کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: چهار شنبه 22 آبان ماه 1398 ساعت: 

برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.

برندگان جوایز مهرماه 98
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 22971 علیرضا صالحی یک میلیون ریال
2 23015 علی بیات یک میلیون ریال
3 22606 امین پورمند یک میلیون ریال
4 23475 علیرضا حامدی یک میلیون ریال
5 70092 مهدی رزمخواه یک میلیون ریال
6 22848 میلاد ظهرابی یک میلیون ریال
7 70366 حسین عینی یک میلیون ریال
8 23212 محمد رضا قادری یک میلیون ریال
9 23021 مهدی قدبیگی یک میلیون ریال
10 23192 داود قربانی یک میلیون ریال
11 23065 حسن محمودی یک میلیون ریال
12 23244 محمدعلی محمودی یک میلیون ریال
13 23158 علی میراحمدی یک میلیون ریال
14 27564 خانم درویشی یک میلیون ریال
15 24612 علی مرادی یک میلیون ریال
16 22956 محمد معصومی یک میلیون ریال
17 70297 رحیم بهلولوند یک میلیون ریال
18 22775 اشکان روحی یک میلیون ریال
19 70329 کاظم سلیمانی یک میلیون ریال
20 22872 محمد بیات یک میلیون ریال
21 20929 ابوالفضل داودی یک میلیون ریال
22 22862 حیدرعلی شعیب یک میلیون ریال
23 24913 مجتبی صالحی یک میلیون ریال
24 70242 حجت ذلقی یک میلیون ریال
25 70022 ایرج نبی زاده یک میلیون ریال
26 21125 رضا صالحی یک میلیون ریال
27 24596 ولی ا.. نودهانی یک میلیون ریال
28 24469 سعید دارابی یک میلیون ریال
29 20739 علی عاصم آباد یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز شهریور ماه 1398 
 ردیف شماره کارت  نام  جایزه 
 1 24094 رضا جوادی کیا  یک میلیون ریال 
 2 11111 قاسم رجبی یک میلیون ریال 
 3 22546 محسن رستمی یک میلیون ریال 
 4 19959 علی عسگری یک میلیون ریال 
 5 22819 مهراد مرادی یک میلیون ریال 
 6 16736 فریدون میرزایی یک میلیون ریال 
 7 24936 محمد نوروزی یک میلیون ریال 
 8 24910 محمود نجف زاده یک میلیون ریال 
 9 24233 ابراهیم فرجی پانصد هزار ریال 
 10 23334 فرهاد فرجی کشتکار پانصد هزار ریال 
 11 22720 حسن کرمی یک میلیون ریال 
 12 23221 علی کاظمی پانصد هزار ریال 
 13 24361 احمد زمانی یک میلیون ریال 
 14 23355 امید کمیزی یک میلیون ریال 
 15 21408 امیرحسین نادری یک میلیون ریال 
 16 21493 حسین دینکانی یک میلیون ریال 
 17 22901 محمود همتی یک میلیون ریال 
 18 22738 خاکسفیدی پانصد هزار ریال 
 19 24595 محمد بیات پانصد هزار ریال 
 20 11111 بیک زاده یک میلیون ریال 
 21 11273 مهدی غلامی پانصد هزار ریال 
 22 23408 عباس خوبرو پانصد هزار ریال 
 23 22983 نعمت عاشق حسینی پانصد هزار ریال 
 24 21794 موسی زارعی پانصد هزار ریال 
برندگان جوایز مرداد ماه 1398 
 ردیف شماره کارت  نام  جایزه 
 1 22692  کیوان قاسمی  یک میلیون ریال 
 2 24943  جلال کریمی  یک میلیون ریال 
 3 21023  معین کاظمی  یک میلیون ریال 
 4 24086 حسن اسدی  یک میلیون ریال 
 5 17661   ابوالفضل اکبری یک میلیون ریال 
 6 24042  رضا جمشیدی  یک میلیون ریال 
 7 18717  قاسم رجبی  پانصد هزار ریال 
 8 21504  علی صفدر خانی  یک میلیون ریال 
 9 21309  ایرج محمد شاهی  پانصد هزار ریال 
 10 22768  هانی محمودی  یک میلیون ریال 
 11 21850  محمد مرادی  یک میلیون ریال 
 12 24722  یزدان الفتی  یک میلیون ریال 
 13 22309  نظام چراغی  یک میلیون ریال 
 14 22150<
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول