کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: یک شنبه 30 اردیبهشت ماه 1397 ساعت: 

برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.

 برندگان جوایز فروردین ماه 1397
 ردیف شماره کارت  شهر  نام  جایزه 
 1  10584 آشتیان  مهدی شجاعی  سرویس تفلون 
 2 14179  اراک  ابوالفضل اکبری  1 میلیون ریال 
 3 53021  اراک  سعید بادکوبه هزاوه  1 میلیون ریال 
 4 11896  اراک  محمد رضا مقدسی  1 میلیون ریال 
 5 14117 اراک  جواد نداف  1 میلیون ریال 
 6  11111 بابل  ذاکری  1 میلیون ریال 
 7 12556  بندر خمیر  حمید دست پاک  1 میلیون ریال 
 8 53223  بندر عباس  اصغر سروری ایسنی  1 میلیون ریال 
 9 11112  بندر عباس  قاسم فراهانی  1 میلیون ریال 
 10 13975  بندر عباس  حمید رضا لطفی  1 میلیون ریال 
 11 10931 بندر عباس  قاسم محمدی زاده  سرویس تفلون 
 12   بندر عباس  ابوذر مرادی  1 میلیون ریال 
 13  14918 بوئین زهرا  امید حیدری  1 میلیون ریال 
 14 13522  بوئین زهرا  حسن زمانی بخش  سرویس تفلون 
 15   بوئین زهرا  سابور  1 میلیون ریال 
 16 56825 شازند  محمد حامدی  1 میلیون ریال 
 17 13938  شیراز  مهدی احمدی  1 میلیون ریال 
 18 14186  شیراز  طیب اسدی  1 میلیون ریال 
 19 55334 شیراز  محمود باقری  1 میلیون ریال 
 20 48337 شیراز  مصطفی هزاره ای  1 میلیون ریال 
 21 13123  گلپایگان  نادعلی قادری  سرویس تفلون 
 22 10667  گلپایگان رضا محمد نقی  1 میلیون ریال 
 23 11987  گلپایگان  ابوالفضل مرادیان  1 میلیون ریال 
 24 13019  محلات  مهدی جانی  سرویس تفلون 
 25 11706 فرمهین  محمد یاسین معظمی  1 میلیون ریال 
 26 55171  یزد  محمد هادی دشتی  1 میلیون ریال 
 27 11193  یزد  محمد زارعیان  1 میلیون ریال 

برندگان جوایز اسفند ماه 1396 
 ردیف شماره کارت  شهر  نام  جایزه 
 1  10126 اراک  محمد اتبکی  1 میلیون ریال 
 2 13483  اراک  علیرضا حامدی  سرویس تفلون 
 3 13106  اراک  سید مهدی حسینی  1 میلیون ریال 
 4 13639  اراک  میلاد ظهرابی  1 میلیون ریال 
 5 59141  اراک  علی عالی  سرویس تفلون 
 6 11927  اراک  جعفر قد بیگی  1 میلیون ریال 
 7 11174  اراک  سید احسان میر محمدی  1 میلیون ریال 
 8 13465  بندر عباس  ابراهیم الماسی  1 میلیون ریال 
 9 12345  بندر عباس  علی اصغر الماسی  سرویس تفلون 
 10 10495  بندر عباس  احمد الماسی  1 میلیون ریال 
 11 11863  بندر عباس   حامد دولتخواه  1 میلیون ریال
 12 12310  بندر عباس   مجید مرادی  1 میلیون ریال 
 13  11777 بندر عباس  بابک پوسفی نژاد  1 میلیون ریال 
 14 11787  بوئین زهرا  اسماعیل زمانی بخش  1 میلیون زیال 
 15 68422  بوئین زهرا  حمید کشاورز  سرویس تفلون 
 16 56800  سکز آباد   علی اصغر رستمی 1 میلیون ریال 
 17 11247  شازند  ولی خوانساری  1 میلیون ریال 
 18 10656  شیراز  جواد اسماعیلی  1 میلیون ریال 
 19  11367 شیراز  صادق رفیعی  سرویس تفلون 
 20 11003  شیراز  حسن محمدی  1 میلیون ریال 
 21 13192  گلپایگان  رحمان جامی  1 میلیون ریال 
 22 12433  گلپایگان  اصغر رحمانی  1 میلیون ریال 
 23 16547  گلپایگان  صفر صالحی  1 میلیون ریال 
 24 10236 گلپایگان  غلامرضا صالحی  1 میلیون ریال 
 25 10289  گلپایگان  ناصر مرادی  1 میلیون ریال 
 26 12927  مهریز  مرتضی زارعی  1 میلیون ریال 
 27 51179  میناب  سمیه پاریز  1 میلیون ریال 
 28 11887  بندر جاسک  علی صحرایی  1 میلیون ریال 
 29 13379  یزد  علی خدیش  سرویس تفلون 
 30 14005  یزد  محمد ملک زاده  سرویس تفلون 

برندگان جوایز بهمن ماه 1396 
 ردیف شماره کارت  شهر  نام  جایزه 
 1  56869 اراک  قاسم رجبی  سرویس تفلون 
 2 11051  اراک  احمد رنجبر  1 میلیون ریال 
 3 11723 اراک  میلاد ظهرابی  سرویس تفلون 
 4 12947  اراک  حمید محمدی انجدانی  سرویس تفلون 
 5 10191  اراک  محمد مشهدالکویه  1 میلیون ریال 
 6 12900  بندر عباس  مرتضی حیدری طیب  سرویس تفلون 
 7 55371  بندرعباس  احمد قلندری زاده  1 میلیون ریال 
 8 11931  بندرعباس  مراد گجریان  1 میلیون ریال 
 9 10197  بندر عباس  حامد مرادی  1 میلیون ریال 
 10 12574  بندرعباس  سجاد مرادی  1 میلیون ریال 
 11 51351  بندرعباس  مظاهر مرادی  سرویس تفلون 
 12 10874 بوئین زهرا  محمد بخشی زاده  1 میلیون ریال 
 13 59234  بوئین زهرا   حسین رجبی سرویس تفلون 
 14 11010  رودان  حمید رضا قاسمی  سرویس تفلون 
 15 11200 زاهدان  مولود پاک نیا  1 میلیون ریال 
 16 11261  شازند  علیرضا دهقان  1 میلیون ریال 
 17 10430  شازند  مجید قادری  1 میلیون ریال 
 18 51111  شیراز  حسین پردلی  1 میلیون ریال 
 19 10715  شیراز  مجید خورشیدی  1 میلیون ریال 
 20 10365  شیراز  اصغر سلیمانی  1 میلیون ریال 
 21 11411  شیراز  غلامرضا فولادمنش  1 میلیون ریال 
 22 12912  گلپایگان  یوسف جامی
1 میلیون ریال 
 23 11778  گلپایگان  محمد شعبانی  1 میلیون ریال 
 24 51457  گلپایگان  مرتضی صالحی  1 میلیون ریال 
 25 12325  محلات  حجت ذلقی  1 میلیون ریال 
 26 1111  میناب  اله یار مرادی  1 میلیون ریال 
 27 13552  میناب سامان مرادی  1 میلیون ریال 
 28  11111 میناب  شیر محمد مرادی  1 میلیون ریال 
 29 11445  یزد  سجاد سلطانی  سرویس تفلون 

برندگان جوایز دی ماه 1396 
 ردیف شماره کارت  شهر  نام  جایزه 
 1 55285  آستانه  عزیزا... عظیمی  یک میلیون ریال 
 2  69254 اراک  امامعلی اسدی  سرویس تفلون 
 3 10681  اراک  کاظم رضایی  یک میلیون ریال 
 4 10492  اراک  احمد رضا فلاح  یک میلیون ریال 
 5   اراک  ولی ا... مرادی  سرویس تفلون 
 6 10567  بندر خمیر  مهران بازمندگان  یک میلیون ریال 
 7 51238  بندر عباس  علیرضا بیگ دلو  یک میلیون ریال 
 8 10921  بندر عباس  عباسعلی رنجبر  سرویس تفلون 
 9 10078  بندر عباس  محمود شهبازی پاچال  یک میلیون ریال 
 10 51237  بندر عباس محسن محمدیان  یک میلیون ریال 
 11 51453  بندر عباس  حسین مرادی  سرویس تفلون 
 12 53111  بندر عباس  میثم مرادی  یک میلیون ریال 
 13 10060  بندر عباس  میلاد موسوی  سرویس تفلون 
 14  10204 بندر عباس  رضا نصراللهی  یک میلیون ریال 
 15 51129  بوئین زهرا  علی بوطه چالی  یک میلیون ریال 
 16 55150  بوئین زهرا  رضا محمد علیخانی  یک میلیون ریال 
 17 10968  داراب  هادی کهنسال  یک میلیون ریال 
 18 11425  رودان  مراد مرادی  یک میلیون ریال 
 19 11139 زاهدان  ابرزاهیم رخشانی  سرویس تفلون 
 20 10053  شیراز  جواد اسماعیلی راد  یک میلیون ریال 
 21 51427  شیراز  اعظم حاجیلویی  یک میلیون ریال 
 22 51430  شیراز  صفت ا.. قاسمی  یک میلیون ریال 
 23 55466  شیراز  علی کوروش پور  یک میلیون ریال 
 24 11153  قزوین  حسن رمضانی  یک میلیون ریال 
 25 53458  گلپایگان  علی داوودی  یک میلیون ریال 
 26 55208  گلپایگان  اسفندیار صالحی  یک میلیون ریال 
 27 63030  گلپایگان  مالک فلاحی  یک میلیون ریال 
 28 62699  گلپایگان  محمد نسیمی  یک میلیون ریال 
 29  53390 میناب  خدایار وطن دوست  سرویس تفلون 
 30 10860  محلات  محمد تقی علیمردانی  سرویس تفلون 
 31 55088  یزد  بهزاد غلامی  سرویس تفلون 
32  10051  کمیجان  محسن ولایی دلاور  سرویس تفلون 

برندگان جوایز آذر ماه 1396 
 ردیف شهر  شماره کارت  نام   جایزه 
 1 آشتیان  52252  محمد صالحی  سرویس تفلون 
 2 آق قلا  53278  عبدالقفار باش قره  سرویس تفلون 
 3 اراک  55197  ابوالفضل جهانبخشی  سرویس تفلون 
 4 اراک  62191 عباس مرادی   سرویس تفلون
 5 اراک  51156  اسماعیل نصیری مهاجران  سرویس تفلون 
 6 اشتهارد  51198  ابوالفضل علی گلی  یک میلیون ریال وجه نقد 
 7  بندر عباس 68016  مصطفی الماسی   یک میلیون ریال وجه نقد
 8 بندر عباس  62594  چنگی پور  یک میلیون ریال وجه نقد 
 9 بندر عباس  56891  یوسف تیموری  یک میلیون ریال وجه نقد 
 10 بندر عباس  69337  مهدی رحیمی  یک میلیون ریال وجه نقد 
 11 بندر عباس  55413  علی اکبر سیاوشی  یک میلیون ریال وجه نقد 
 12  بندر عباس 53152  مصطفی مرادی  یک میلیون ریال وجه نقد 
 13 بوئین زهرا  53287  رضا اسفندیاری  یک میلیون ریال وجه نقد 
 14 خمین  55298  مهران غلامی  یک میلیون ریال وجه نقد 
 15 رودان  55227  وحید نجفی  یک میلیون ریال وجه نقد 
 16  شیراز 53435  اسماعیل حسینی  سرویس تفلون 
 17 شیراز  53193  اشکان روحی  سرویس تفلون  
 18  فرمهین 55469  علی مجیدی  سرویس تفلون  
 19 قزوین  53445  عباس کلهر   یک میلیون ریال وجه نقد
 20 گلپایگان  53180  جواد اسدی  سرویس تفلون 
 21  گلپایگان 69068  حجت شهریاری   یک میلیون ریال وجه نقد
 22 گلپایگان  66208  غلامرضا فیروزی  سرویس تفلون 
 23 گلپایگان  66338  جواد منصوری   سرویس تفلون
 24  گلپایگان 53210  حسین نوروزی  سرویس تفلون 
 25 گلپایگان  53185  حسین هاشمی  سرویس تفلون 
 26 یزد  55099  همایون نوروزی  سرویس تفلون 
 27 کمیجان  65841  حبیب الله جلولی  سرویس تفلون 

برندگان جوایز آبان ماه 1396 
 ردیف  شهر  شماره کارت  نام  جایزه
 1 آشتیان  53385  ابوالقاسم صالحی  سرویس تفلون 
 2  اراک 56594  فرهاد ابراهیمی   سرویس تفلون
 3  اراک 56747  محمد رضا جمشیدی   سرویس تفلون
 4  اراک 53262  ایمان رضایی   سرویس تفلون
 5  اشتهارد 69020  حسن محققی   سرویس تفلون
 6  بندر خمیر 69380  سعدی برازوان   سرویس تفلون
 7  بندر عباس 55213  بهنام بشیری   سرویس تفلون
 8  بندر عباس  53302 محمود مرادی   سرویس تفلون
 9  بوئین زهرا 56721  جعفر الاه جانی علیایی   سرویس تفلون
 10  شازند 69178  سعید رجبی   سرویس تفلون
 11  شیراز 53432  مهرزاد آقاجری   سرویس تفلون
 12  شیراز 53384  حسین روحی   سرویس تفلون
 13  گلپایگان 66097  محمود خوبخت   سرویس تفلون
 14  میناب 69021  ابراهیم ذاکری   سرویس تفلون
 15  یزد 69117  صمد نوروزی   سرویس تفلون

 

برندگان جوایز مهر ماه 1396 
ردیف شهر  شماره کارت  نام  جایزه 
1  اراک 56785
 سعید احمدی  سرویس تفلون
2  اراک  56711  ایمان جعفری  سرویس تفلون
3  اراک  66015  محمد رحیمی  سرویس تفلون
4  بندر عباس  56656  مجید قبادی  سرویس تفلون
5  بندر عباس  69456  شهاب مرادی  سرویس تفلون
6  بندر عباس  56908  احمد نکونام  سرویس تفلون
7  بوئین زهرا  62313  مجتبی فصیح رامندی  سرویس تفلون
8  شیراز  63841  جهانزیر بذرافشان  سرویس تفلون
 9  گلپایگان  66337  مجید جامی کلوتی  سرویس تفلون
 10  محلات  66004  مهدی محمدی  سرویس تفلون

 

برندگان جوایز مرداد ماه 1396 برندگان جوایز شهریور ماه 1396
ردیف شهر شماره کارت نام جایزه ردیف شهر شماره کارت نام جایزه
1 آستانه 68375 محمود محمدی راد سرویس تفلون 1 اراک 59393 محمدرضا مهجوری سرویس تفلون
2 اراک 69315 مهدی دل آشوب سرویس تفلون 2 تفرش 63949 مهدی مشهدی سرویس تفلون
3 اراک 56677 محسن دهقان سرویس تفلون 3 خوانسار 66094 حاج رجب کاظمی سرویس تفلون
4 بندرعباس 42244 ابراهیم زارع سرویس تفلون 4 رودان 69301 عباس پیروی سرویس تفلون
5 بندرعباس 69482 رضا ممیوند سرویس تفلون 5 شازند 39769 ابوالفضل محمد خانی سرویس تفلون
6 رودان 66438 مجید شریفی سرویس تفلون 6 شیراز 66198 شهرام رضایی سرویس تفلون
7 رودان 66139 نصرالله قریشی کشویی سرویس تفلون 7 شیراز 69500 حسن صالح سرویس تفلون
8 شیراز 12203 روح الله رحیمی سرویس تفلون 8 گلپایگان 63836 جمال صالحی سرویس تفلون
9 شیراز 69208 مجتبی موسوی سرویس تفلون 9 محلات 66089 عباس اسدی سرویس تفلون
10 محلات 66039 غلامعلی غلامی سرویس تفلون 10 یزد 56913 مجید باقری سرویس تفلون

 

برندگان جوایز فروردین ماه 1395
 برندگان جوایز اردیبهشت ماه 1395
ردیف
 شماره کارت
نام  شهر جایزه

ردیف
 شماره کارت
نام
شهر جایزه
 1  57953  قنبر علی شکری
 اراک  سرویس تفلون
 1  60882  احمد ترابی
 آشتیان  ماهیتابه چدن
 2  68527  محمد گنجی
 اراک  چای ساز
 2  68577  معصومه خیری
 اراک  خرد کن
 3  61554  حسین رمضانی برومند
 بوئین زهرا
 ماهیتابه چدن
 3  68930  محمد هاشم عسگری
 اراک  ساندویچ میکر
 4  61507  محمد نجف پور
 خنداب خرد کن
4
61994
 علیرضا موسی رضایی
 اراک  سرویس تفلون
 5  61511  علی مرادی
 رودان  ساندویچ میکر
 5  68536  علی آزادی
 بندر عباس
 چای ساز
 6  61735  یوسف هداوند
 شازند  سرویس تفلون
 6  61962  علی اصغر خاجوی
 اراک  ماهیتابه چدن
 7  68593  شهرام زره پوش
 شیراز  چای ساز
 7  64551  یاوری  گوگد  سرویس تفلون
 8  63247  جعفر رضایی
 گلپایگان  ماهیتابه چدن
 8  67828  قاسم محمدی
 محلات  چای ساز
 9  69862  سجاد صالحی
 گلپایگان  خرد کن
 9  65930  احمد کارگری
 محلات  خرد کن
 10  55970  تقی قانونی
 گلپایگان  سرویس تفلون
 10  65898  حمید رضا صابری
 یزد  سرویس تفلون
برندگان جوایز خرداد ماه 1395
برندگان جوایز تیر ماه 1395
ردیف
شماره کارت
نام شهر
جایزه ردیف شماره کارت
نام شهر جایزه
 1  62542  عباس چگینی
 اراک  سرویس تفلون
 1  64962  رضاقادری  اراک  چای ساز
 2  62895  محمد رضا خوشدونی
 اراک  چای ساز
 2  62693  نعمت الله مرادی
 اراک  ماهیتابه چدن
 3  61991  مهدی مرادی
 بندر عباس
 ماهیتابه چدن
 3  62725  عقیل شیبانی
 رودان  سرویس تفلون
 4  64507  وحید نوروزی
 تفرش  خرد کن
 4  68661  محمد باقر صادقی
 شیراز  خرد کن
 5  68651  لیلا زنگباری
 داراب  ساندویچ میکر
 5  68690  علی غدیری
 شیراز  ساندویچ میکر
 6  61859  حسین رئیسی
 شیراز  سرویس تفلون
 6  62723  مرتضی خاموشی
 گلپایگان  سرویس تفلون
 7  68616  محمد رضا ابراهیمی
 گلپایگان  چای ساز
 7  66870  محسن همتی
 گلپایگان  چای ساز
 8  51636  سمیرا هاشمی
 گلپایگان  ماهیتابه چدن
 8  68591  مجید یاوری
 گلپایگان  ماهیتابه چدن
 9  65892  حسین ظهیری
 محلات  خرد کن
 9  65614  حسن علی دهباش
 محلات  خرد کن
 10  68937  احمد رحمانی
 یزد  سرویس تفلون
 10  68785  مهدی سلطانی
 یزد  ساندویچ میکر

 


برندگان جوایز مرداد ماه 1395  برندگان جوایز شهریور 1395
 ردیف شماره کارت نام  شهر  جایزه  ردیف
شماره کارت
نام  شهر  جایزه 
 1  61845  نجمه رضایی
 اراک سرویس تفلون
 1  68766  یحیی چشک
 آق قلا
 سرویس تفلون
2  63310  حمید زینلی
 اراک  چای ساز
 2 63201
 عین الله جهانبخشی
 اراک چای ساز
3  64541  مهدی فرمانی نسب
 اراک  ماهیتابه چدن
 3 63110
 محمود نوروزی
 اراک  ماهیتابه چدن
4  64606  مهدی موسی خانی
 اراک  خرد کن
 4 64669
 امید محققی
 اشتهارد  خرد کن
5  63461  محسن اکبری
بندر عباس
 سرویس تفلون
 5 62947
 شیر علی دارابی
 بندر عباس
 ساندویچ میکر
6  63171  حمید رضا سیفی
بوئین زهرا
 سرویس تفلون
 6 63337
 رمضان سهرابی
 شیراز  سرویس تفلون
7  64839  محسن آدینه
تفرش
 چای ساز
 7  63248  علی بیات
 گلپایگان  چای ساز
8  64987  محمد کریمی
 تفرش  سرویس تفلون
 8  61907  حجت الله رفیعی
 گلپایگان  ماهیتابه چدن
9  64876  داود ورمرزیاری
 شازند  ماهیتابه چدن
 9  62276  سلمان برزگر
 یزد  خرد کن
10   61983  بهرام نامجو
شیراز
 خرد کن
 10  56124  سید علی میر حسینی
 یزد  سرویس تفلون
                                                                                                                                                                                                                       
برندگان جوایز مهر ماه 1395
برندگان جوایز آبان ماه 1395
 ردیف  شماره کارت
نام
شهر
جایزه
ردیف
شماره کارت
نام
شهر
جایزه
 1  59346  محمد اسدی
اراک
 سرویس تفلون
 1  68889  میثم اسدی
 اراک سرویس تفلون
 2  62446  مجید غلامی
 اراک  سرویس تفلون
 2  59458  رضا چراغی
 اراک  سرویس تفلون
 3  63049  محسن جاویدی
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 3  62450  علی رفیعی
 اراک  سرویس تفلون
 4  62350  خلیل خانزاده
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 4  63059  حمید دهقانی
 بندر خمیر
 سرویس تفلون
 5  62031  محمد مرادی
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 5  64860  حسن مرادی
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 6  63036  قاسم نوروزی
 بوئین زهرا
 سرویس تفلون
 6  62541  حسن پریین
 بوئین زهرا
 سرویس تفلون
 7  5904  رضا ابراهیمی
 شیراز  سرویس تفلون
 7  62121  رجب کاظمی
 خوانسار  سرویس تفلون
 8  62908  مهدی یاری
 شیراز  سرویس تفلون
 8  62332  حمید گودرزی
 شیراز  سرویس تفلون
 9  65621  صفر صالحی
 گلپایگان  سرویس تفلون
 9  63246  عباس بیاتی
 گلپایگان  سرویس تفلون
 10  63386  ولی حسنی
 یزد سرویس تفلون
 10  62331  داود نوروزی
گلپایگان
 سرویس تفلون
    
برندگان جوایز آذر ماه 1395
برندگان جوایز دی ماه 1395
 ردیف شماره کارت
نام
شهر
جایزه
ردیف
شماره کارت
نام
شهر
جایزه
 1  60999  رحیم بهارستانی
اراک
 سرویس تفلون
 1  69200  سید مجید حسینی
اراک
 سرویس تفلون
 2  63495  حسن لشنی
 اراک  سرویس تفلون
 2  59381  ایمان رضایی
 اراک  سرویس تفلون
 3  58239  زهرا نجفی
 اراک  سرویس تفلون
 3  63780  سعید غلامی
 اراک  سرویس تفلون
 4  64700  سمیرا نعمتی
 اراک  سرویس تفلون
 4  61750  ابراهیم بهره مند
 داراب  سرویس تفلون
 5  59450  حمید رضا ورمرزیاری
 شازند  سرویس تفلون
 5  63785  مصطفی نظری
 شیراز  سرویس تفلون
 6  63498  بهروز تکرلی
 شیراز  سرویس تفلون
 6  54640  غلام باقری
 گلپایگان  سرویس تفلون
 7  63331  حسن سهرابی
 شیراز  سرویس تفلون
 7  63840  اسدالله بطحایی
 گلپایگان  سرویس تفلون
 8  62106  هادی زارعی
 گلپایگان  سرویس تفلون
 8  65432  تسلیمی  گلپایگان  سرویس تفلون
 9  62596  عباس موگویی
 گلپایگان  سرویس تفلون
 9  69063  رضا فولادی
 میناب
 سرویس تفلون
 10  63441  وحید پستاوست
 کمیجان  سرویس تفلون
 10  56676  مصطفی دانشمند
 یزد  سرویس تفلون
برندگان جوایز بهمن ماه 1395
برندگان جوایز اسفند ماه 1395
 ردیف شماره کارت
نام
شهر
جایزه
ردیف
شماره کارت
نام
شهر
جایزه
 1  62448  حسین لک زای
آق قلا
 سرویس تفلون
 1  63705 محمد رضا ترابی
 آشتیان  سرزیس تفلون
 2  68467  رضا ترابی
 اراک  سرویس تفلون
 2  59111  حسن شریفی
 اراک  سرویس تفلون
 3  63324  علی جعفری
 اراک  سرویس تفلون
 3  59410  حبیب الله عسگری
 اراک  سرویس تفلون
 4  63000  حشمت الله رضایی
 اراک  سرویس تفلون
 4  64729  غلامرضا کاظمی
 اراک  سرویس تفلون
 5  59144  محمد قبادی
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 5  59164  روح الله شمسی
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 6  59001  امین اسلام نسب
 شیراز  سرویس تفلون
 6  59421  احمد مرادی
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 7  68624  حمید رستگاری
 گلپایگان  سرویس تفلون
 7  59122  محمود مرادی
 بندر عباس
 سرویس تفلون
 8  54594  محسن یزدان پرست
 گلپایگان  سرویس تفلون
 8  59029  محمد بابایی
 بوئین زهرا
 سرویس تفلون
 9 63865
 حسین جلودار
 نی ریز
 سرویس تفلون
 9  59139  حسین سابور
 بوئین زهرا
 سرویس تفلون
 10 56678  حسن رحمانی  یزد  سرویس تفلون  10  59249  مصطفی سابور   بوئین زهرا سرویس تفلون 

برندگان جوایز فروردین ماه 1396  برندگان جوایز اردیبهشت ماه 1396 
 ردیف  شماره کارت   نام شهر  جایزه  ردیف  شماره کارت  نام  شهر  جایزه 
 1 33529 حجت الله احمدی اراک سرویس تفلون  1 63897 محمد چناری آشتیان سرویس تفلون
 2  63550 محمد قبولی  اراک  سرویس تفلون   2  63977 حمزه خودستان  اراک  سرویس تفلون 
 3  63530 مهدی میرزایی  اراک  سرویس تفلون   3  59137 مریم خوشدونی  اراک  سرویس تفلون 
 4  59310 روح الله جعفری  بندر عباس  سرویس تفلون   4  63898 مصطفی محمودی  اراک  سرویس تفلون 
 5  59161 محمد نصرالهی  بوئین زهرا  سرویس تفلون   5  59112 سعید مرادی  بندر عباس  سرویس تفلون 
 6  62102 روح الله کشاورز  داراب  سرویس تفلون   6  63960 احد اکبری بانی  تفرش  سرویس تفلون 
 7  59138 علی سالار زاده  رودان  سرویس تفلون   7  63542 خیرالله رضایی  خنداب  سرویس تفلون 
 8  59128 محمد حسن آبادی  فرمهین  سرویس تفلون   8 53500   اسماعیل صالحی گلپایگان  سرویس تفلون 
 9  67382 مهرداد اسعدی  گلپایگان  سرویس تفلون   9  40107 مجتبی صالحی  گلپایگان  سرویس تفلون 
10   64690 محمود صدیق  گلپایگان  سرویس تفلون  10   63623 محمد مهدی جمشیدی  مرکزی  سرویس تفلون 

برندگان جوایز خرداد ماه 1396  برندگان جوایز تیر ماه 1396 
 ردیف شماره کارت  نام  شهر  جایزه  ردیف  شماره کارت  نام  شهر  جایزه 
 1  67428 میلاد قاسمی  آشتیان  سرویس تفلون  1  53474 زهرا محمودی  آشتیان  سرویس تفلون 
 2  67058 رضا قادری  اراک  سرویس تفلون   2  57970 حاجی محمد کتوک  آق قلا   سرویس تفلون 
 3  69289 سید عباس هاشمی  اراک  سرویس تفلون   3  66166 رضا جوادی کیا  اراک   سرویس تفلون 
 4  63974 حسین رضایی  تفرش  سرویس تفلون   4  66300 مهدی فرمانی نسب  اراک   سرویس تفلون 
 5  67373 مهران مشهدی  تفرش  سرویس تفلون   5  66140 عثمان درونگاه خمیری   بندر خمیر  سرویس تفلون 
 6  63984 روح الله حیدری  خمین  سرویس تفلون   6  69441 خدایار عنبری  بندر عباس   سرویس تفلون 
 7  62052 نادر جهانبخشی  شازند  سرویس تفلون   7  63928 مجید بخشنده  بوئین زهرا   سرویس تفلون 
 8  63541 محمد گودرزی  شیراز  سرویس تفلون   8  66292 ابوذر اله یاری  شیراز   سرویس تفلون 
 9  68420 عطا صالحی  گلپایگان  سرویس تفلون   9  69028 مهدی رحیمی  شیراز   سرویس تفلون 
 10 52844 محمدعلی صالحی نیا یزد سرویس تفلون  10  69416 سید مجتبی دارستانی  فرمهین   سرویس تفلون 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول