کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: دوشنبه 25 تیر ماه 1397 ساعت: 

برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.


برندگان جوایز خرداد 1397 
 ردیف شماره کارت نام جایزه
 1      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


 

 

 برندگان جوایز خرداد 1397
 ردیف
 شماره کارت نام  جایزه 
1 13480 اسدالهي هاني وجه نقد1
ميليون ريالي
2 10903 براتي ولي اله وجه نقد1ميليون ريالي
3 15844 حسني علي وجه نقد1ميليون ريالي
4 15501 خاجوي علي اصغر وجه نقد1ميليون ريالي
5 51311 رجبي قاسم وجه نقد1ميليون ريالي
6 16114 رستمي بهرام وجه نقد1ميليون ريالي
7 14177 محمودي علي وجه نقد1ميليون ريالي
8 14275 آسمنه عبدالرحمن وجه نقد1ميليون ريالي
9 14780 اسحاق زهي احمد وجه نقد1ميليون ريالي
10 14544 بيگدلو عليرضا وجه نقد1ميليون ريالي
11 14518 غلامي مهدي وجه نقد1ميليون ريالي
12 14260 مرادي غلامعباس وجه نقد1ميليون ريالي
13 15637 مرادي قاسم وجه نقد1ميليون ريالي
14 15019 مريو خسرو وجه نقد1ميليون ريالي
15 رجبي حسين وجه نقد1ميليون ريالي
16 14606 رجبي فرد حسن وجه نقد1ميليون ريالي
17 16349 رجبي فرد علي وجه نقد1ميليون ريالي
18 15283 اکبري اميرحسين وجه نقد1ميليون ريالي
19 11152 رفيعي باني محمدرضا وجه نقد1ميليون ريالي
20 14623 درخشيده قدرت وجه نقد1ميليون ريالي
21 14934 اتحادپور سعيد وجه نقد1ميليون ريالي
22 15104 سليماني اکبر وجه نقد1ميليون ريالي
23 15982 شعبانلو احد وجه نقد1ميليون ريالي
24 53002 آقامحمدي محمد وجه نقد1ميليون ريالي
25 14262 رضايي ناصر وجه نقد1ميليون ريالي
26 14061 رحماني نعمت وجه نقد1ميليون ريالي
27 16069 طالبي احمد وجه نقد1ميليون ريالي
28 16057 هاشمي رضا وجه نقد1ميليون ريالي
29 51309 عبدي يونس وجه نقد1ميليون ريالي
30 14199 ذلقي حجت وجه نقد1ميليون ريالي
31 15638 غلامي سعيد وجه نقد1ميليون ريالي
32 15406 غلامي غلامعلي وجه نقد1ميليون ريالي
33 16681 خدادادي وجه نقد1ميليون ريالي
34 16559 شريعت محمد وجه نقد1ميليون ريالي
35 16601 وطن دوست وجه نقد1ميليون ريالي
36 14702 سنجابي مرتضي وجه نقد1ميليون ريالي
37 15023 منصوري فتح آبادي جعفر وجه نقد1ميليون ريالي
38 13305 زارع حجت وجه نقد1ميليون ريالي
39 14371 زينلي محمد وجه نقد1ميليون ريالي
40 14710 شمشيري حميدرضا وجه نقد1ميليون ريالي

 

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول