري محمد  2,000,000
8 3367 جهانبخش مهدي 1,000,000
9 3359 حسيني عباس 2,000,000
10 3386 خاني حميدرضا 2,000,000
11 3368 رحمي ابوالفضل  1,000,000
12 3387 شمسي عليرضا  2,000,000
13 3388 عليمحمدي حامد 2,000,000
14 3389 غياسوند اميد 2,000,000
15 3390 قاسم آبادي همايون  2,000,000
16 3391 لطفي بهزاد  2,000,000
17 3392 موچان حسن  2,000,000
18 3393 ميراحمدي علي  2,000,000
19 3394 يوسفي مسعود  2,000,000
20 3395 کاوسي ناصر  2,000,000
21 3396 قاسمي احمد 2,000,000
22 3369 معشوق خسرو  1,000,000
23 3370 زارع فرزاد  1,000,000
24 3371 رحيمي محمد   1,000,000
25 3397 حيدري سجاد  2,000,000
26 3372 خوش قدم مهدي  1,000,000
27 3398 خيري طهماس  2,000,000
28 3379 فراهاني قاسم 3,000,000
29 3355 معظمي گودرزي محمود 2,000,000
30 3356 وطن خواه اکبر  2,000,000
31 3378 ونايي توحيد  4,000,000
32 3360 پرپين حبيب ا... 2,000,000
33 3380 رجبي حسين  3,000,000
34 3357 رجبي جواد  2,000,000
35 3358 جهانگيري داود 2,000,000
36 3373 قاسمي ايمان  1,000,000
37 3374 قاسمي حيدر  1,000,000
38 3364 ورمزيار خدايار  2,000,000
39 3375 ورمزياري داود  1,000,000
40 3376 رنجبر محمد  1,000,000
41 3377 مرادي محمدرضا  1,000,000
42 3337 ورواني محمد  1,000,000
43 3361 اکرمي غلام  2,000,000
44 3338 اکبري محمدقربان  1,000,000
45 3339 طيبي طيب  1,000,000
46 3362 نصيري جويا 2,000,000
47 3340 آقامحمدي محمد 1,000,000
48 3341 شجاعي رضا  1,000,000
49 3342 دهقان منگابادي محمد 1,000,000
50 3343 ذاکرمصلي ابوالفضل  1,000,000
51 3344 زارع حسن  1,000,000
52 3345 زارع محسن  1,000,000
53 3363 زارع مهدي  2,000,000
54 3346 زارع ميثم  1,000,000
55 3347 سرگل زهي عبدا... 1,000,000
56 3348 شريفي مهدي  1,000,000
57 3349 فراهاني حسن  1,000,000
58 3350 ملازينلي حسن  1,000,000
59 3351 مهناني مريم  1,000,000
60 3352 نوري فرهاد 1,000,000
61 3353 هادي زاده محمدرضا  1,000,000
62 3354 وناي ناصر 1,000,000

 

برندگان جوایز شهریور 1402
ردیف شماره کارت نام مبلغ
1 3309 اسدي ولي  2,000,000
2 3274 حسيني غلامرضا  1,000,000
3 3310 جمالي حسن  2,000,000
4 3275 اصغري اميرعلي  1,000,000
5 3311 تندر علي  2,000,000
6 3276 حسيني اميرمحمد  1,000,000
7 3277 دهقان ولي ا...  1,000,000
8 3312 راهنورد سجاد  2,000,000
9 3331 شامحمدي حسين  2,000,000
10 3313 عباسي ابوالفضل  1,000,000
11 3332 عيوضي احسان  3,000,000
12 3336 غلامي عباس  5,000,000
13 3278 غلامي عليرضا  1,000,000
14 3314 غلامي محمدعلي  2,000,000
15 3315 فرهادي عليرضا  2,000,000
16 3316 قرباني ايمان  2,000,000
17 3317 گايگاني عليرضا  2,000,000
18 3334 منصوري حسن  5,000,000
19 3318 ميراحمدي سيديحيي  2,000,000
20 3335 کاظمي غلامرضا  5,000,000
21 3304 کرمي اميد  1,000,000
22 3279 کزازي پري علي  1,000,000
23 3280 طرفي حسين  1,000,000
24 3281 کياني محسن  1,000,000
25 3282 محمدي جمشيد 1,000,000
26 3319 يانق ماهان  2,000,000
27 3283 عليزاده عليرضا  1,000,000
28 3320 اکبري عباس  2,000,000
29 3308 ذاکري صادق  1,500,000
30 3321 رضايي سرمقاله حجت ا..  2,000,000
31 3284 سبزه وند داود  1,000,000
32 3322 مميوند رضا  2,000,000
33 3323 منيري مختار  2,000,000
34 3333 مهعدي حامد  3,000,000
35 3324 محمدي محمد  2,000,000
36 3325 برفي مرتضي  2,000,000
37 3285 ناطقي محمدجواد  1,000,000
38 3286 درخشنده ابراهيم  1,000,000
39 3326 کياني اسماعيل  2,000,000
40 3287 نيکداد علي  1,000,000
41 3305 مشهدي رضا  1,000,000
42 3288 سبزي ابوالفضل 1,000,000
43 3289 صالحي حميد  1,000,000
44 3327 غفاري مهدي  2,000,000
45 3290 مشهدي مطلق محمد  1,000,000
46 3307 يونسي يوسف 1,000,000
47 3306 کمره محسن 1,000,000
48 3328 وصالي عباس  2,000,000
49 3291 شکري رضا  1,000,000
50 3292 عيدي علي 1,000,000
51 3293 محبي جلال  1,000,000
52 3294 انتظاري سجاد  1,000,000
53 3295 براهويي ناصر  1,000,000
54 3296 بزرگي اکبر 1,000,000
55 3329 بقم دلکير علي  2,000,000
56 3297 تاجيک سبحان  1,000,000
57 3298 جعفري مهدي  1,000,000
58 3299 شمس منصور 1,000,000
59 3300 ظهوري پرويز  1,000,000
60 3330 لکزايي فاطمه  2,000,000
61 3301 حسيني علي  1,000,000
62 3302 شاهسوني شرينعلي  1,000,000
63 3303 احمدلو محمد  1,000,000
لیست برندگان مرداد ماه 1402
رديف شماره کارت نام مبلغ (ریال)
1 97343 سعيدي ملکي جواد  2,000,000
2 95568 باش قره عبدالغفار 2,000,000
3 98123 اصلاني ياسر 2,500,000
4 97048 بشيري شکرا...  2,000,000
5 97147 بنيادي رمضان  2,000,000
6 95549 جعفري حسين  1,000,000
7 96336 صفايي اسماعيل  1,000,000
8 97739 عقيلي محمدمهدي  2,000,000
9 96706 فخري وحيد  2,000,000
10 97425 منصوري ايرج  2,000,000
11 98961 علايي حسين  1,000,000
12 96035 پيريايي حسين  2,000,000
13 97302 حاصلي صابر  2,000,000
14 96316 رحمتي کرمخدا  1,000,000
15 97624 لطفي مهدي  1,000,000
16 97888 يوسفي ناصر  2,500,000
17 96642 فرجي کشکار جواد  1,000,000
18 96691 کرمي حسن  2,000,000
19 96269 عيوض زاده ابوالقاسم  1,000,000
20 94468 جاودان امين  1,000,000
21 94138 سرجويان مهدي  2,000,000
22 97130 احمدي ابوطالب  1,000,000
23 97073 قهرماني محمد  1,000,000
24 98929 محمدي مجيد  2,000,000
25 98326 برزگر عقيل  2,000,000
26 97285 دريس کاظم 1,000,000
27 95392 صادقي بهمن  1,000,000
28 95677 مهرباني جمشيد  1,000,000
29 98393 ابراهيمي محمدرضا  2,000,000
30 96463 صالحي مهدي  3,000,000
31 98887 محمدشريفي عليرضا  1,000,000
32 95983 يونسي يوسف  1,000,000
33 96117 اکرمي غلام  3,000,000
34 91667 زلفي ابوالفضل  1,000,000
35 93106 طيبي طيب  1,000,000
36 96664 بيکي حسين  1,000,000
37 97985 پورقاسمي حميد 1,000,000
38 97820 حسيني بنيامين 1,000,000
39 96958 خرم رباب  1,000,000
40 97102 دهقان حسين  1,000,000
41 93910 دهقاني سعيد  1,000,000
42 98115 رحيم پور يزدان  1,000,000
43 84661 زارع داود  1,000,000
44 93501 صفري محمدباقر  1,000,000
45 95908 عارفي علي اصغر  1,000,000
46 97388 فتاح بيگي علي  1,000,000
47 94361 مزيدي عليرضا 1,000,000
48 94697 مسئله گو سيدحسين  1,000,000
49 98642 نورزهي منصور  1,000,000
50 96366 نورزهي ياسين  1,000,000
51 97756 نوزهي اسماعيل  1,000,000
52 94667 يوسف زاده نويد  1,000,000
53 97781 اردولالو امير  2,000,000
54 98785 وصالي احمد  1,000,000

 

لیست برندگان تیر ماه 1402
رديف شماره کارت نام مبلغ (ریال)
1 96851 کريمي مرتضي  1,000,000
2 95642 احمدي حسن  1,500,000
3 93921 اعتضادي داود  1,500,000
4 96253 اکبري حسن  2,500,000
5 96583 باباحسيني احمد  2,000,000
6 97737 بابايي صمد  1,000,000
7 95611 بداغي ميلاد  2,000,000
8 97284 رضايي وحيد  1,000,000
9 96588 رمضاني علي نقي  2,000,000
10 93677 شريفي اسد  2,000,000
11 95756 شهرياري محمد  2,000,000
12 96658 شيرازي رقيه  1,000,000
13 96623 صفري حميد  2,000,000
14 96550 عباسي روح ا...  2,500,000
15 96612 موچان محمد  2,000,000
16 97516 ميرحسيني ابوالفضل  1,000,000
17 93359 تيموري حسين  1,000,000
18 96094 حيدري کرمعلي  2,000,000
19 90092 حسن زاده محمدعلي  1,000,000
20 93066 خادمي ظهراب  1,000,000
21 95807 رسولي محمد  1,000,000
22 96538 بشيري عبدالرضا  1,000,000
23 96397 حسيني مرادي سيداکبر 1,000,000
24 93808 رحيمي ميلاد  2,000,000
25 97589 سعيدي حضرت  1,000,000
26 96601 سلطانپور توحيد  2,000,000
27 97876 محمديان محسن  2,000,000
28 97671 مرادي سعيد  1,000,000
29 81729 رجبي حسين  2,500,000
30 96236 عليشيري محمد  2,500,000
31 97165 اسکندري اميد  2,000,000
32 95034 معصومي مجيد  1,000,000
33 92955 حسيني امير  1,000,000
34 97483 مرادي محمدحسين  1,000,000
35 91333 ناطقي محمدجواد  1,000,000
36 96589 همتايي محمدجعفر  1,000,000
37 96670 نصرالهي ابراهيم  1,000,000
38 97105 غلامي مهرداد  1,000,000
39 96815 ترابي امين ا..  1,000,000
40 95642 عرب هاشم  1,000,000
41 96726 فراهاني جعفر  1,000,000
42 94217 محمدرحيمي حسن  2,000,000
43 97821 آسنجراني عبدالرضا  1,000,000
44 97704 ابراهيمي محمدرضا  2,000,000
45 98683 حاج باقري محمدتقي  1,000,000
46 97412 خراساني حميد  1,000,000
47 93825 زلفي ابوالفضل  1,000,000
48 79888 ورمزيار يحيي  1,000,000
49 97771 آقامحمدي مجيد  1,000,000
50 96591 براتي احمدرضا  1,000,000
51 93407 براهويي ناصر 1,000,000
52 84769 دادي نژاد عليرضا  1,000,000
53 98806 دشتي محمدعلي 1,000,000
54 96160 دهقان حسين  1,000,000
55 94676 دهقان مهدي 1,000,000
56 92107 زارع ابراهيم  1,000,000
57 97626 زارع چاهوکي محمد  1,000,000
58 94458 عيدي پور مصطفي  1,000,000
59 94914 نبي غلام حسن  1,000,000
60 97434 نورزهي احمدولي  1,000,000
61 97202 نظري محمدرضا  1,000,000

 

لیست برندگان خرداد ماه 1402
رديف شماره کارت نام  مبلغ (ریال)
1 94266 آرام محمد  1,000,000
2 94770 اسدي حسن  1,500,000
3 96955 بيات محمد  1,000,000
4 91167 حيدري محمد  1,000,000
5 96056 داودآبادي اميرحسين  1,000,000
6 84029 رجبي قاسم  1,000,000
7 95026 رحيمي ابراهيم  1,500,000
8 96976 رحيمي باني محمد 1,000,000
9 96071 طهماسبي مرتضي  1,000,000
10 87149 عبدالهي مسعود  1,000,000
11 95851 فولادي عباس  1,500,000
12 96375 مرادي مجيد  1,000,000
13 96051 موسي رضايي عليرضا  1,000,000
14 97033 کاوه وهب  1,000,000
15 89931 کريمي حبيب ا...  1,000,000
16 89979 بيگلري عليرضا  1,000,000
17 97005 قاسمي احمد  1,000,000
18 93308 دهقاني حميدرضا  1,500,000
19 93865 سيدي  حسن  1,000,000
20 92322 نفري رضا 1,500,000
21 94678 الماسي حسين  1,000,000
22 95853 الماسي مهدي  1,000,000
23 96492 الماسي نهنجي احمد  1,000,000
24 95792 درويشي اميد  1,500,000
25 94642 مرادي فتحعلي  1,500,000
26 93518 منتي عينعلي  1,500,000
27 97780 ورمزيار محمود  1,500,000
28 92612 کاشف نصيراحمد  1,500,000
29 90853 پيرسين رضا  1,500,000
30 95156 محمدي حبيب  1,500,000
31 85349 آدينه محسن  1,000,000
32 97526 غريبي هادي  1,000,000
33 96892 کوهيني تفرشي ابراهيم  1,000,000
34 95503 صفاري حسن  1,500,000
35 96688 احمدي اميرحسين  1,000,000
36 92855 چالاک علي  1,000,000
37 86960 رزمخواه ميلاد  1,000,000
38 94250 برقي عزت ا...  1,500,000
39 87342 رنجبري بهزاد 1,500,000
40 95873 اسدي پور محسن  1,000,000
41 96874 فرجي ميثم  1,000,000
42 96577 نجاتي راد يعقوب  1,000,000
43 83334 زارع احسان  1,000,000
44 96268 زارع زاده اکبر  1,000,000
45 96629 ايرانمهر علي  1,000,000
46 96521 دمابي علي  1,000,000
47 96964 فلاحي ذوالفقار  1,000,000
48 84256 منصوري محمدجواد  1,500,000
49 93502 هاشمي امير  1,000,000
50 96475 مهدوي عباس  1,000,000
51 95898 حسني علي  1,000,000
52 94284 شايگان مجيد 1,000,000
53 95971 سلطاني عليرضا  1,000,000
54 95436 بزرگي اکبر  1,000,000
55 95401 جودان احمد  1,000,000
56 90525 چاکري زاده سعيد  1,000,000
57 97554 دژکام مهدي  1,000,000
58 94588 دهقان ابراهيم 1,500,000
59 85121 دهقاني محسن  1,000,000
60 96684 زارع قاسم  1,000,000
61 96689 زينلي عليرضا  1,500,000
62 95477 شاه سواران ايرج  1,000,000
63 96949 شبان ستايش  1,000,000
64 96341 صالحي يوسف  1,000,000
65 95429 عارفي علي اکبر 1,000,000
66 96373 قرچيان محمدجواد  1,000,000
67 94945 مختاري مهدي  1,000,000
68 94198 نورزهي جليل  1,000,000
69 97041 نورزهي شکيب  1,000,000
70 86953 کرباسيان عباس  1,000,000
71 97699 نجاتي ابراهيم  1,000,000

 

لیست برندگان اردیبهشت ماه 1402
رديف شماره کارت نام مبلغ (ریال)
1 95741 واحديان حسين  1,000,000
2 95795 يلمه يوسف  1,000,000
3 94725 اکبري نادعلي  1,500,000
4 96584 بزرگي اکبر  1,500,000
5 75174 حيدري حجت  1,000,000
6 85627 خلجي ابراهيم  1,000,000
7 79984 عقيلي عليرضا  1,000,000
8 96191 فراهاني رضا  1,000,000
9 96014 قادري محمدرضا  1,000,000
10 96822 محمودي حسين  1,500,000
11 95790 محمودي عباس  1,500,000
12 70502 ميرزايي حامد  1,000,000
13 90137 کاظمي محمد  1,500,000
14 95380 آقايي علي  1,000,000
15 93865 سيدي  حسن  1,000,000
16 95928 ابدالي غلامعباس  1,000,000
17 94136 زنگنه علي اکبر  1,000,000
18 95850 خاکي علي  1,000,000
19 93270 نصرايي مرتضي  1,500,000
20 94377 جدگال عبدا..  1,000,000
21 92617 نقدي موسي  1,000,000
22 92730 آقامحمدي سليمان  1,000,000
23 89796 برماس اکبر  1,000,000
24 93691 روگان ابراهيم  1,000,000
25 94666 اميري محمدرضا  1,000,000
26 95006 بطحايي حميدرضا  1,000,000
27 86515 سبحانپور حسين  1,000,000
28   غفاري مهدي  1,000,000
29 95024 ميري سجاد  1,000,000
30 93867 اکرمي غلام  1,500,000
31 96211 اکبري محمدقربان  1,000,000
32 95086 شفيعي مهران 1,000,000
33 95717 قرباني ابوالقاسم 1,000,000
34 95245 نوروزي سعيد 1,000,000
35 88553 تاجيک ميرزا  1,000,000
36 94212 حسيني رستم  1,000,000
37 95822 دشتي محمدجواد 1,000,000
38 94663 ديماسي احمد  1,000,000
39 88107 زعيمي علي اکبر 1,000,000
40 95233 سه بخش عبدالقادر 1,500,000
41 91871 عسگري احمد  1,000,000
42 90618 غلجايي محمد  1,000,000
43 94239 گودرزي جواد 1,000,000
44 96206 متوسليان محمدرضا  1,000,000
45 96443 مرجاني هاشم 1,000,000
46 88151 راشدي ابراهيم  1,000,000
47 95400 حسن پور رضا 1,000,000

 

برندگان جوایز فروردین ماه 1402
 (ریال) مبلغ نام شماره کارت  ردیف
1,000,000 یوسف الیاسی 91952 1
1,500,000 رمضان بنیادی 75794 2
1,000,000 هوشنگ توحیدی 93521 3
1,000,000 غلامرضا جهانبخشی 94509 4
1,500,000 علی حسنی 92890 5
1,000,000 امیر راهنورد 45563 6
1,500,000 نجمه رضایی 77364 7
1,500,000 مجتبی سلطانی 95977 8
1,500,000 حسین شامحمدی 95752 9
3,000,000 بهنام صفدری 94102 10
1,000,000 محمدابراهیم علی بخشی 94620 11
1,000,000 محمد علیدادی 81211 12
1,000,000 نعمت غلامی 85761 13
1,500,000 امید غیاسوند 94070 14
1,500,000 حمید فلاح  95771 15
1,000,000 جعفر قدبیگی 95002 16
1,500,000 احمد منصوری 94540 17
1,000,000 ابوالقاسم یعقوبی 90935 18
1,500,000 عبدالرحمن تاجیک 93595 19
1,500,000 هادی حسین زاده 91613 20
1,500,000 سیدمجتبی حسینی مرادی 92991 21
1,000,000 محمود معظمی گودرزی 93282 22
1,200,000 صفر امیرپور 95561 23
3,000,000 هادی غریبی  93598 24
2,000,000 شهرلم جلالی 93378 25
1,000,000 مجید خانه باز 94807 26
1,000,000 کبری ورمزیاری تقی انظامی 93127 27
1,500,000 موسی روستایی 89050 28
1,000,000 علیرضا شعیلنی 21034 29
1,000,000 علی لوینی 93342 30
1,000,000 صفر صالحی  81704 31
5,000,000 غلام اکرمی 94229 32
1,000,000 مهدی همتی 71213 33
1,500,000 حمید ارام 94303 34
1,000,000 نقی یوسفی 91324 35
1,000,000 اکبر بزرگی 93971 36
1,000,000 مرتضی حسینی گل 94702 37
1,000,000 مهدی دانافر 94230 38
1,000,000 محمدعلی دشتی 93600 39
1,000,000 عبدالحمید دهقان 95916 40
1,000,000 ولی دهقان منشادی 94464 41
1,000,000 عبدالقادر سه بخش 94568 42
1,000,000 سعید شریفی 94730 43
1,000,000 منصور صمصامی 94649 44
1,000,000 ابوالفضل طهماسبی 91827 45
1,000,000 ذبیح الله محمد زهی 91437 46
1,000,000 مهدی مساح 95271 47
1,000,000 اسماعیل یوسفی 92844 48

 

برندگان جوایز اسفند ماه 1401
مبلغ نام ش کارت  ردیف
1,000,000 ابوالفضل صالحی 88221 1
1,000,000 مصطفی اسدی 94585 2
1,500,000 محسن خاوری 16954 3
1,500,000 اکبر رشیدی 90852 4
1,500,000 علی رضایی 94066 5
5,000,000 مهرداد خزایی 93578 6
1,500,000 امیر رنجبر 93855 7
1,000,000 فریدون مرادی 84160 8
1,000,000 قاسم مرادی 91649 9
1,500,000 حمید بهی 92877 10
4,000,000 حسین نورحیدری 92913 11
1,500,000 محمد پدید 93822 12
1,500,000 وحید سالاری فرد 92030 13
1,000,000 فرهاد شاکری 87004 14
1,000,000 منصور فرجی 89825 15
1,000,000 مرتضی قهرمانی 92906 16
1,000,000 مهدی صابری 91386 17
1,000,000 اصغر فتحی 93232 18
1,000,000 آیت الله لطیفی تبار 89075 19
1,000,000 مجتبی اله یاری 95022 20
1,000,000 عباس میرجلیلی 90977 21
1,500,000 مهدی کریمی 88395 22
2,000,000 رضا چگینی 8934 23
1,000,000 محمد موتاب 92929 24
1,000,000 مهدی محب زاده 93324 25
1,000,000 ناصر چسباوی 93847 26
1,000,000 علی حکیمی نسب 91173 27
1,000,000 مجتبی رضایی 92515 28
1,000,000 مجتبی زارع 87328 29
1,000,000 علیرضا زینلی 92411 30
2,000,000 محمدحسین صیادی 91671 31
1,000,000 فرهاد کوهستانی 93296 32
1,000,000 غلامرضا شمشیزی 89809 33

 

 1401 برندگان جوایز بهمن ماه
جایزه نام و نام خانوادگی شماره کارت ردیف
1,000,000 هاشم محمودی 84843 1
1,500,000 علیرضا امراللهی 90954 2
1,500,000 وحید شاهی 88851 3
1,500,000 محسن صفری 91981 4
1,500,000 حامد علیمحمدی 97743 5
1,500,000 داود غلامی 93608 6
1,000,000 حسین محمودی 94922 7
1,500,000 مسعود یوسفی 92031 8
1,500,000 امیرحسین الماسی 81516 9
1,000,000 مرضیه تاجیک 90308 10
1,000,000 مجمد ترک 92601 11
1,000,000 عباسعلی رنجبر 89571 12
1,000,000 سعید سریشی 91341 13
1,500,000 علیرضا کوهستانی 93721 14
1,000,000 ابراهیم عبدی 92467 15
1,000,000 محسن علیزاده 92415 16
1,500,000 رحمت رضایی فرد 92482 17
1,500,000 خالد حسین پور 91617 18
1,000,000 رسول رحم پرور 93648 19
1,500,000 مجید شریفی 91794 20
1,000,000 مجید صادقی 91769 21
3,500,000 محسن شقاقی 94056 22
1,000,000 اصغر دارابی ابری 93654 23
1,500,000 عقیل بزگر 92326 24
1,000,000 مجتبی سیفی 92898 25
1,500,000 غلام اکرمی 94338 26
1,000,000 آرمان نورزایی 93179 27
1,000,000 خسرو ثباتی 93059 28
2,000,000 مسعود ابوالحسنی 93564 29
1,000,000 ابوالفضل زارع زاده 92356 30
1,000,000 علیرضا زهره وند 93659 31
1,000,000 محمدحسین صیادی 91808 32
1,000,000 سعید همتی 92133 33
1,000,000 مهران خان محمدی 91637 34
1,500,000 هادی درویشی 91802 35

 

برندگان جوایز آذر ماه 1401
ردیف شماره کارت نام و نام خانوادگی جایزه
1 812247 ابوالفضل اصلانی یک میلیون ریال
2 75584 محمد انقانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
3 87480 مهدی بهزادی یک میلیون و پانصد هزار ریال
4 86725 مصطفی جهان بخشی یک میلیون ریال
5 89978 محسن حسینی یک میلیون و پانصد هزار ریال
6 92008 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
7 90724 محمد رعنایی یک میلیون و پانصد هزار ریال
8 90271 حسین شامحمدی یک میلی.ن و پانصد هزار ریال
9 89927 بهنام صفدری یک میلیون و پانصد هزار ریال
10 87752 حسن میراحمدی یک میلیون و پانصد هزار ریال
11 90107 مریم کرمی یک میلیون ریال
12 91372 مهدی راستجوی یک میلیون ریال
13 89857 محمئ نعمتی خوشرو یک میلیون ریال
14 84699 کاوه مهرابی یک میلیون ریال
15 92763 سعید داوری نیا یک میلیون ریال
16 92113 مهدی زارعی یک میلیون ریال
17 88353 قاسم فراهانی یک میلیون ریال
18 93738 بهنام مرادی یک میلیون ریال
19 87129 هادی مرادی یک میلیون و پانصد هزار ریال
20 91795 سجاد نوذری کرم خانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
21 80484 محسن وطن خواه یک میلیون ریال
22 92511 عبدالله جلالی چهار میلی.ن ریال
23 91236 هادی غریبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
24 82749 روح الله قاسمی   یک میلیون ریال
25 92276 مهدی فرخ یک میلیون و پانصد هزار ریال
26 84308 مجید قادری یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 88199 عباس محمدی راد یک میلیون ریال
28 92020 میثم علوی یک میلیون ریال
29 90087 علیرضا گنجی یک میلیون ریال
30 92643 قباد مبشر یک میلیون ریال
31 91327 سعید سلیم ابادید یک میلیون و پانصد هزار ریال
32 92542 مجتبی الله یاری یک میلیون ریال
33 86657 مهدی طاهرنیا یک میلیون ریال
34 91926 یارکرم نظری نیا یک میلیون ریال
35 92594 غلام اکرمی یک میلیون ریال
36 92877 علی مقدم یک میلیون ریال
37 92320 علیرضا گواهی یک میلیون ریال
38 92564 مقصود برومندی یک میلیون ریال
39 92160 حامد همتی جوانمرد یک میلیون ریال
40 87470 محمود علوی تبار یک میلیون ریال
41 92145 ایمان افشاری یک میلیون ریال
42 91635 محمد براهویی یک میلیون ریال
43 87338 جواد جوکار یک میلیون ریال
44 91571 حسین زارع یک میلیون و پانصد هزار ریال
45 92711 مرتضی زارع یک میلیون ریال
46 92770 محمود سالارزهی یک میلیون ریال
47 92372 سجاد سلطانی یک میلیون ریال
48 92832 حمید کیانپور یک میلیون ریال
49 78225 قانع محمدی یک میلیون ریال
50 91344 بصیر تاجیک یک میلیون و پانصد هزار ریال
51 91248 علی نوروزی راشد یک میلیون و پانصد هزار ریال

 

برندگان جوایز آبان ماه 1401
ردیف شماره کارت نام و نام خانوادگی جایزه
1 90823 محمود محمدی راد یک میلیون ریال
2 86702 محمدعلی شکوری یک میلیون وپانصد هزار ریال
3 91066 حسین محبی یک میلیون وپانصد هزار ریال
4 90628 عباس بنیادی یک میلیون ریال
5 85071 حسن طالبی یک میلیون وپانصد هزار ریال
6 89740 سعید غفاری یک میلیون ریال
7 85491 سعید غلامی یک میلیون ریال
8 85134 بهزاد لطفی یک میلیون وپانصد هزار ریال
9 90439 بهنام ماندنی سه میلیون ریال
10 91964 احمدرضا محمدی یک میلیون وپانصد هزار ریال
11 90565 احمد ملکی یک میلیون و پانصد هزار ریال
12 85264 فریدون میرزایی یک میلیون ریال
13 92010 مهدی میرزایی یک میلیون ریال
14 88017 مهدی کارخانه  یک میلیون وپانصد هزار ریال
15 91479 مسعود کاوسی یک میلیون ریال
16 90538 علی کریمی سه میلیون ریال
17 92033 وحید حیدریان یک میلیون وپانصد هزار ریال
18 85841 محمد خسروی یک میلیون وپانصد هزار ریال
19 89198 امید درویشی یک میلیون ریال
20 90967 میلاد رحیمی یک میلیون وپانصد هزار ریال
21 87722 حسینعلی زنده دل یک میلیون وپانصد هزار ریال
22 89035 جمشید طاهری یک میلیون ریال
23 85229 احمد مرادی یک میلیون ریال
24 91837 نورخدا مریدی میرزابیگی یک میلیون وپانصد هزار ریال
25 91108 رضا میموند یک میلیون و پانصد هزار ریال
26 90818 سجاد نظری یک میلیون وپانصد هزار ریال
27 91395 ولی یاوری یک میلیون و پانصد هزار ریال
28 87510 سکینه ازمون یک میلیون وپانصدهزار ریال
29 86687 حسین سابور یک میلیون ریال
30 910750 قنبر غلامی یک میلیون ریال
31 90708 هادی غریبی یک میلیون وپانصد هزار ریال
32 92270 محمود نظری یک میلیون ریال 
33 91652 امید راهنورد یک میلیون ریال
34 90729 امیرحسین عبدالهی یک میلیون ریال
35 89802 احمد باقری یک میلیون ریال
36 90882 امرالله احمدی یک میلیون ریال
37 88683 مسلم رجبی یک میلیون ریال
38 88168 رقیه مرادی یک میلیون ریال
39 91244 الیاس جعفری یک میلیون و پانصد هزار ریال
40 91675 میرصادق صدیقی یک میلیون ریال
41 89610 حسین قاسمی یک میلیون ریال
42 90370 احمد عرب یک میلیون ریال
43 87063 علی اصغر رحمتی  یک میلیون ریال
44 90684 هادی جانی یک میلیون ریال
45 90942 محسن نظری یک میلیون وپانصد هزار ریال
46 91718 محمدجواد امیدی یک میلیون ریال
47 79275 جاوید باریکزهی یک میلیون ریال
48 91374 دوستمحمد باریکزهی یک میلیون ریال
49 91535 عبدالذغفار باریکزهی یک میلیون ریال
50 91224 میرحمزه باریکزهی یک میلیون ریال
51 91985 حمید حاجی پور یک میلیون ریال
52 90561 امیرحسین خالقی یک میلیون ریال
53 91749 مجتبی خدادایان یک میلیون ریال
54 82326 امیرعلی درمان یک میلیون ریال
55 91966 امیر دهقان عبدالهی یک میلیون ریال
56 88692 دبیح الله علیجانی یک میلیون ریال
57 89104 علیرضا فلاح زاده یک میلیون ریال
58 71858 جواد گلزاده یک میلیون ریال
59 85596 مجید ملاحاجی یک میلیون ریال
60 90747 مصطفی یوسفی یک میلیون ریال
61 87080 محسن کارگر یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز مهر ماه 1401
ردیف شماره کارت نام و نام خانوادگی جایزه
1 91123 رضا شکوری یک میلیون ریال
2 87851 داود اذینه دو میلیون ریال
3 72791 حسن اسدی یک میلیون و پانصدهزار ریال
4 89712 جمشید اسماعیل نیا یک میلیون وپانصد هزار ریال
5 89661 امیرحسین بساطی یک میلیون ریال
6 90813 ابوالفضل جهان بخشی  دو میلیون ریال
7 89612 احسان خدایی یک میلیون ریال
8 90549 فضل الله شطرنجی یک میلیون ریال
9 89749 حاتم علیمحمدی یک میلیون ریال
10 87728 محمد محمدی یک میلیون وپانصد هزار ریال
11 90899 مهدی مرادی یک میلیون ریال
12 90106 ابوالفضل کرمی  یک میلیون ریال
13 90603 ولی الله کریمی بانی یک میلیون ریال
14 91622 اسماعیل قاسم پور یک میلیون وپانصد هزار ریال
15 91051 سعید نمکی یک میلیون ریال
16 85996 مهدی دادگری یک میلیون ریال
17 90282 علی اشینه یکم یلیون ریال
18 90111 مصطفی حیدری فر یک میلیون ریال
19 89105 محسن خلجی یک میلیون ریال
20 89832 صالح دهرازی یک میلیون ریال
21 90610 محمدامین سفید رو دو میلیون ریال
22 79078 ناصر عسکری یک میلیون ریال
23 90090 حمید مرادی پور یک میلیون ریال
24 90847 جواد مرادی یک میلیون ریال
25 91739 نیکزاد نیازی یک میلیون ریال
26 88130 نبی فرجی کشتکار یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 88342 مهدی کریمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
28 91736 رضا عسگری یک میلیون ریال
29 89944 اسماعیل مظفری یک میلیون ریال
30 85633 عباس صفری یک میلیون ریال
31 89962 علی قلیچ تپه ای یک میلیون ریال
32 89450 محمدمهدی خوانچه زر یک میلیون ریال
33 90530 یاسین حیدری نسب یک میلیون ریال
34 91073 عبدالرحیم خائمی یک میلیون وپانصد هزار ریال
35 74748 جلال محمودی یک میلیون و پانصد هزار ریال
36 90946 مجید رجبی یک میلیون ریال
37 90384 میلاد لوینی یک میلیون ریال
38 89456 محمئ محمدی یک میلیون ریال
39 82096 حسین سابور یک میلیون ریال
40 90349 حسن جعفری یک میلیون ریال
41 88139 علی اقایی یک میلیون ریال
42 89683 دانیال رضلیی یک میلیون و پانصد هزار ریال
43 90862 مهدی غفاری یک میلیون و پانصد هزار ریال
44 91026 کریم کریمی یک میلیون ریال
45 90735 خداداداکبری یک میلیون ریال
46 89859 روح الله صادقی یک میلیون و پانصد هزار ریال
47 91020 ابوطالب طاهری یک میلیون ریال
48 90688 مهدی علی مردانی یک میلیون ریال
49 90120 یاسر کبیری یک میلیون وپانصد هزار ریال
50 87766 علی امانی پری یک میلیون ریال
51 90891 جاجیعلی مریدی میرزابیگی یک میلیون ریال
52 88212 محمد یاراحمدی یک میلیون ریال
53 91830 مرتضی امیری یک میلیون ریال
54 88496 محمدرضا اذرآیین یک میلیون ریال
55 87401 محمدرضا اسحاق زهی یک میلیون ریال
56 89697 جلیل تیموری یک میلیون ریال
57 86987 ولی حسنی یک میلیون ریال
58 91843 محمدحسین زارع یک میلیون ریال
59 90475 حبیب طباطبایی یک میلیون ریال
60 91914 علی اصغر عارفی یک میلیون ریال
61 89508 عزیز نورزهی یک میلیون ریال
62 91055 بصیر تاجیک یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز دی ماه
جایزه   نام ونام خانوادگی شماره کارت  ردیف
1,000,000 مهدی ابراهیمی 93986 1
1,500,000 محمد اسدی 89602 2
1,000,000 شکرالله بشیری 90820 3
1,000,000 محمد مهدی دهقان 92457 4
1,000,000 محمد رضایی 93970 5
2,000,000 حیدرعلی عسگری 80090 6
1,000,000 خدامعلی رنجبر 93863 7
1,000,000 مجید چنگی 91320 8
1,500,000 عزیز مرادی 85939 9
1,000,000 نجیب الله نورزهی 92157 10
1,500,000 ولی یاوری 93905 11
2,000,000 عبدالله جلالی 93663 12
1,000,000 علی اکبر بیات 92189 13
1,000,000 ابوالفضل غلامی 91492 14
1,000,000 محسن محمدی 92993 15
1,000,000 احمد زمانی 91468 16
1,000,000 وحید عسگری 93208 17
1,000,000 حسین فراهانی 91446 18
1,500,000 حمیدرضا قاسمی نژاد 91193 19
1,500,000 امیرحسین میرزاحسینی 87836 20
1,000,000 حسینعلی حبیبی 92069 21
1,000,000 مهدی صالحی 89536 22
1,000,000 مهدی غفاری 89507 23
1,500,000 کریم کریمی 93932 24
1,000,000 محمد ابراهیمی 92577 25
1,500,000 مقصود برومندی 92528 26
1,000,000 حسن علوی فراهانی 87304 27
1,500,000 عظیم محمودی 88325 28
1,000,000 حسین پاکیزه پور 83576 29
1,000,000 مجمد حسینی 93744 30
1,000,000 امیرحسین خالقی  93160 31
2,000,000 مهدی زارع 90950 32
1,000,000 اکبر زهره وند 93150 33

 

برندگان جوایز شهریور 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 86682 علیرضا محمودی 1000000 ریال
2 90306 فرهاد ابراهیمی 1500000 ریال
3 90587 محمد رضا اسدی 1000000 ریال
4 84579 امیر حسین بساطی 1500000 ریال
5 89597 علی خلجی قاسم آبادی 1500000 ریال
6 89229 محمد تقی داود آبادی 1500000 ریال
7 90051 مسلم رجبی 1000000 ریال
8 75959 موسی رجبی 1500000 ریال
9 72286 محمود رضایی 1500000 ریال
10 89202 مصطفی رضایی 1500000 ریال
11 90321 حسینعلی رمضانی 1500000 ریال
12 90660 داود عسگری 1500000 ریال
13 90742 علی عسگری 1500000 ریال
14 90295 صفر عظیمی 1500000 ریال
15 90259 علی قاسم آبادی 1000000 ریال
16 83466 زهره وروانی فراهانی 2000000 ریال
17 90148 محمد کاظمی 1500000 ریال
18 88035 جواد دهستانی 1500000 ریال
19 89929 مجید مرادی 1000000 ریال
20 90571 علی اکبر ورمزیار 1500000 ریال
21 88737 حبیب الله زمانی شیری 1000000 ریال
22 85241 محمد عباسی 1000000 ریال
23 89471 محمد چگینی 1000000 ریال
24 89608 عباس کریمی 1000000 ریال
25 89179 عادل امولی 1000000 ریال
26 89461 حسین عابدی 1000000 ریال
27 90025 عماد آسیابانی 1000000 ریال
28 87879 رضا سالاری 1000000 ریال
29 90589 میلاد سالاری 1000000 ریال
30 87492 علی نوروزی زهرایی 1500000 ریال
31 89301 میلاد قادری 1000000 ریال
32 89118 امید رضا محمدی 1000000 ریال
33 89049 خیرالله علوی نژاد 1000000 ریال
34 87895 سعید حسن نژاد 1000000 ریال
35 89583 یونس آذری 1000000 ریال
36 85074 جواد اسدی 1000000 ریال
37 90574 محمد رضا فصاحت 1000000 ریال
38 90331 ابوالفضل قاسمی 1000000 ریال
39 91011 سعید یعقوب زاده 1000000 ریال
40 90014 ابواقاسم اکبری 1000000 ریال
41 89470 سجاد زین العابدین 1000000 ریال
42 90177 امیر مهدی خرندی 1500000 ریال
43 88710 موسی زارعی 1000000 ریال
44 89129 رضا شجاعی 1000000 ریال
45 96854 مسعود ابوالحسنی 2000000 ریال
46 87118 میرویس بارکزهی 1000000 ریال
47 90368 یوسف براتی 1500000 ریال
48 84316 مهدی تاجیک 1000000 ریال
49 86966 مهدی حدادزاده 1000000 ریال
50 90196 علیرضا حسینی 1000000 ریال
51 89112 یزدان رحیم پور 1000000 ریال
52 89152 حسین زارعان 1000000 ریال
53 89033 محمد رضا شیخ علی شاهی 1000000 ریال
54 89285 سید جواد طباطبائی 1000000 ریال
55 88498 ولی کمالی زربندی 1000000 ریال
56 90212 محمد قوامی 1000000 ریال
برندگان جوایز مرداد1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 82711 ولی الله چناری یک میلیون ریال
2 79118 علیرضا اربابی پور یک میلیون ریال
3 89390 یاسر اسدی یک میلیون ریال
4 85260 داوود اعتضادی یک میلیون ریال
5 89820 علیرضا امرالهی یک میلیون و پانصد هزار ریال
6 90689 محمد بادرستانی یک میلیون ریال
7 90601 علی بختیاری یک میلیون و پانصد هزار ریال
8 89124 اکبر بزرگی یک میلیون و پانصد هزار ریال
9 82076 مسعود بیات یک میلیون و پانصد هزار ریال
10 79328 وحید جعفری یک میلیون ریال
11 87061 مهدی خانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
12 89111 محمد حسن رمضانی یک میلیون ریال
13 90221 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
14 89097 بهنام صفدری دو میلیون ریال
15 88263 علی عباسی گواری یک میلیون و پانصد هزار ریال
16 86843 مهدی قد بیگی یک میلیون و پانصد هزار ریال
17 84357 حسن منصوری یک میلیون ریال
18 82922 علی میرزا شیرازی یک میلیون ریال
19 84369 رحیم نوروزی دو میلیون ریال
20 89148 عبداالخالق اسحق زهی یک میلیون و پانصد هزار ریال
21 88365 مهدی رحمتی یک میلیون و پانصد هزار ریال
22 86893 محمود مرادی یک میلیون ریال
23 90233 سینا نخعی یک میلیون و پانصد هزار ریال
24 89838 حبیب الله پرپین یک میلیون ریال
25 88595 جواد رجبی یک میلیون ریال
26 88765 فرهاد توکلی یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 90113 مهران غلامی یک میلیون و پانصد هزار ریال
28 87106 ابراهیم یزدیان یک میلیون و پانصد هزار ریال
29 83853 مجید قادری یک میلیون و پانصد هزار ریال
30 87005 مجید صفا لگزایی یک میلیون و پانصد هزار ریال
31 83196 برزو بنیادی یک میلیون و پانصد هزار ریال
32 89353 حمید صالحی یک میلیون ریال
33 87134 شمس الله عثمانی یک میلیون ریال
34 84715 اسماعیل قاسمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
35 90273 داوود نوروزی دو میلیون ریال
36 89225 طیب طیبی یک میلیون ریال
37 90154 مبینا رحمتی یک میلیون و پانصد هزار ریال
38 81646 مسعود آقا محمدی یک میلیون و پانصد هزار ریال
39 90071 مراد یانق یک میلیون ریال
40 87928 مهرداد مراد علیان یک میلیون ریال
41 - مسعود ابوالحسنی دو میلیون ریال
42 88288 رضا بشر دوست یک میلیون ریال
43 88466 عین الله توکلی یک میلیون ریال
44 88171 روح الله حسنی یک میلیون ریال
45 87801 رستم حسینی یک میلیون ریال
46 89415 عباس دهقان یک میلیون ریال
47 89320 محمد رضا دهقان یک میلیون ریال
48 89658 یزدان رحیم پور یک میلیون ریال
49 87894 غلامرضا رحیمی یک میلیون ریال
50 88867 محمد رضایی یک میلیون ریال
51 86837 محمد متین سالم یک میلیون ریال
52 89061 قدرت الله ملکی یک میلیون ریال
53 88883 آمنه نارویی یک میلیون ریال
54 89045 رحیم نورزهی یک میلیون ریال
55 88892 مصطفی کوچکی یک میلیون ریال

 

جوایز تیر ماه 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 87875 علی اصلانی یک میلیون ریال
2 88703 جواد چراغی دو میلیون و پانصد هزار ریال
3 89294 حسینعلی دمنه یک میلیون و پانصد هزار ریال
4 89860 مجتبی طالبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
5 88823 رضا عزیزی یک میلیون و پانصد هزار ریال
6 87264 محمود غیاثوند یک میلیون و پانصد هزار ریال
7 89862 عباس فولادی یک میلیون ریال
8 89350 کریم لشنی یک میلیون ریال
9 80392 حسن مهری  یک میلیون ریال
10 83466 زهره وروانی فراهانی دو میلیون ریال
11 82875 علی اکبر کرمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
12 52594 ابوالفضل کریمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
13 87194 علی کریمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
14 87602 شاپور محمدی یک میلیون ریال
15 87123 حسین قنبری دو میلیون ریال
16 84418 احمد اسحق زهی یک میلیون ریال
17 89855 مرضیه افسا دو میلیون ریال
18 89588 مصیب طاهری یک میلیون ریال
19 89057 محمد معصومی یک میلیون ریال
20 86930 علی اصغر بیات یک میلیون ریال
21 89898 روح الله احمدی یک میلیون ریال
22 89251 علی اسکندری یک میلیون ریال
23 89698 حسین غلامی یک میلیون ریال
24 89672 مهرداد کارگشا یک میلیون ریال
25 89128 حیدر قاسمی یک میلیون ریال
26 88465 ابوذر اللهیاری یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 87188 یونس علوی پور یک میلیون ریال
28 88985 عباس فراهانی یک میلیون ریال
29 87018 جواد الهیاری یک میلیون ریال
30 87411 محسن خوب بخت یک میلیون و پانصد هزار ریال
31 89327 معین صالحی یک میلیون ریال
32 89325 محمد مشهدی مطلق یک میلیون و پانصد هزار ریال
33 89921 امین اسکندری یک میلیون ریال
34 83956 رضا بیات یک میلیون ریال
35 89648 حمید رضا دهباش حسن یک میلیون و پانصد هزار ریال
36 89924 حسین قربانی یک میلیون ریال
37 87060 خدر محمدی یک میلیون و پانصد هزار ریال
38 88849 الهوردی قربانیان یک میلیون و پانصد هزار ریال
39 89889 اشکان فرهمند یک میلیون ریال
40 86938 مجتبی حسنی دو میلیون ریال
41 89771 امیر علی درمان یک میلیون ریال
42 89356 محمد رودینی یک میلیون ریال
43 89162 قاسم شاکر یک میلیون ریال
44 88128 احمد عسگری یک میلیون ریال
45 88259 علیرضا مزیدی یک میلیون ریال
46 84703 سید حسین مساله گو یک میلیون ریال
47 87519 عباس ولند یاری یک میلیون ریال

 

 

 

 

برندگان جوایز خرداد 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 88763 مجتبی قهرمانیلن یک میلیون ریال
2 77770 محسن اکبری بانی یک میلیون ریال
3 84474 اسمعیل حسنی یک میلیون و پانصد هزار ریال
4 88220 حسین شامحمدی یک میلیون ریال
5 87777 رضا شاهمرادی یک میلیون ریال
6 87336 بهنام صفدری یک میلیون و پانصد هزار ریال
7 88999 حسن طالبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
8 89317 میلاد عباسی یک میلیون ریال
9 89637 رضا عزیزی یک میلیون و پانصد هزار ریال
10 84339 مجتبی قبولی یک میلیون و پانصد هزار ریال
11 87366 رضا محمودی یک میلیون ریال
12 89629 حسن منصوری یک میلیون ریال
13 88562 مسعود یوسفی یک میلیون و پانصد هزار ریال
14 85291 رضا کاظمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
15 84476 محمد کاظمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
16 81849 علی کریمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
17 88210 حسن محققی یک میلیون و پانصد هزار ریال
18 87960 داوود نقی زاده یک میلیون ریال
19 88404 مرتضی رشنو یک میلیون ریال
20 88473 حسین احمدی یک میلیون ریال
21 83940 حسین گلشنی مقدم یک میلیون و پانصد هزارریال
22 88463 علی محمودی یک میلیون و پانصد هزار ریال
23 87824 رضا پیرسین یک میلیون و پانصد هزار ریال
24 88500 هادی غریبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
25 88108 عباس رستگاری یک میلیون ریال
26 87157 حمید رضا توکلی  یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 88131 مرتضی برفی یک میلیون و پانصد هزار ریال
28 86572 رضا حسن زاده یک میلیون و پانصد هزار ریال
29 88709 مصیب دوستدار یک میلیون و پانصد هزار ریال
30 88803 رسول برزگر یک میلیون و پانصد هزار ریال
31 75590 حمید محمدی یک میلیون ریال
32 88878 بهنام فرهادی یک میلیون ریال
33 80870 عیسی فراهانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
34 88167 میلاد بابایی یک میلیون ریال
35 88450 ولی محمد باریکزهی یک میلیون ریال
36 88450 ولی محمد باریکزهی یک میلیون ریال
37 89053 سخی تاجیک یک میلیون ریال
38 86927 مجتبی حسنی یک میلیون ریال
39 87023 عباس حسینی یک میلیون ریال
40 88545 رضیه شریفی یک میلیون ریال
41 88225 روح الله شیخ زاده یک میلیون ریال
42 88018 علی شیخ علی شاهی یک میلیون ریال
43 88179 عبدالرزاق نور زهی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز اردیبهشت ماه 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 88014 حسن محمد گل یک میلیون ریال
2 88143 محمد باشقره امان یک میلیون ریال
3 87162 رضا اسدی یک میلیون وپانصد هزار ریال
4 84903 علیرضا امروالهی یک میلیون ریال
5 78954 اکبر بوالحسنی یک میلیون ریال
6 82794 صحبت الله حیدری یک میلیون ریال
7 88140 سعید داوود آبادی یک میلیون وپانصد هزار ریال
8 85217 سلیمان قد بیگی یک میلیون ریال
9 84809 محمد محمدی  یک میلیون و پانصد هزار ریال
10 88017 حمید کارخانه یک میلیون ریال
11 85782 محمد کاظمی یک میلیون ریال
12 87802 جواد دهستانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
13 87701 مرضیه افسا یک میلیون و پانصد هزار ریال
14 88771 رضا تاحی یک میلیون و پانصد هزار ریال
15 88184 سجاد حیدری یک میلیون و پانصد هزار ریال
16 88063 یونس عبدی یک میلیون ریال
17 88268 ابوالفضل رستمی یک میلیون ریال
18 88772 محمد گچسوز مقدم یک میلیون و پانصد هزار ریال
19 87393 احمد رجبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
20 88784 علی اصغر سعیدی یک میلیون ریال
21 87165 مصیب شریفی یک میلیون و پانصد هزار ریال
22 87389 محمد علی علوی یک میلیون ریال
23 88627 حسین تورنگ یک میلیون ریال
24 88740 مهدی جعفری یک میلیون ریال
25 88603 حامد متعبد کردخوردی یک میلیون ریال
26 82469 نجمی بیغرض یک میلیون ریال
27 88316 زاهد یانق یک میلیون ریال
28 86840 محمد رئوف تاجیک یک میلیون ریال
29 86982 محسن راسخی نژاد  یک میلیون ریال
30 87599 عباس عبدلی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز فروردین 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 88638 حسین محبی یک میلیون ریال
2 86815 علی بابایی یک میلیون ریال
3 88095 ابوالفضل سلطانی یک میلیون ریال
4 88153 غلامرضا منصوری یک میلیون ریال
5 87442 یزدان الفتی یک میلیون ریال
6 88153 محمد رشیدی یک میلیون ریال
7 85784 علی رضاییان یک میلیون ریال
8 87971 جعفرالله جانی یک میلیون ریال
9 87607 هادی غریبی یک میلیون ریال
10 88141 جواد راه نورد یک میلیون ریال
11 88639 یدالله زارعی یک میلیون ریال
12 87649 جمشید نجفی یک میلیون ریال
13 86685 منصور فرجی یک میلیون ریال
14 87943 حسین سبزی ملک یک میلیون ریال
15 84823 عابدین گرای یک میلیون ریال
16 86981 محمد آیت محمدی یک میلیون ریال
17 71398 محمد رضا رستگار یک میلیون ریال
18 88137 اسماعیل صالحی یک میلیون ریال
19 87144 مهدی غفاری یک میلیون و پانصد هزار ریال
20 86475 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
21 85061 غلامعلی غلامی یک میلیون و پانصد هزار ریال
22 87637 میلاد حسین پور یک میلیون ریال
23 88850 کریم جلولی یک میلیون ریال
24 84784 حسین بیکی یک میلیون ریال
25 87601 محمد علی دهقان یک میلیون ریال
26 88808 جواد راه پیما یک میلیون ریال
27 87763 مهدی زارع یک میلیون ریال
28 88162 مجید متوسلیان یک میلیون ریال
29 85982 امید نیاکان یک میلیون ریال
30 87250 علی اصغر کمالی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز بهمن ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83222 جلال کریمی یک میلیون ریال
2 85616 علی فضلی یک میلیون ریال
3 84659 مهدی احمدی یک میلیون ریال
4 82478 بهمن بابایی یک میلیون ریال
5 85669 عباس دهقان یک میلیون ریال
6 87629 قاسم رجبی یک میلیون ریال
7 82610 مهدی صفری یک میلیون ریال
8 85889 اکبر فرامرزی یک میلیون ریال
9 86769 مهدی فرمانی نسب یک میلیون ریال
10 86682 علیرضا محمودی یک میلیون ریال
11 86548 محمد کاظمی یک میلیون ریال
12 74182 علیرضا بیگلری یک میلیون ریال
13 87015 داود امیری یک میلیون ریال
14 86528 سعید مرادی یک میلیون ریال
15 54538 ناصر الماسی یک میلیون ریال
16 85632 محمد علی المومنین یک میلیون ریال
17 86903 سجاد حیدری یک میلیون ریال
18 86521 عباسعلی رنجبر یک میلیون ریال
19 82446 محمود ورمزیار یک میلیون ریال
20 75763 علی اکبر جهانی پور یک میلیون ریال
21 87062 حسن کرمی یک میلیون ریال
22 62124 غلامرضا شرفی یک میلیون ریال
23 85995 محسن حسنی یک میلیون ریال
24 87466 رضا صفاری یک میلیون ریال
25 82863 روح الله خدابخشی یک میلیون ریال
26 86819 توحید محمد رحیمی یک میلیون ریال
27 85401 امید مهمند یک میلیون ریال
28 87631 علی اماتی پری یک میلیون ریال
29 84159 علیرضا کریمی یک میلیون ریال
30 87017 جواد اسدی یک میلیون ریال
31 83373 مجتبی الله یاری یک میلیون ریال
32 86527 صادق نجفیان یک میلیون ریال
33 87679 حسن آل گودرز یک میلیون ریال
34 86839 علی اکبر خدا کرمی یک میلیون ریال
35 86655 علیرضا جوادی یک میلیون ریال
36 38174 حسین یعقوبی یک میلیون ریال
37 85495 قاسم زنگنه یک میلیون ریال
38 84291 میر حمزه باریکزهی یک میلیون ریال
39 85508 امیر محمد حاتمی یک میلیون ریال
40 82400 هادی فرکی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز دیماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 85021 هادی چنگی یک میلیون ریال
2 84592 آرمین باشقره یک میلیون ریال
3 84358 علی آقاخانی یک میلیون ریال
4 84352 وحید احمدی یک میلیون ریال
5 85957 یوسف الیاسی یک میلیون ریال
6 - ایمان جعفری یک میلیون ریال
7 84337 ابوالفضل جهانبخشی یک میلیون ریال
8 86640 محمد راستگردانی یک میلیون ریال
9 85962 مجتبی طالبی یک میلیون ریال
10 86630 ابوالفضل عباسی یک میلیون ریال
11 85030 امیر حسین قربیاتی یک میلیون ریال
12 83039 حسین قلعه نویی یک میلیون ریال
13 86804 حسن کرمی یک میلیون ریال
14 85250 علی جهانگیری یک میلیون ریال
15 84027 علی جعفرتبار یک میلیون ریال
16 76222 ایرج دوستی یک میلیون ریال
17 85917 محمود معظمی گودرزی یک میلیون ریال
18 85269 قاسم ورمزیار یک میلیون ریال
19 23874 سعید زمانی یک میلیون ریال
20 85954 محسن کریمی یک میلیون ریال
21 87552 فضل الله رمضانی یک میلیون ریال
22 85007 علی مهدی پور یک میلیون ریال
23 84638 منصور فرجی یک میلیون ریال
24 81505 ابوالفضل الهیاری یک میلیون ریال
25 81530 مجید فرهادی راد یک میلیون ریال
26 16303 محمد رضا ابراهیمی یک میلیون ریال
27 78692 جواد اسدی یک میلیون ریال
28 72034 عباس رضایی یک میلیون ریال
29 94568 لهراسب زلقی یک میلیون ریال
30 79505 ابوالفضل صالحی یک میلیون ریال
31 85331 رضا طاهری یک میلیون ریال
32 14264 محمد جواد منصوری یک میلیون ریال
33 83511 حسن فراهانی علوی یک میلیون ریال
34 81341 روح الله قاسمس یک میلیون ریال
35 85764 مصطفی لشنی یک میلیون ریال
36 80187 ولی کمالی زربندی یک میلیون ریال
37 82257 حامد قابضی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز آذر ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 85969 علی فضلی یک میلیون ریال
2 78705 حسین نجاری یک میلیون ریال
3 85492 حسین اسدی یک میلیون ریال
4 71726 حمید رضا دهقانی یک میلیون ریال
5 84771 حشمت الله رضایی یک میلیون ریال
6 85463 حمید شمسی یک میلیون ریال
7 84430 بهنام صفایی یک میلیون ریال
8 74429 روح الله عباسی یک میلیون ریال
9 85258 محمود عسگری یک میلیون ریال
10 84428 محمد علی غلامی یک میلیون ریال
11 84355 حسن منصوری یک میلیون ریال
12 85119 علی ناصر پور یک میلیون ریال
13 85186 علی الماسی یک میلیون ریال
14 85212 مرتضی الماسی یک میلیون ریال
15 84360 عباسعلی رنجبر یک میلیون ریال
16 86830 قاسم فراهانی یک میلیون ریال
17 85129 شهاب مرادی یک میلیون ریال
18 86786 محمد حسین کوشاهی نژاد یک میلیون ریال
19 85511 مهدی اکبری یک میلیون ریال
20 85765 عباس خسروی فرد یک میلیون ریال
21 85581 مسعود محمدی یک میلیون ریال
22 85630 مرتضی الفخانی یک میلیون ریال
23 82544 قربانعلی رازگردانی یک میلیون ریال
24 85715 حسن محمدی یک میلیون ریال
25 85183 سعید رجبی یک میلیون ریال
26 85587 مجید قادری یک میلیون ریال
27 75052 مجید عباسی یک میلیون ریال
28 84412 علی حسین آبادی یک میلیون ریال
29 81053 امیر قربانی پور  یک میلیون ریال
30 85861 حسین نیک نژاد یک میلیون ریال
31 78704 سید حسن ابطحی یک میلیون ریال
32 85424 ماشالله زینلی یک میلیون ریال
33 79792 مهدی غفاری یک میلیون ریال
34 84737 جاسم رسولیان یک میلیون ریال
35 88844 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
36 84311 ولی الله قربانی یک میلیون ریال
37 85441 علیرضا حسینی یک میلیون ریال
38 84767 عباس دهقان یک میلیون ریال
39 81433 عباس زارع چاهوکی یک میلیون ریال
40 73370 ابوالفضل زارع زاده یک میلیون ریال
41 84846 روح الله شیخ زاده یک میلیون ریال
42 79661 سید محمد طباطبایی یک میلیون ریال
43 80504 فرشید فتوحی چاهوکی یک میلیون ریال
44 81578 محمد نوری یک میلیون ریال
45 82852 روح الله کمیجانی بزچلویی یک میلیون ریال
برندگان جوایز آبان ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 84500 جواد سعیدی ملکی یک میلیون ریال
2 85539 نور محمد یوسفی یک میلیون ریال
3 85672 صابر احمدی یک میلیون ریال
4 84877 علی قاسم اسدی یک میلیون ریال
5 85382 رمضان بنیادی یک میلیون ریال
6 84457 اکبر بوالحسنی یک میلیون ریال
7 83660 بهزاد جمشیدی یک میلیون ریال
8 84868 عباس خدادی یک میلیون ریال
9 85734 اسماعیل رضایی یک میلیون ریال
10 85477 رضا زبانگیر یک میلیون ریال
11 84401 سعید صانعی یک میلیون ریال
12 84287 سعید فراهانی یک میلیون ریال
13 83192 محمد مهدی قنبری یک میلیون ریال
14 82156 مصطفی منصوری یک میلیون ریال
15 85701 علی ناصر پور یک میلیون ریال
16 84555 حمید کریمی یک میلیون ریال
17 83533 ادریس نظری یک میلیون ریال
18 82333 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
19 82394 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
20 84403 علیرضا علیدادپور یک میلیون ریال
21 84320 مهدی لطفی یک میلیون ریال
22 81336 ابراهیم فرجی یک میلیون ریال
23 84507 مصطفی فرجی یک میلیون ریال
24 83594 حبیب محمدی یک میلیون ریال
25 83921 حجت الله جمشیدی یک میلیون ریال
26 85572 محمد شعبانی یک میلیون ریال
27 83539 حسین محبی یک میلیون ریال
28 84626 مجید خوش باطن یک میلیون ریال
29 84646 بهزاد رنجبری یک میلیون ریال
30 84943 حسین شریفی یک میلیون ریال
31 84972 صفدر عنبری یک میلیون ریال
32 84977 حسین محمدی یک میلیون ریال
33 76313 مجید تیموری یک میلیون ریال
34 82327 مریم علی خانی یک میلیون ریال
35 85611 مهدی قربانی یک میلیون ریال
36 81502 محمد رضا پرویزی یک میلیون ریال
37 84634 حمزه مکی آبادی یک میلیون ریال
38 84059 حامد یاهک یک میلیون ریال
39 75482 مهدی غفاری یک میلیون ریال
40 83593 سجاد غلامی یک میلیون ریال
41 76254 حجت زلفی یک میلیون ریال
42 71207 جابر شفیعی یک میلیون ریال
43 84956 حمید رستمی یک میلیون ریال
44 84024 رحمان علیزاده یک میلیون ریال
45 85416 حسین برغی یک میلیون ریال
46 82436 امید شریفی یک میلیون ریال
47 81373 مهدی مساح یک میلیون ریال
48 85521 محمد مجیدی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز مهرماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 32645 مسعود عبدالهی یک میلیون ریال
2 83790 علی قدبیگی یک میلیون ریال
3 85323 قاسم احمدی یک میلیون ریال
4 83604 داود اعتضادی یک میلیون ریال
5 83346 حسن اکبری یک میلیون ریال
6 83658 ابراهیم خلجی یک میلیون ریال
7 85264 احمد دوخایی یک میلیون ریال
8 84133 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
9 80055 میثم شرفی یک میلیون ریال
10 85569 حسین عابدین نژاد یک میلیون ریال
11 83299 محمد مهدی عقیلی یک میلیون ریال
12 85378 محمود نوروزی یک میلیون ریال
13 79662 داود هداوند یک میلیون ریال
14 85284 محمد یوسفی یک میلیون ریال
15 85412 نبی کاظمی مطلق یک میلیون ریال
16 80908 محمد محققی یک میلیون ریال
17 84710 اکبر بلبلی یک میلیون ریال
18 83642 مجتبی سیاوشی یک میلیون ریال
19 82493 محمد ورمزیار یک میلیون ریال
20 85264 محمد ورمزیار یک میلیون ریال
21 82535 توحید ونایی یک میلیون ریال
22 85624 حسین رجبی یک میلیون ریال
23 85331 محسن آدینه یک میلیون ریال
24 82126 محمد رضا شهرآبی یک میلیون ریال
25 84072 محمد جواد مکرمی یک میلیون ریال
26 81232 جواد سرکبودی یک میلیون ریال
27 84605 علیرضا مینابیان یک میلیون ریال
28 81654 رضا رجبی فرد یک میلیون ریال
29 74243 مهدی نوری آزاد یک میلیون ریال
30 59449 امیر محمد ورمزیاری یک میلیون ریال
31 84822 عابدین گرای یک میلیون ریال
32 22194 غلامرضا محمدی یک میلیون ریال
33 79892 سید رضا صالحی یک میلیون ریال
34 81069 مهدی هاشمی یک میلیون ریال
35 84224 وحید شفیعی یک میلیون ریال
36 82659 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
37 85692 محمد مشایخی یک میلیون ریال
38 87514 اسماعیل فیاضی یک میلیون ریال
39 77181 حسین جعفر پور یک میلیون ریال
40 71521 سید مرتضی حسینی یک میلیون ریال
41 81384 محمد علی دهقان یک میلیون ریال
42 82051 مهدی رضایی یک میلیون ریال
43 79165 ابوالفضل زارع زاده یک میلیون ریال
برندگان جوایز شهریور 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 79721 علی صالحی یک میلیون ریال
2 82198 محمد آدینه یک میلیون ریال
3 82473 ولی الله احمدی یک میلیون ریال
4 83234 علی قاسم اسدی یک میلیون ریال
5 82742 محمد امیدی یک میلیون ریال
6 83203 علی بابایی یک میلیون ریال
7 84758 مجتبی بختیاری یک میلیون ریال
8 83199 مرتضی بساکی یک میلیون ریال
9 77589 ولی الله بیات یک میلیون ریال
10 83975 مهدی جلولی یک میلیون ریال
11 84266 مهدی حسینی یک میلیون ریال
12 84069 عبدلعلی رضایی یک میلیون ریال
13 84186 علی رمضانی یک میلیون ریال
14 84122 بهنام صفدری یک میلیون ریال
15 81737 نجم الله طاعتی یک میلیون ریال
16 76510 روح الله عباسی یک میلیون ریال
17 83732 حمید غلامی یک میلیون ریال
18 82791 مجتبی فیروزی یک میلیون ریال
19 82741 محسن قربانی یک میلیون ریال
20 84185 حمیر رضا محمدی یک میلیون ریال
21 83980 اسماعیل مرادی یک میلیون ریال
22 83886 داود میری یک میلیون ریال
23 80203 عبدالله واحدی یک میلیون ریال
24 84169 رضا کاظمی یک میلیون ریال
25 81880 علی کریمی یک میلیون ریال
26 81046 حسن زارعی یک میلیون ریال
27 84014 امید بگ منصوری یک میلیون ریال
28 81019 سجاد حیدری یک میلیون ریال
29 84593 اصغر سروری ایسمی یک میلیون ریال
30 81623 شمس الدین قهرمانیان یک میلیون ریال
31 84179 حبیب مرادی یک میلیون ریال
32 82386 یاسین یوسفی یک میلیون ریال
33 82458 حسین رجبی یک میلیون ریال
34 84215 غلامحسین زمانی بخش یک میلیون ریال
35 82931 محمد فاضل غفاری یک میلیون ریال
36 82707 سید جواد میر احمدی یک میلیون ریال
37 83742 مرتضی برفی یک میلیون ریال
38 86560 حمید رضا مظاهری یک میلیون ریال
39 83521 محمد جواد رنجبر یک میلیون ریال
40 84112 محمد علی آقا جانی یک میلیون ریال
41 77727 حبیب الله حسنی یک میلیون ریال
42 84048 نادر جانبخشی یک میلیون ریال
43 84562 خدایار ورمزیاری یک میلیون ریال
44 81818 امیر محمد خردمندی یک میلیون ریال
45 82427 کاظم سلیمانی یک میلیون ریال
46 83622 هادی سیدی یک میلیون ریال
47 82180 محمد یاسین معظمی یک میلیون ریال
48 84230 محمد کریمی یک میلیون ریال
49 84773 مهدی صالحی یک میلیون ریال
50 82657 مهدی صالحی یک میلیون ریال
51 82558 محمود طالبی یک میلیون ریال
52 84557 مهدی غفاری یک میلیون ریال
53 72121 سجاد غلامی یک میلیون ریال
54 83164 ذوالفقار فلاحی یک میلیون ریال
55 85000 اکبر لگزاییان یک میلیون ریال
56 83662 علی جهانپور یک میلیون ریال
57 84545 روح الله اسماعیلی یک میلیون ریال
58 83542 رضا بیات یک میلیون ریال
59 82448 علیرضا شاه محمدی یک میلیون ریال
60 82398 طیب طیبی یک میلیون ریال
61 87521 حسین قربانی یک میلیون ریال
62 81579 رحمت الله محمدی یک میلیون ریال
63 83526 اسماعیل فیاضی یک میلیون ریال
64 83408 محیب یوسفی یک میلیون ریال
65 78443 حامد حاتمی یک میلیون ریال
66 81567 امیر حسین خالقی یک میلیون ریال
67 83555 مجتبی زارع یک میلیون ریال
68 71543 رضا مختاری یک میلیون ریال
69 74925 اعظم منتظری یک میلیون ریال
70 82371 رسول هاشمی یک میلیون ریال
71 84583 سعید همتی یک میلیون ریال
72 83545 وحید رجبی فرد یک میلیون ریال
73 83138 محمود شهبازی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز مرداد ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83404 سعید صالحی یک میلیون ریال
2 84222 علی خراسانی یک میلیون ریال
3 83949 محمد رضا آخوندی یک میلیون ریال
4 83753 مرتضی آخوندی یک میلیون ریال
5 81976 جابر ابراهیمی یک میلیون ریال
6 81990 قاسم احمدی یک میلیون ریال
7 83378 محسن اسدی یک میلیون ریال
8 84104 اکبر بزرگی یک میلیون ریال
9   رضا جمشیدی یک میلیون ریال
10 83423 فرخ خادمی یک میلیون ریال
11 79524 علی رمضانی یک میلیون ریال
12 83085 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
13 81183 علیرضا صیدی یک میلیون ریال
14 82622 حامد عسگری یک میلیون ریال
15 83738 علی عسگری یک میلیون ریال
16 82848 شیروان محمد شاهی یک میلیون ریال
17 83152 امیر محمدی انجدانی یک میلیون ریال
18 79991 فرهاد میر احمدی یک میلیون ریال
19 86928 محمد کاظمی یک میلیون ریال
20 80694 آرمان خادمی پور یک میلیون ریال
21 83695 مهدی ملا محمدی یک میلیون ریال
22 83472 حسین معتمد یک میلیون ریال
23 83777 علی داود یک میلیون ریال
24 83431 مصطفی فرجی یک میلیون ریال
25 83938 احسان رستگار یک میلیون ریال
26 81658 مهدی رضایی یک میلیون ریال
27 82824 علیرضا عزیزی یک میلیون ریال
28 82869 محمد معصومی یک میلیون ریال
29 83761 نعمت بلبلی یک میلیون ریال
30 82871 مجید صالحی یک میلیون ریال
31 83498 مسلم نوری یک میلیون ریال
32 83449 مسعود رحیمی شکور یک میلیون ریال
33 83852 سعید جعفری یک میلیون ریال
34 81868 ابراهیم طاهری یک میلیون ریال
35 77817 محمد عبدالهی یک میلیون ریال
36 79868 پژمان عطایی یک میلیون ریال
37 81772 امیر حسین نجفی یک میلیون ریال
38 81288 حسین نوری یک میلیون ریال
39 83724 امیر محمد ورمزیاری یک میلیون ریال
40 81031 حمید آقامحمدی یک میلیون ریال
41 81252 فرشید حشمتی یک میلیون ریال
42 78944 علی اسدی یک میلیون ریال
43 83286 ابوالفضل سبزی یک میلیون ریال
44 73585 حسین عظیم پور یک میلیون ریال
45 82496 ناد علی قادری یک میلیون ریال
46 84217 غلامحسین آراسته یک میلیون ریال
47 84121 امرالله خرمی نژاد یک میلیون ریال
48   محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
49 83405 سعید غلامی یک میلیون ریال
50 81291 احمد شاه محمدی یک میلیون ریال
51 80652 عباس منصوری یک میلیون ریال
52 79895 روح الله کریم زاده یک میلیون ریال
53 81253 محمد حسین افشاری یک میلیون ریال
54 83497 مهدی تاجیک یک میلیون ریال
55 78655 ابوالفضل رفیعی یک میلیون ریال
56 81838 ابوالفضل زارع یک میلیون ریال
57 78435 منیره مزیدی یک میلیون ریال
58 83899 علی اکبر هاشم بیکی یک میلیون ریال
59 14065 رضا عاصم آبادی یک میلیون ریال
60 83066 محمد مجیدی یک میلیون ریال
برندگان جوایز تیر ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83012 صفر عظیمی یک میلیون ریال
2 83027 جلال کریمی یک میلیون ریال
3 80711 وحید امیری یک میلیون ریال
4 81790 یاسین نظری یک میلیون ریال
5 82789 ایمان اکبری یک میلیون ریال
6 83324 اکبر بزرگی یک میلیون ریال
7 83088 حسین بساکی یک میلیون ریال
8 83080 عباس بنیادی یک میلیون ریال
9 80972 ایمان جعفری یک میلیون ریال
10 83254 رضا جمشیدی یک میلیون ریال
11 25433 قاسم رجبی یک میلیون ریال
12 78365 علی محمد سلطانی یک میلیون ریال
13 82562 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
14 82597 مجتبی قبولی یک میلیون ریال
15 83211 هادی گرجی یک میلیون ریال
16 83282 ابوالفضل لک یک میلیون ریال
17 82643 رضا مرادی گواری یک میلیون ریال
18 82037 مهدی محمدیان یک میلیون ریال
19 82001 رضا سعیدی یک میلیون ریال
20 83607 علی عسگری یک میلیون ریال
21 81163 مهدی مرادی یک میلیون ریال
22 81093 علی یعقوبی یک میلیون ریال
23 83371 رضا کرمی یک میلیون ریال
24 81172 فرهاد فرجی یک میلیون ریال
25 80042 مهدی اکبری یک میلیون ریال
26 82582 رضا رحمتی یک میلیون ریال
27 82763 فرشید ابراهیمی یک میلیون ریال
28 81027 پژمان عطایی یک میلیون ریال
29 81649 یدالله زارعی یک میلیون ریال
30 82524 امیر محمد الهیاری برزگر یک میلیون ریال
31 81981 ابراهیم زمانی بخش یک میلیون ریال
32 89382 عباس باقری یک میلیون ریال
33 27894 محمد علی محمدی یک میلیون ریال
34 82470 علی ناز عباسی یک میلیون ریال
35 76643 علی وصالی شجاع یک میلیون ریال
36 80812 تقی احمدی یک میلیون ریال
37 71690 لهراسب ذلقی یک میلیون ریال
38 81306 ابراهیم صالحی یک میلیون ریال
39 80574 اسماعیل صالحی یک میلیون ریال
40 82075 محمود طالبی یک میلیون ریال
41 1589 مهدی غفاری یک میلیون ریال
42 82565 سجاد غلامی یک میلیون ریال
43 81269 علی اصغر هاشمی یک میلیون ریال
44 83149 جواد یونسی یک میلیون ریال
45 82719 حمید اسدی یک میلیون ریال
46 83287 ابوذر باقری یک میلیون ریال
47 82853 رحیم خانزاده یک میلیون ریال
48 82272 محمد جلولی یک میلیون ریال
49 79883 مهدی مرادیان یک میلیون ریال
50 80934 فرهاد خلیلی یک میلیون ریال
51 79783 امید پهلوان یزدی یک میلیون ریال
52 82206 محمد جواد دشتی یک میلیون ریال
53 82844 سجاد سلطانی یک میلیون ریال
54 81041 سیذ حسن طباطبائی یک میلیون ریال
55 81997 مجتبی غلامی یک میلیون ریال
56 81112 مجتبی نامی عارفی یک میلیون ریال
57 83447 رضا عاصم آبادی  یک میلیون ریال
58 79890 محمد رضا فراهانی یک میلیون ریال
59 83061 محمود موسوی تبار یک میلیون ریال
60 78320 صیاد نبی لو یک میلیون ریال
برندگان جوایز خرداد ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 82334 فرهاد ابراهیمی یک میلیون ریال
2 82574 امیر علی اسدی یک میلیون ریال
3 82935 حسن اسدی یک میلیون ریال
4 75319 حسین اسدی یک میلیون ریال
5 82060 مسعود بیات یک میلیون ریال
6 82440 مهدی جلولی یک میلیون ریال
7 81054 مجید حسینی یک میلیون ریال
8 82256 علی خلجی قاسم آبادی یک میلیون ریال
9 80879 رحمان شمسی مطلق یک میلیون ریال
10 82634 امیر عباسی یک میلیون ریال
11 80252 محمد قد بیگی یک میلیون ریال
12 81479 رضا قربانخانی یک میلیون ریال
13 82069 محسن قربانی یک میلیون ریال
14 82147 نیما گودرزی یک میلیون ریال
15 84621 محمد محمدی گواری یک میلیون ریال
16 76108 علی میر احمدی یک میلیون ریال
17 80955 حسن روزی چوبر یک میلیون ریال
18 82537 اکبر آشناب یک میلیون ریال
19 82358 رضا چزگی یک میلیون ریال
20 80666 مرضیه افسا یک میلیون ریال
21 80501 جلیل دست افکن یک میلیون ریال
22 82739 یوسف قبادی یک میلیون ریال
23 81693 سیامک گودرزی یک میلیون ریال
24 82072 احمد مرادی یک میلیون ریال
25 81878 قاسم مرادی یک میلیون ریال
26 74777 علی بخشی زاده یک میلیون ریال
27 81988 علی اکبر جهانی پور یک میلیون ریال
28 81018 مجتبی سلحشور یک میلیون ریال
29 21659 محمد کریمی یک میلیون ریال
30 79258 عباس زلفی یک میلیون ریال
31 82598 سعید فلاح یک میلیون ریال
32 82943 علی حسینی نسب یک میلیون ریال
33 82409 یدالله دوشنبه زاده یک میلیون ریال
34 80319 مهدی اسفندیاری یک میلیون ریال
35 82261 موسی سرو آزاد یک میلیون ریال
36 80961 محمد قهرمانی یک میلیون ریال
37 78452 علیرضا صفری یک میلیون ریال
38 82101 مصطفی محمدی یک میلیون ریال
39 74788 قنبر کلایی یک میلیون ریال
40 81015 حسین داداش پور یک میلیون ریال
41 81962 اصغر رحمانی یک میلیون ریال
42 81348 نصرت غفاری یک میلیون ریال
43 82421 یدالله مشهدی مطلق یک میلیون ریال
44 82145 مجید یاوری یک میلیون ریال
45 80689 روح الله کریمی یک میلیون ریال
46 82612 محمد محمودی یک میلیون ریال
47 82112 محمد قربان اکبری یک میلیون ریال
48 79546 مصطفی تفته یک میلیون ریال
49 72491 محمد دهباش یک میلیون ریال
50 82516 مرتضی زلفی یک میلیون ریال
51 79345 فرزاد صالحی یک میلیون ریال
52 79521 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
53 81119 جواد محمودی یک میلیون ریال
54 80884 علی اصغر منصوری یک میلیون ریال
55 82230 علی اکبر عادلی یک میلیون ریال
56 82426 سید جواد میر سمیعی یک میلیون ریال
57 81212 مهدی رحمانی یک میلیون ریال
58 81200 قاسم زارع یک میلیون ریال
59 82495 مهدی زارع یک میلیون ریال
60 81923 رسول طاهری  یک میلیون ریال
61 81395 محمد جواد فلاح یک میلیون ریال
62 82166 حمید رضا مزیدی یک میلیون ریال
63 81884 مهدی امیدی یک میلیون ریال
برندگان جوایز اردیبهشت 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 81660 حسن مرادی یک میلیون ریال
2 70624 غلامرضا حسینی یک میلیون ریال
3 81576 محمد اسدی یک میلیون ریال
4 76305 مسعود اسدی یک میلیون ریال
5 80845 ذبیح الله بهرامی یک میلیون ریال
6 81077 رضا چراغی یک میلیون ریال
7 80185 علی اصغر خواجوی یک میلیون ریال
8 80480 مرتضی خانی یک میلیون ریال
9 80123 میلاد داوری یک میلیون ریال
10 80063 مهدی رزمخواه یک میلیون ریال
11 81201 محسن سلیمانی یک میلیون ریال
12 80945 عبدالله فره بخشی یک میلیون ریال
13 81905 محسن فریدونی یک میلیون ریال
14 80955 علی محمودی یک میلیون ریال
15 76146 حسن منصوری یک میلیون ریال
16 80804 محمد موچان یک میلیون ریال
17 80554 محمد نجیمی یک میلیون ریال
18 81509 ولی الله هاشمی یک میلیون ریال
19 19470 رحمان کاظمی یک میلیون ریال
20 82431 علیرضا حق پرست یک میلیون ریال
21 78937 علیرضا ساکی یک میلیون ریال
22 79666 میلاد خزایی یک میلیون ریال
23 80851 محمد لکزایی فرد جان یک میلیون ریال
24 81457 جعفر مرادی یک میلیون ریال
25 81814 حسن افشار یک میلیون ریال
26 1111 حسین رجبی یک میلیون ریال
27 81024 محسن صفری یک میلیون ریال
28 79969 محرم میرزایی حسینی یک میلیون ریال
29 80726 محمد گچسوز مقدم یک میلیون ریال
30 80374 رضا هفتانی یک میلیون ریال
31 81071 فرشاد چهاردولی یک میلیون ریال
32 81100 مجتبی رضایی یک میلیون ریال
33 81394 محمد کهکشانی یک میلیون ریال
34 81892 علی صالحی یک میلیون ریال
35 79860 رضا رجبی نسب یک میلیون ریال
36 81680 اسماعیل گلستانی یک میلیون ریال
37 81577 امید رایگان یک میلیون ریال
38 81656 محمد رضا زمانی یک میلیون ریال
39 81367 هادی ملکی یک میلیون ریال
40 78944 علی اسدی یک میلیون ریال
41 81025 مهدی پولاد وند یک میلیون ریال
42 1111 لهراسب زلقی یک میلیون ریال
43 79883 بهمن عسگری یک میلیون ریال
44 77235 نعمت غفوری فرد یک میلیون ریال
45 80707 اسماعیل قاسمی یک میلیون ریال
46 75723 محمد مهدی یاوری یک میلیون ریال
47 79016 ابوالفضل زلقی یک میلیون ریال
48 81439 جابر شفیعی یک میلیون ریال
49 81416 شمس الله عظیمی یک میلیون ریال
50 1111 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
51 81292 فضل الله عیسی وندی یک میلیون ریال
52 77437 حسین میرزایی یک میلیون ریال
53 74156 محمد آقا محمدی یک میلیون ریال
54 81158 جواد سلیمانی یک میلیون ریال
55 80976 امیر محمد احمدی یک میلیون ریال
56 77607 مهدی باقری یک میلیون ریال
57 79719 محمد جواد دشتی یک میلیون ریال
58 81257 محمد حسین شریفی یک میلیون ریال
59 81305 مصطفی صادقی سادات یک میلیون ریال
60 81229 علی اکبر مروت نژاد یک میلیون ریال
61 74740 داوود کاظم آبادی یک میلیون ریال
برندگان جوایز فروردین 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 1901 ذبیح الله بهرامی یک میلیون ریال
2 1902 ایمان جعفری یک میلیون ریال
3 1903 حمید حامدی یک میلیون ریال
4 1904 حیدر حسینی یک میلیون ریال
5 1925 سعید داوود آبادی یک میلیون ریال
6 1905 حسینعلی دمنه یک میلیون ریال
7 1906 عباس دهقان یک میلیون ریال
8 1907 ولی الله دهقان یک میلیون ریال
9 1908 میثم شرفی یک میلیون ریال
10 1909 حامد عسگری یک میلیون ریال
11 1910 غلامرضا فرجامیان یک میلیون ریال
12 1911 احمد کریمی یک میلیون ریال
13 1912 عباس خدایی یک میلیون ریال
14 1913 جواد محمدی یک میلیون ریال
15 1914 توکلی منظری یک میلیون ریال
16 1915 حسین خرسندی یک میلیون ریال
17 1916 سیامک گودرزی یک میلیون ریال
18 1917 عبدالحمید کاظمی یک میلیون ریال
19 1918 محسن صفری یک میلیون ریال
20 1919 مجید عسگری پناه یک میلیون ریال
21 1920 مهدی باقری یک میلیون ریال
22 1921 بهمن حیدری یک میلیون ریال
23 1922 حمید چگینی یک میلیون ریال
24 1923 موسی اشرف پور یک میلیون ریال
25 1924 غلامرضا فصیحی یک میلیون ریال
26 1926 اسماعیل سرجوییان یک میلیون ریال
27 1927 مهدی اسفندیاری یک میلیون ریال
28 1928 داوود زینعلی یک میلیون ریال
29 1929 علی داوری یک میلیون ریال
30 1930 حسین رضا علوی یک میلیون ریال
31 1931 علی رفعتی پور یک میلیون ریال
32 1932 حسن کریمی یک میلیون ریال
33 1933 صمد احمدی یک میلیون ریال
34 1934 مهدی زینعلی یک میلیون ریال
35 1935 اسماعیل قاسمی یک میلیون ریال
36 1936 حسن میر کریمی یک میلیون ریال
37 1937 وحید آقا بیگی یک میلیون ریال
38 1938 رضا اسدی یک میلیون ریال
39 1939 مجید اکبری یک میلیون ریال
40 1940 محمد دهباش یک میلیون ریال
41 1941 ابواقاسم قربانی یک میلیون ریال
42 1942 محمد مشایخی یک میلیون ریال
43 1943 فرهاد زندیه یک میلیون ریال
44 1944 حمید رضا امیری یک میلیون ریال
45 1945 علی زارع بیدکی یک میلیون ریال
46 1946 جابر نوری یک میلیون ریال
47 1947 محمد کرمی یک میلیون ریال
48 1948 توحید خسرو بیگی یک میلیون ریال

%2

برندگان جوایز اسفند 1399
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 1856 جواد لکزایی زاده یک میلیون ریال
2 1857 محمد اسکندری یک میلیون ریال
3 1858 مهدی بهزادی یک میلیون ریال
4 1859 علی بیات صادقی یک میلیون ریال
5 1860 علی حسنی یک میلیون ریال
6 1861 وحید شاهی یک میلیون ریال
7 1862 حسین عابدین نژاد یک میلیون ریال
8 1863 ابوالفضل عباسی یک میلیون ریال
9 1864 رضا قادری یک میلیون ریال
10 1865 بهنام ماندنی یک میلیون ریال
11 1866 رضا علی محمدی یک میلیون ریال
12 1867 علی مزروعی یک میلیون ریال
13 1868 محسن مهدوی مهر یک میلیون ریال
14 1869 مسعود میر احمدی یک میلیون ریال
15 1870 ابوالفضل یوسفی یک میلیون ریال
16 1871 ابوافضل کریمی یک میلیون ریال
17 1872 مرضیه افسا یک میلیون ریال
18 1873 یزدان الفتی یک میلیون ریال
19 1874 احمد مرادی یک میلیون ریال
20 1875 اسدالله مرادی یک میلیون ریال
21 1876 عزیز مرادی یک میلیون ریال
22 1877 سید محسن منصوریان یک میلیون ریال
23 1878 علی ونایی یک میلیون ریال
24 1879 علی بخشی زاده یک میلیون ریال
25 1880 کاظم شهر آبی یک میلیون ریال
26 1900 جاوید محمودی یک میلیون ریال
27 1881 اکبر غفاری یک میلیون ریال
28 1882 حمید نصرتی یک میلیون ریال
29 1883 وحید گلی وند یک میلیون ریال
30 1884 مجتبی کرمی یک میلیون ریال
31 1885 یاسر نجف آبادی یک میلیون ریال
32 1886 موسی اسکندری یک میلیون ریال
33 1899 علی بابایی یک میلیون ریال
34 1887 خداکرم برگهی یک میلیون ریال
35 1888 حمید رضا فراهانی یک میلیون ریال
36 1889 مهدی جهانبخش یک میلیون ریال
37 1890 محمد حسن غفاری یک میلیون ریال
38 1891 حمید رضا علی شاهی یک میلیون ریال
39 1892 رضا مرادی یک میلیون ریال
40 1893 محمد عینی یک میلیون ریال
41 1894 ابوالفضل خوراوندی یک میلیون ریال
42