کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: جمعه 27 فروردین ماه 1400 ساعت: 

برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.

برندگان جوایز 

برندگان جوایز آذر ماه 1399
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 74912 سجاد اروجی یک میلیون ریال
2 78094 ابوالفضل اسدی یک میلیون ریال
3 79421 علی قاسم اسدی یک میلیون ریال
4 78453 یوسف الیاسی یک میلیون ریال
5 79043 وحید امیدی یک میلیون ریال
6 78336 ابوالفضل اکبری یک میلیون ریال
7 78614 اکبر بزرگی یک میلیون ریال
8 78534 فردین جعفری یک میلیون ریال
9 76595 علیرضا حامدی یک میلیون ریال
10 78764 مسعود حسنی یک میلیون ریال
11 75181 محسن حسینی یک میلیون ریال
12 78682 حشمت الله رضایی یک میلیون ریال
13 78678 سعید صالحی یک میلیون ریال
14 79085 بهنام صفدری یک میلیون ریال
15 78297 فرامرز عبدالهی یک میلیون ریال
16 79220 علی عسگری یک میلیون ریال
17 79147 علی قد بیگی یک میلیون ریال
18 78572 علی محمدی یک میلیون ریال
19 76147 محمود محمدی یک میلیون ریال
20 72698 محسن محمودی یک میلیون ریال
21 75450 امیر مرادی یک میلیون ریال
22 78922 حمید رضا منصوری یک میلیون ریال
23 75937 حمید رضا منصوری یک میلیون ریال
24 78901 سید حسن میر احمدی بانی یک میلیون ریال
25 78319 امید محققی یک میلیون ریال
26 79179 حامد اقبالی یک میلیون ریال
27 78743 مرضیه تاجیک یک میلیون ریال
28 78150 رضا تیموری یک میلیون ریال
29 79424 ایرج دوستی یک میلیون ریال
30 78444 قاسم فراهانی یک میلیون ریال
31 76753 علی محمودی یک میلیون ریال
32 78271 احمد مرادی یک میلیون ریال
33 73024 حسین مرادی یک میلیون ریال
34 78990 مهدی مرادی یک میلیون ریال
35 77833 رضا مقدسی یک میلیون ریال
36 79676 قاسم نظری یک میلیون ریال
37 73194 محمد خمسه یک میلیون ریال
38 73457 هادی فصیح رامندی یک میلیون ریال
39 79154 ولی الله محمدی یک میلیون ریال
40 79457 محمد محمد پور راستگو یک میلیون ریال
41 78846 جاوید محمودی یک میلیون ریال
42 79440 سجاد ابراهیمی یک میلیون ریال
43 78354 فردین آدینه پور یک میلیون ریال
44 78881 وحید حیدریان یک میلیون ریال
45 79127 مرتضی رجبی فرد یک میلیون ریال
46 73171 زهرا مظفری یک میلیون ریال
47 78956 حجت رضایی دوست یک میلیون ریال
48 75445 حسن میرزا حسینی یک میلیون ریال
49 77346 محمد کریمی یک میلیون ریال
50 77704 مهدی غفاری یک میلیون ریال
51 73572 خسرو سلطانی یک میلیون ریال
52 79006 صادق صالحی یک میلیون ریال
53 77497 یونس ونایی یک میلیون ریال
54 79464 محمد علی لاچینی یک میلیون ریال
55 77175 عباس میر حسینی یک میلیون ریال
56 78568 محمد احمدی یک میلیون ریال
برندگان جوایز آبان 99
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 78358 جلال کریمی یک میلیون ریال
2 77173 مرتضی شعبانی یک میلیون ریال
3 78350 رحیم بهشتی یک میلیون ریال
4 78951 حجت حیدری یک میلیون ریال
5 74656 میثم خلج یک میلیون ریال
6 78204 حسینعلی دمنه یک میلیون ریال
7 78613 قاسم رجبی یک میلیون ریال
8 74637 مجید شهبازی یک میلیون ریال
9 78560 ابوالفضل عباسی یک میلیون ریال
10 78772 داوود عسگری یک میلیون ریال
11 78574 محسین فریدونی یک میلیون ریال
12 77778 رحمن قاسمی یک میلیون ریال
13 78535 حمید رضا قره نی یک میلیون ریال
14 71329 ایرج محمد شاهی یک میلیون ریال
15 71482 محمور محمدی راشد یک میلیون ریال
16 77971 احمد مرادی یک میلیون ریال
17 78685 عباس منصوری یک میلیون ریال
18 77755 علی میر احمدی یک میلیون ریال
19 78026 رضا کریمی یک میلیون ریال
20 74850 سید مجتبی حسینی مرادی یک میلیون ریال
21 74649 رضا خورسندی یک میلیون ریال
22 74882 کامبیز شیهکی خالص یک میلیون ریال
23 77693 علی صابری زاده یک میلیون ریال
24 78231 سجاد مرادی یک میلیون ریال
25 77104 رضا کرمی یک میلیون ریال
26 11111 حسین رجبی یک میلیون ریال
27   مصطفی صابور یک میلیون ریال
28 18326 ابراهیم محمدی یک میلیون ریال
29 77279 محمد ختیال یک میلیون ریال
30 78849 حسن کرمی یک میلیون ریال
31 78306 سعید کریمی یک میلیون ریال
32 77611 هاشم فرهادی یک میلیون ریال
33 72720 امیر علی راهنورد یک میلیون ریال
34 77988 محمد حسین مذنی یک میلیون ریال
35 77655 عبدالله قموشی یک میلیون ریال
36 78105 اسماعیل گلستانه یک میلیون ریال
37 74548 حجت نوری آزاد یک میلیون ریال
38 73356 مهدی احمدی یک میلیون ریال
39 76697 مجید قادری یک میلیون ریال
40 74667 خدایار ورمزیاز یک میلیون ریال
41 74701 احسان احمدی یک میلیون ریال
42 78420 سعید قاسمی یک میلیون ریال
43 76574 داوود کریمی یک میلیون ریال
44 77202 مهدی اسدی یک میلیون ریال
45 77305 بهنام رحیمی یک میلیون ریال
46 74571 صفر صالحی یک میلیون ریال
47 78713 میلاد صالحی یک میلیون ریال
48 77624 علی باندرجانی یک میلیون ریال
49 76851 علی دهباش یک میلیون ریال
50 77449 محمد مشایخی یک میلیون ریال
51 77986 علی جعفرآبادی یک میلیون ریال
52 76936 ابوالفضل دارابی یک میلیون ریال
53 73467 مهدی گل محمدی یک میلیون ریال
54 77907 حسین عزیزی یک میلیون ریال
55 75213 ابدالفضل امرالهی یک میلیون ریال
56 78121 حامد دهقان یک میلیون ریال
57 78484 محمد رضا سالم یک میلیون ریال
58 74118 ابراهیم صالحی یک میلیون ریال
59 78343 مصطفی فاطمی نسب یک میلیون ریال
60 78480 سعید فتوحی چاهوکی یک میلیون ریال
61 78279 حسن حجتی یک میلیون ریال
62 75360 فرج الله شیرین آبادی یک میلیون ریال
برندگان جوایز مهر ماه 1399
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 74809 محمد آدینه یک میلیون ریال
2 74709 جمشید اسماعیل نیا یک میلیون ریال
3 76800 حسن اکبری یک میلیون ریال
4 74877 علی تندر یک میلیون ریال
5 75429 مهدی جلولی یک میلیون ریال
6 77585 شکرالله جهانبخشی یک میلیون ریال
7 76812 اسدالله حاجیان یک میلیون ریال
8 78364 علی خاکی یک میلیون ریال
9 77636 میثم خلج یک میلیون ریال
10 74570 عباس دهقان یک میلیون ریال
11 77683 نصیر رجبی یک میلیون ریال
12 76273 سعید رحیمی یک میلیون ریال
13 77975 عبدالعلی رضایی یک میلیون ریال
14 77436 محمد رضا رفیعی یک میلیون ریال
15 72360 مجتبی سلطانی یک میلیون ریال
16 78049 علیرضا موسی رضایی یک میلیون ریال
17 77764 علی اکبر کرمی یک میلیون ریال
18 73897 حمید رضا کریمی یک میلیون ریال
19 70134 محمد رضا ثقفی یک میلیون ریال
20 23536 محمد مهدی الماسی یک میلیون ریال
21 77352 یوسف عبدی یک میلیون ریال
22 76034 حسین گلشنی مقدم یک میلیون ریال
23 77295 امیر مرادی یک میلیون ریال
24 73451 علی مرادی یک میلیون ریال
25   حسین رجبی یک میلیون ریال
26 77534 علی رجبی یک میلیون ریال
27 73419 جاوید محمودی یک میلیون ریال
28 75218 محمد معصومی یک میلیون ریال
29 73198 ابوالحسن مریدی یک میلیون ریال
30 78200 خالد حسین پور یک میلیون ریال
31 78196 حسین شریفی یک میلیون ریال
32 77071 محمد کمالی یک میلیون ریال
33 77989 محمد رضا جهانشیری یک میلیون ریال
34 77722 ناصر حسینی یک میلیون ریال
35 77625 سعید فرجی یک میلیون ریال
36 73774 ابوالفضل محمد خانی یک میلیون ریال
37 73236 مهدی ابراهیمی یک میلیون ریال
38 77953 محمد باقر صادقی یک میلیون ریال
39 75148 حمیده فراهانی یک میلیون ریال
40 74862 علیرضا کریمی یک میلیون ریال
41 76520 محمد رضا کلا یک میلیون ریال
42 77235 رحمان صالحی یک میلیون ریال
43 76971 مهدی صالحی یک میلیون ریال
44 75267 احمد رضا طاهر نیا یک میلیون ریال
45 76907 عباس عبدالهی یک میلیون ریال
46 70909 شمس الحق عثمانی یک میلیون ریال
47 75951 مسلم رحیمی یک میلیون ریال
48 85478 صفر باقری یک میلیون ریال
49 75163 محمد مهدی یک میلیون ریال
50 77539 برات محمد جوانبخت یک میلیون ریال
51 76254 حسین قانع زاده یک میلیون ریال
52 76532 حسین قربانی یک میلیون ریال
53 77963 داوود مومنی یک میلیون ریال
54 19988 مرتضی اکبرزاده یک میلیون ریال
55 74989 عباس بهشتی یک میلیون ریال
56 72341 روح الله شورآبی یک میلیون ریال
57 77493 ذبیح الله محمد زهی یک میلیون ریال
58 77146 احمد وثوق یک میلیون ریال
59 75965 راشد علی نوروزی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز شهریور 1399
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 75870 علیرضا صالحی یک میلیون ریال
2 74444 ابوالفضل صالحی یک میلیون ریال
3 76109 سالار استوار یک میلیون ریال
4 73188 حسین حامدی یک میلیون ریال
5 75339 اسماعیل حسنی یک میلیون ریال
6 77798 عین الله حیدری یک میلیون ریال
7 76455 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
8 73687 حسین شایان یک میلیون ریال
9 75764 ابوالفضل عباسی یک میلیون ریال
10 74627 مجید عباسی گواری یک میلیون ریال
11 75986 حسن عزیزی یک میلیون ریال
12 76485 رضا عزیزی یک میلیون ریال
13 74712 سعید غلامی یک میلیون ریال
14 77431 نعمت الله غلامی یک میلیون ریال
15 76179 محمود غیاث وند یک میلیون ریال
16 74615 محمد رضا مقدسی یک میلیون ریال
17 75433 عباس منصوری یک میلیون ریال
18 77285 حامد مهدی یک میلیون ریال
19 73553 رحیم نوروزی یک میلیون ریال
20 73925 داوود ینگی ملکی یک میلیون ریال
21 77925 علی محمد کاشی یک میلیون ریال
22 77030 شاپور محمدی یک میلیون ریال
23 76506 اسماعیل بیر الله یک میلیون ریال
24 71789 ابوالحسن عبدالخیری یک میلیون ریال
25 76252 قنبر شریفی یک میلیون ریال
26 75431 وحید محمودی یک میلیون ریال
27 76594 سجاد راهنود یک میلیون ریال
28 76196 میلاد نجفی یک میلیون ریال
29 76409 محمد رضا عبدی یک میلیون ریال
30 73874 فتح الله سیفی پور یک میلیون ریال
31 75641 غلامرضا خسروی یک میلیون ریال
32 75452 کاظم سلیمانی یک میلیون ریال
33 75490 ایرج کریمی یک میلیون ریال
34 75490 ایرج کریمی یک میلیون ریال
35 72298 روح الله خلیلی یک میلیون ریال
36 72579 محمد علی روحی یک میلیون ریال
37 74344 مهدی غفاری یک میلیون ریال
38 77161 مصطفی انصاری یک میلیون ریال
39 74624 حمید صفری یک میلیون ریال
40 77432 محمد قربان شعبانی یک میلیون ریال
41 77087 ابوالقاسم قربانی یک میلیون ریال
42 74780 محمد حسن پور میرزایی یک میلیون ریال
43 75168 علی خدیش یک میلیون ریال
44 75378 محمد رضا زارع یک میلیون ریال
45 75143 محمد مساح منشادی یک میلیون ریال
46 77521 حمزه آذرنگ یک میلیون ریال
برندگان جوایز مرداد 1399
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 76956 رضا محمودی یک میلیون ریال
2 76587 فاطمه امیری یک میلیون ریال
3 76996 مهدی چراغی یک میلیون ریال
4 76297 مسعود حسینی یک میلیون ریال
5 76413 حسینعلی رمضانی یک میلیون ریال
6 75538 وحید رمضانی یک میلیون ریال
7 77525 بهنام صفدری یک میلیون ریال
8 71839 مسعود عبدالهی یک میلیون ریال
9 74193 داوود قربانی یک میلیون ریال
10 75793 حسین محمدی یک میلیون ریال
11 76569 هانی محمودی یک میلیون ریال
12 76260 علیرضا ملکی یک میلیون ریال
13 73432 مجید ملکی یک میلیون ریال
14 76508 اسماعیل میر محمدی یک میلیون ریال
15   سید عباس هاشمی یک میلیون ریال
16 74144 حبیب الله کریمی یک میلیون ریال
17 76035 امین بتوله داد یک میلیون ریال
18 75113 یاسین یوسفی یک میلیون ریال
19 76144 فرهاد فرجی یک میلیون ریال
20 74447 علی اصغر ملکی یک میلیون ریال
21 72141 حسن کرمی یک میلیون ریال
22 75171 رضا مومنی یک میلیون ریال
23 76815 ابراهیم کاکلی یک میلیون ریال
24   حسین داداش پور یک میلیون ریال
25   بیک زاده یک میلیون ریال
26 72281 محمد غلامی یک میلیون ریال
27 75042 یوسفعلی هاشمی یک میلیون ریال
28 76900 حبیب الله اسحاق پور یک میلیون ریال
29 76519 حامد شعبانی یک میلیون ریال
30 76773 حسین علیزاده یک میلیون ریال
31 71644 مهدی گل محمدی یک میلیون ریال
32 72245 ابوالفضل مولایی یک میلیون ریال

 

 

 

 

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول