کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: چهار شنبه 01 بهمن ماه 1399 ساعت: 

برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.برندگان جوایز 

برندگان جوایز دی ماه 98
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 70662 ابولقاسم ترابی 1میلیون ریال
2 70943 حجت ا.. احمدی 1میلیون ریال
3 20259 مهدی احمدی 1میلیون ریال
4 70785 ولی ا.. دهقان 1میلیون ریال
5 71336 محمد ساریخانی 1میلیون ریال
6 70620 عباس طاعتی 1میلیون ریال
7 70653 میلاد ظهرابی 1میلیون ریال
8 71105 علی عسگری 1میلیون ریال
9 70074 حمید قادری 1میلیون ریال
10 24466 علی محمدی نیا 1میلیون ریال
11 70897 عباس منصوری 1میلیون ریال
12 71675 علی میرزایی 1میلیون ریال
13 23993 رجب نوروزی 1میلیون ریال
14 23169 محمد رضا کاشی 1میلیون ریال
15 71446 دانیال بختیاری 1میلیون ریال
16 71224 رضا خورسندی 1میلیون ریال
17 70560 محمد خمسه 1میلیون ریال
18 70958 مجتبی غلامی 1میلیون ریال
19 22954 رجب انصاری 1میلیون ریال
20 70249 صادق تارخ 1میلیون ریال
21 71346 فرید داوری 1میلیون ریال
22 70525 صفدر عنبری 1میلیون ریال
23 71679 جواد ا..دادی 1میلیون ریال
24 70891 مصطفی مالکی 1میلیون ریال
25 71114 امین رضایی 1میلیون ریال
26 12584 احمد طالبی 1میلیون ریال
27 70556 محمد غلامی 1میلیون ریال
28 53363 حامد شفیعی 1میلیون ریال
29 70977 عیسی فرهانی 1میلیون ریال
30 23084 محمد جلولی  1میلیون ریال
31 71784 حسین آقامحمدی 1میلیون ریال
32 23897 مسعود ابوالحسنی 1میلیون ریال
33 71045 سعید چاکری زاده 1میلیون ریال
34 24647 یاسر رنجبر 1میلیون ریال
35 71034 حسین زارع 1میلیون ریال
36 71991 ناصر زمانی 1میلیون ریال
37 71009 مجتبی غلامی 1میلیون ریال

 

برندگان جوایز آذر 98
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 70609 علی بیات 1میلیون ریال
2 706646 محمد رضوی 1میلیون ریال
3 23224 پیمان سلیمی زاده 1میلیون ریال
4 23200 ابوالفضل  عزیزی 1میلیون ریال
5 70984 مهدی فریدونی 1میلیون ریال
6 70184 ایرج محمد شاهی 1میلیون ریال
7 70543 حمید کریمی 1میلیون ریال
8 71427 یزدان الفتی 1میلیون ریال
9 20937 محسن جاویدی 1میلیون ریال
10 70852 حسین گلشنی مقدم 1میلیون ریال
11 23684 حسین مرادی 1میلیون ریال
12 70028 ترابعلی ممیوند 1میلیون ریال
13 71318 حسین رجبی فرد 1میلیون ریال
14 18751 رضا موسوی 1میلیون ریال
15 23723 تقی خادمی امیلیون ریال
16 22332 ابراهیم نصر الهی 1میلیون ریال
17 20567 تقی ورمزیاری/کبری نظامی 1میلیون ریال
18 23932 محمدعلی ابراهیمی 1میلیون ریال
19 70322 میلاد انصاری 1میلیون ریال
20 23666 اصغر سلیمانی 1میلیون ریال
21 63683 رسول شعبانی  1میلیون ریال
22 11111 محمد علی محمدی 1میلیون ریال
23 23518 محمد رضا ابراهیمی 1میلیون ریال
24 70518 مهدی غفاری 1میلیون ریال
25 70761 عباس موگویی 1میلیون ریال
26 24525 محمد تقی علیمردانی 1میلیون ریال
27 71477 محمد علیمردانی 1میلیون ریال
28 23149 ابالفضل قربانی 1میلیون ریال
29 71417 مرتضی بارگزاهی 1میلیون ریال
30 70872 خسرو ثباتی 1میلیون ریال
31 21663 عباس ظریفی 1میلیون ریال
32 70792 عبدا...باریکزهی 1میلیون ریال
33 21270 محمود زارعیان 1میلیون ریال
34 23009 غلامرضا شمشیری 1میلیون ریال

 

برندگان جوایز آبان ماه 98
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 23902 امین اله باشقره 1 میلیون ریال
2 70254 مهدی جلولی 1 میلیون ریال
3 70896 علی رفیعی بانی 1 میلیون ریال
4 23353 وحید شاهی 1 میلیون ریال
5 23915 علی شفیعی گواری 1میلیون ریال
6 20255 ابوالفضل عظیمی 1میلیون ریال
7 20229 مجتبی قبولی 1میلیون ریال
8 70411 علی محمودی 1میلیون ریال
9 70498 محسن مختاری 1میلیون ریال
10 70118 محمد رضا مقدسی 1میلیون ریال
11 70419 بهنام نظرنیا 1میلیون ریال
12 70892 رحیم نوروزی 1میلیون ریال
13 24465 عبدالخالق اسحق زهی 1میلیون ریال
14 22090 محمد خورسندی 1میلیون ریال
15 23550 قاسم مرادی 1میلیون ریال
16 20140 ناصر ورمزیار 1میلیون ریال
17 70932 یعقوب رجبی فرد 1 میلیون ریال
18 70309 علی زارع 1میلیون ریال
19 23756 وحید کریمی 1میلیون ریال
20 22369 اصغر ابراهیمی 1میلیون ریال
21 23934 ولی ا.. زمانی بخش 1میلیون ریال
22 23798 کبری نظامی 1میلیون ریال
23 23765 تقی ورمزیاری 1میلیون ریال
24 22289 یوسف قربانی 1میلیون ریال
25 22928 امیرحسین میرزاحسینی 1میلیون ریال
26 12440 لهراسب ذلقی 1میلیون ریال
27 22603 ابوطالب طاهری 1میلیون ریال
28 23694 عمران نیک نظر 1میلیون ریال
29 23539 علیرضا بیات 1میلیون ریال

 

برندگان جوایز مهرماه 98
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 22971 علیرضا صالحی یک میلیون ریال
2 23015 علی بیات یک میلیون ریال
3 22606 امین پورمند یک میلیون ریال
4 23475 علیرضا حامدی یک میلیون ریال
5 70092 مهدی رزمخواه یک میلیون ریال
6 22848 میلاد ظهرابی یک میلیون ریال
7 70366 حسین عینی یک میلیون ریال
8 23212 محمد رضا قادری یک میلیون ریال
9 23021 مهدی قدبیگی یک میلیون ریال
10 23192 داود قربانی یک میلیون ریال
11 23065 حسن محمودی یک میلیون ریال
12 23244 محمدعلی محمودی یک میلیون ریال
13 23158 علی میراحمدی یک میلیون ریال
14 27564 خانم درویشی یک میلیون ریال
15 24612 علی مرادی یک میلیون ریال
16 22956 محمد معصومی یک میلیون ریال
17 70297 رحیم بهلولوند یک میلیون ریال
18 22775 اشکان روحی یک میلیون ریال
19 70329 کاظم سلیمانی یک میلیون ریال
20 22872 محمد بیات یک میلیون ریال
21 20929 ابوالفضل داودی یک میلیون ریال
22 22862 حیدرعلی شعیب یک میلیون ریال
23 24913 مجتبی صالحی یک میلیون ریال
24 70242 حجت ذلقی یک میلیون ریال
25 70022 ایرج نبی زاده یک میلیون ریال
26 21125 رضا صالحی یک میلیون ریال
27 24596 ولی ا.. نودهانی یک میلیون ریال
28 24469 سعید دارابی یک میلیون ریال
29 20739 علی عاصم آباد یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز شهریور ماه 1398 
 ردیف شماره کارت  نام  جایزه 
 1 24094 رضا جوادی کیا  یک میلیون ریال 
 2 11111 قاسم رجبی یک میلیون ریال 
 3 22546 محسن رستمی یک میلیون ریال 
 4 19959 علی عسگری یک میلیون ریال 
 5 22819 مهراد مرادی یک میلیون ریال 
 6 16736 فریدون میرزایی یک میلیون ریال 
 7 24936 محمد نوروزی یک میلیون ریال 
 8 24910 محمود نجف زاده یک میلیون ریال 
 9 24233 ابراهیم فرجی پانصد هزار ریال 
 10 23334 فرهاد فرجی کشتکار پانصد هزار ریال 
 11 22720 حسن کرمی یک میلیون ریال 
 12 23221 علی کاظمی پانصد هزار ریال 
 13 24361 احمد زمانی یک میلیون ریال 
 14 23355 امید کمیزی یک میلیون ریال 
 15 21408 امیرحسین نادری یک میلیون ریال 
 16 21493 حسین دینکانی یک میلیون ریال 
 17 22901 محمود همتی یک میلیون ریال 
 18 22738 خاکسفیدی پانصد هزار ریال 
 19 24595 محمد بیات پانصد هزار ریال 
 20 11111 بیک زاده یک میلیون ریال 
 21 11273 مهدی غلامی پانصد هزار ریال 
 22 23408 عباس خوبرو پانصد هزار ریال 
 23 22983 نعمت عاشق حسینی پانصد هزار ریال 
 24 21794 موسی زارعی پانصد هزار ریال 
برندگان جوایز مرداد ماه 1398 
 ردیف شماره کارت  نام  جایزه 
 1 22692  کیوان قاسمی  یک میلیون ریال 
 2 24943  جلال کریمی  یک میلیون ریال 
 3 21023  معین کاظمی  یک میلیون ریال 
 4 24086 حسن اسدی  یک میلیون ریال 
 5 17661   ابوالفضل اکبری یک میلیون ریال 
 6 24042  رضا جمشیدی  یک میلیون ریال 
 7 18717  قاسم رجبی  پانصد هزار ریال 
 8 21504  علی صفدر خانی  یک میلیون ریال 
 9 21309  ایرج محمد شاهی  پانصد هزار ریال 
 10 22768  هانی محمودی  یک میلیون ریال 
 11 21850  محمد مرادی  یک میلیون ریال 
 12 24722  یزدان الفتی  یک میلیون ریال 
 13 22309  نظام چراغی  یک میلیون ریال 
 14 22150<
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول