برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.

برندگان جوایز

برندگان جوایز شهریور 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 86682 علیرضا محمودی 1000000 ریال
2 90306 فرهاد ابراهیمی 1500000 ریال
3 90587 محمد رضا اسدی 1000000 ریال
4 84579 امیر حسین بساطی 1500000 ریال
5 89597 علی خلجی قاسم آبادی 1500000 ریال
6 89229 محمد تقی داود آبادی 1500000 ریال
7 90051 مسلم رجبی 1000000 ریال
8 75959 موسی رجبی 1500000 ریال
9 72286 محمود رضایی 1500000 ریال
10 89202 مصطفی رضایی 1500000 ریال
11 90321 حسینعلی رمضانی 1500000 ریال
12 90660 داود عسگری 1500000 ریال
13 90742 علی عسگری 1500000 ریال
14 90295 صفر عظیمی 1500000 ریال
15 90259 علی قاسم آبادی 1000000 ریال
16 83466 زهره وروانی فراهانی 2000000 ریال
17 90148 محمد کاظمی 1500000 ریال
18 88035 جواد دهستانی 1500000 ریال
19 89929 مجید مرادی 1000000 ریال
20 90571 علی اکبر ورمزیار 1500000 ریال
21 88737 حبیب الله زمانی شیری 1000000 ریال
22 85241 محمد عباسی 1000000 ریال
23 89471 محمد چگینی 1000000 ریال
24 89608 عباس کریمی 1000000 ریال
25 89179 عادل امولی 1000000 ریال
26 89461 حسین عابدی 1000000 ریال
27 90025 عماد آسیابانی 1000000 ریال
28 87879 رضا سالاری 1000000 ریال
29 90589 میلاد سالاری 1000000 ریال
30 87492 علی نوروزی زهرایی 1500000 ریال
31 89301 میلاد قادری 1000000 ریال
32 89118 امید رضا محمدی 1000000 ریال
33 89049 خیرالله علوی نژاد 1000000 ریال
34 87895 سعید حسن نژاد 1000000 ریال
35 89583 یونس آذری 1000000 ریال
36 85074 جواد اسدی 1000000 ریال
37 90574 محمد رضا فصاحت 1000000 ریال
38 90331 ابوالفضل قاسمی 1000000 ریال
39 91011 سعید یعقوب زاده 1000000 ریال
40 90014 ابواقاسم اکبری 1000000 ریال
41 89470 سجاد زین العابدین 1000000 ریال
42 90177 امیر مهدی خرندی 1500000 ریال
43 88710 موسی زارعی 1000000 ریال
44 89129 رضا شجاعی 1000000 ریال
45 96854 مسعود ابوالحسنی 2000000 ریال
46 87118 میرویس بارکزهی 1000000 ریال
47 90368 یوسف براتی 1500000 ریال
48 84316 مهدی تاجیک 1000000 ریال
49 86966 مهدی حدادزاده 1000000 ریال
50 90196 علیرضا حسینی 1000000 ریال
51 89112 یزدان رحیم پور 1000000 ریال
52 89152 حسین زارعان 1000000 ریال
53 89033 محمد رضا شیخ علی شاهی 1000000 ریال
54 89285 سید جواد طباطبائی 1000000 ریال
55 88498 ولی کمالی زربندی 1000000 ریال
56 90212 محمد قوامی 1000000 ریال
برندگان جوایز مرداد1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 82711 ولی الله چناری یک میلیون ریال
2 79118 علیرضا اربابی پور یک میلیون ریال
3 89390 یاسر اسدی یک میلیون ریال
4 85260 داوود اعتضادی یک میلیون ریال
5 89820 علیرضا امرالهی یک میلیون و پانصد هزار ریال
6 90689 محمد بادرستانی یک میلیون ریال
7 90601 علی بختیاری یک میلیون و پانصد هزار ریال
8 89124 اکبر بزرگی یک میلیون و پانصد هزار ریال
9 82076 مسعود بیات یک میلیون و پانصد هزار ریال
10 79328 وحید جعفری یک میلیون ریال
11 87061 مهدی خانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
12 89111 محمد حسن رمضانی یک میلیون ریال
13 90221 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
14 89097 بهنام صفدری دو میلیون ریال
15 88263 علی عباسی گواری یک میلیون و پانصد هزار ریال
16 86843 مهدی قد بیگی یک میلیون و پانصد هزار ریال
17 84357 حسن منصوری یک میلیون ریال
18 82922 علی میرزا شیرازی یک میلیون ریال
19 84369 رحیم نوروزی دو میلیون ریال
20 89148 عبداالخالق اسحق زهی یک میلیون و پانصد هزار ریال
21 88365 مهدی رحمتی یک میلیون و پانصد هزار ریال
22 86893 محمود مرادی یک میلیون ریال
23 90233 سینا نخعی یک میلیون و پانصد هزار ریال
24 89838 حبیب الله پرپین یک میلیون ریال
25 88595 جواد رجبی یک میلیون ریال
26 88765 فرهاد توکلی یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 90113 مهران غلامی یک میلیون و پانصد هزار ریال
28 87106 ابراهیم یزدیان یک میلیون و پانصد هزار ریال
29 83853 مجید قادری یک میلیون و پانصد هزار ریال
30 87005 مجید صفا لگزایی یک میلیون و پانصد هزار ریال
31 83196 برزو بنیادی یک میلیون و پانصد هزار ریال
32 89353 حمید صالحی یک میلیون ریال
33 87134 شمس الله عثمانی یک میلیون ریال
34 84715 اسماعیل قاسمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
35 90273 داوود نوروزی دو میلیون ریال
36 89225 طیب طیبی یک میلیون ریال
37 90154 مبینا رحمتی یک میلیون و پانصد هزار ریال
38 81646 مسعود آقا محمدی یک میلیون و پانصد هزار ریال
39 90071 مراد یانق یک میلیون ریال
40 87928 مهرداد مراد علیان یک میلیون ریال
41 - مسعود ابوالحسنی دو میلیون ریال
42 88288 رضا بشر دوست یک میلیون ریال
43 88466 عین الله توکلی یک میلیون ریال
44 88171 روح الله حسنی یک میلیون ریال
45 87801 رستم حسینی یک میلیون ریال
46 89415 عباس دهقان یک میلیون ریال
47 89320 محمد رضا دهقان یک میلیون ریال
48 89658 یزدان رحیم پور یک میلیون ریال
49 87894 غلامرضا رحیمی یک میلیون ریال
50 88867 محمد رضایی یک میلیون ریال
51 86837 محمد متین سالم یک میلیون ریال
52 89061 قدرت الله ملکی یک میلیون ریال
53 88883 آمنه نارویی یک میلیون ریال
54 89045 رحیم نورزهی یک میلیون ریال
55 88892 مصطفی کوچکی یک میلیون ریال
جوایز تیر ماه 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 87875 علی اصلانی یک میلیون ریال
2 88703 جواد چراغی دو میلیون و پانصد هزار ریال
3 89294 حسینعلی دمنه یک میلیون و پانصد هزار ریال
4 89860 مجتبی طالبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
5 88823 رضا عزیزی یک میلیون و پانصد هزار ریال
6 87264 محمود غیاثوند یک میلیون و پانصد هزار ریال
7 89862 عباس فولادی یک میلیون ریال
8 89350 کریم لشنی یک میلیون ریال
9 80392 حسن مهری  یک میلیون ریال
10 83466 زهره وروانی فراهانی دو میلیون ریال
11 82875 علی اکبر کرمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
12 52594 ابوالفضل کریمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
13 87194 علی کریمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
14 87602 شاپور محمدی یک میلیون ریال
15 87123 حسین قنبری دو میلیون ریال
16 84418 احمد اسحق زهی یک میلیون ریال
17 89855 مرضیه افسا دو میلیون ریال
18 89588 مصیب طاهری یک میلیون ریال
19 89057 محمد معصومی یک میلیون ریال
20 86930 علی اصغر بیات یک میلیون ریال
21 89898 روح الله احمدی یک میلیون ریال
22 89251 علی اسکندری یک میلیون ریال
23 89698 حسین غلامی یک میلیون ریال
24 89672 مهرداد کارگشا یک میلیون ریال
25 89128 حیدر قاسمی یک میلیون ریال
26 88465 ابوذر اللهیاری یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 87188 یونس علوی پور یک میلیون ریال
28 88985 عباس فراهانی یک میلیون ریال
29 87018 جواد الهیاری یک میلیون ریال
30 87411 محسن خوب بخت یک میلیون و پانصد هزار ریال
31 89327 معین صالحی یک میلیون ریال
32 89325 محمد مشهدی مطلق یک میلیون و پانصد هزار ریال
33 89921 امین اسکندری یک میلیون ریال
34 83956 رضا بیات یک میلیون ریال
35 89648 حمید رضا دهباش حسن یک میلیون و پانصد هزار ریال
36 89924 حسین قربانی یک میلیون ریال
37 87060 خدر محمدی یک میلیون و پانصد هزار ریال
38 88849 الهوردی قربانیان یک میلیون و پانصد هزار ریال
39 89889 اشکان فرهمند یک میلیون ریال
40 86938 مجتبی حسنی دو میلیون ریال
41 89771 امیر علی درمان یک میلیون ریال
42 89356 محمد رودینی یک میلیون ریال
43 89162 قاسم شاکر یک میلیون ریال
44 88128 احمد عسگری یک میلیون ریال
45 88259 علیرضا مزیدی یک میلیون ریال
46 84703 سید حسین مساله گو یک میلیون ریال
47 87519 عباس ولند یاری یک میلیون ریال

 

 

 

 

برندگان جوایز خرداد 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 88763 مجتبی قهرمانیلن یک میلیون ریال
2 77770 محسن اکبری بانی یک میلیون ریال
3 84474 اسمعیل حسنی یک میلیون و پانصد هزار ریال
4 88220 حسین شامحمدی یک میلیون ریال
5 87777 رضا شاهمرادی یک میلیون ریال
6 87336 بهنام صفدری یک میلیون و پانصد هزار ریال
7 88999 حسن طالبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
8 89317 میلاد عباسی یک میلیون ریال
9 89637 رضا عزیزی یک میلیون و پانصد هزار ریال
10 84339 مجتبی قبولی یک میلیون و پانصد هزار ریال
11 87366 رضا محمودی یک میلیون ریال
12 89629 حسن منصوری یک میلیون ریال
13 88562 مسعود یوسفی یک میلیون و پانصد هزار ریال
14 85291 رضا کاظمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
15 84476 محمد کاظمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
16 81849 علی کریمی یک میلیون و پانصد هزار ریال
17 88210 حسن محققی یک میلیون و پانصد هزار ریال
18 87960 داوود نقی زاده یک میلیون ریال
19 88404 مرتضی رشنو یک میلیون ریال
20 88473 حسین احمدی یک میلیون ریال
21 83940 حسین گلشنی مقدم یک میلیون و پانصد هزارریال
22 88463 علی محمودی یک میلیون و پانصد هزار ریال
23 87824 رضا پیرسین یک میلیون و پانصد هزار ریال
24 88500 هادی غریبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
25 88108 عباس رستگاری یک میلیون ریال
26 87157 حمید رضا توکلی  یک میلیون و پانصد هزار ریال
27 88131 مرتضی برفی یک میلیون و پانصد هزار ریال
28 86572 رضا حسن زاده یک میلیون و پانصد هزار ریال
29 88709 مصیب دوستدار یک میلیون و پانصد هزار ریال
30 88803 رسول برزگر یک میلیون و پانصد هزار ریال
31 75590 حمید محمدی یک میلیون ریال
32 88878 بهنام فرهادی یک میلیون ریال
33 80870 عیسی فراهانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
34 88167 میلاد بابایی یک میلیون ریال
35 88450 ولی محمد باریکزهی یک میلیون ریال
36 88450 ولی محمد باریکزهی یک میلیون ریال
37 89053 سخی تاجیک یک میلیون ریال
38 86927 مجتبی حسنی یک میلیون ریال
39 87023 عباس حسینی یک میلیون ریال
40 88545 رضیه شریفی یک میلیون ریال
41 88225 روح الله شیخ زاده یک میلیون ریال
42 88018 علی شیخ علی شاهی یک میلیون ریال
43 88179 عبدالرزاق نور زهی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز اردیبهشت ماه 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 88014 حسن محمد گل یک میلیون ریال
2 88143 محمد باشقره امان یک میلیون ریال
3 87162 رضا اسدی یک میلیون وپانصد هزار ریال
4 84903 علیرضا امروالهی یک میلیون ریال
5 78954 اکبر بوالحسنی یک میلیون ریال
6 82794 صحبت الله حیدری یک میلیون ریال
7 88140 سعید داوود آبادی یک میلیون وپانصد هزار ریال
8 85217 سلیمان قد بیگی یک میلیون ریال
9 84809 محمد محمدی  یک میلیون و پانصد هزار ریال
10 88017 حمید کارخانه یک میلیون ریال
11 85782 محمد کاظمی یک میلیون ریال
12 87802 جواد دهستانی یک میلیون و پانصد هزار ریال
13 87701 مرضیه افسا یک میلیون و پانصد هزار ریال
14 88771 رضا تاحی یک میلیون و پانصد هزار ریال
15 88184 سجاد حیدری یک میلیون و پانصد هزار ریال
16 88063 یونس عبدی یک میلیون ریال
17 88268 ابوالفضل رستمی یک میلیون ریال
18 88772 محمد گچسوز مقدم یک میلیون و پانصد هزار ریال
19 87393 احمد رجبی یک میلیون و پانصد هزار ریال
20 88784 علی اصغر سعیدی یک میلیون ریال
21 87165 مصیب شریفی یک میلیون و پانصد هزار ریال
22 87389 محمد علی علوی یک میلیون ریال
23 88627 حسین تورنگ یک میلیون ریال
24 88740 مهدی جعفری یک میلیون ریال
25 88603 حامد متعبد کردخوردی یک میلیون ریال
26 82469 نجمی بیغرض یک میلیون ریال
27 88316 زاهد یانق یک میلیون ریال
28 86840 محمد رئوف تاجیک یک میلیون ریال
29 86982 محسن راسخی نژاد  یک میلیون ریال
30 87599 عباس عبدلی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز فروردین 1401
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 88638 حسین محبی یک میلیون ریال
2 86815 علی بابایی یک میلیون ریال
3 88095 ابوالفضل سلطانی یک میلیون ریال
4 88153 غلامرضا منصوری یک میلیون ریال
5 87442 یزدان الفتی یک میلیون ریال
6 88153 محمد رشیدی یک میلیون ریال
7 85784 علی رضاییان یک میلیون ریال
8 87971 جعفرالله جانی یک میلیون ریال
9 87607 هادی غریبی یک میلیون ریال
10 88141 جواد راه نورد یک میلیون ریال
11 88639 یدالله زارعی یک میلیون ریال
12 87649 جمشید نجفی یک میلیون ریال
13 86685 منصور فرجی یک میلیون ریال
14 87943 حسین سبزی ملک یک میلیون ریال
15 84823 عابدین گرای یک میلیون ریال
16 86981 محمد آیت محمدی یک میلیون ریال
17 71398 محمد رضا رستگار یک میلیون ریال
18 88137 اسماعیل صالحی یک میلیون ریال
19 87144 مهدی غفاری یک میلیون و پانصد هزار ریال
20 86475 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
21 85061 غلامعلی غلامی یک میلیون و پانصد هزار ریال
22 87637 میلاد حسین پور یک میلیون ریال
23 88850 کریم جلولی یک میلیون ریال
24 84784 حسین بیکی یک میلیون ریال
25 87601 محمد علی دهقان یک میلیون ریال
26 88808 جواد راه پیما یک میلیون ریال
27 87763 مهدی زارع یک میلیون ریال
28 88162 مجید متوسلیان یک میلیون ریال
29 85982 امید نیاکان یک میلیون ریال
30 87250 علی اصغر کمالی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز بهمن ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83222 جلال کریمی یک میلیون ریال
2 85616 علی فضلی یک میلیون ریال
3 84659 مهدی احمدی یک میلیون ریال
4 82478 بهمن بابایی یک میلیون ریال
5 85669 عباس دهقان یک میلیون ریال
6 87629 قاسم رجبی یک میلیون ریال
7 82610 مهدی صفری یک میلیون ریال
8 85889 اکبر فرامرزی یک میلیون ریال
9 86769 مهدی فرمانی نسب یک میلیون ریال
10 86682 علیرضا محمودی یک میلیون ریال
11 86548 محمد کاظمی یک میلیون ریال
12 74182 علیرضا بیگلری یک میلیون ریال
13 87015 داود امیری یک میلیون ریال
14 86528 سعید مرادی یک میلیون ریال
15 54538 ناصر الماسی یک میلیون ریال
16 85632 محمد علی المومنین یک میلیون ریال
17 86903 سجاد حیدری یک میلیون ریال
18 86521 عباسعلی رنجبر یک میلیون ریال
19 82446 محمود ورمزیار یک میلیون ریال
20 75763 علی اکبر جهانی پور یک میلیون ریال
21 87062 حسن کرمی یک میلیون ریال
22 62124 غلامرضا شرفی یک میلیون ریال
23 85995 محسن حسنی یک میلیون ریال
24 87466 رضا صفاری یک میلیون ریال
25 82863 روح الله خدابخشی یک میلیون ریال
26 86819 توحید محمد رحیمی یک میلیون ریال
27 85401 امید مهمند یک میلیون ریال
28 87631 علی اماتی پری یک میلیون ریال
29 84159 علیرضا کریمی یک میلیون ریال
30 87017 جواد اسدی یک میلیون ریال
31 83373 مجتبی الله یاری یک میلیون ریال
32 86527 صادق نجفیان یک میلیون ریال
33 87679 حسن آل گودرز یک میلیون ریال
34 86839 علی اکبر خدا کرمی یک میلیون ریال
35 86655 علیرضا جوادی یک میلیون ریال
36 38174 حسین یعقوبی یک میلیون ریال
37 85495 قاسم زنگنه یک میلیون ریال
38 84291 میر حمزه باریکزهی یک میلیون ریال
39 85508 امیر محمد حاتمی یک میلیون ریال
40 82400 هادی فرکی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز دیماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 85021 هادی چنگی یک میلیون ریال
2 84592 آرمین باشقره یک میلیون ریال
3 84358 علی آقاخانی یک میلیون ریال
4 84352 وحید احمدی یک میلیون ریال
5 85957 یوسف الیاسی یک میلیون ریال
6 - ایمان جعفری یک میلیون ریال
7 84337 ابوالفضل جهانبخشی یک میلیون ریال
8 86640 محمد راستگردانی یک میلیون ریال
9 85962 مجتبی طالبی یک میلیون ریال
10 86630 ابوالفضل عباسی یک میلیون ریال
11 85030 امیر حسین قربیاتی یک میلیون ریال
12 83039 حسین قلعه نویی یک میلیون ریال
13 86804 حسن کرمی یک میلیون ریال
14 85250 علی جهانگیری یک میلیون ریال
15 84027 علی جعفرتبار یک میلیون ریال
16 76222 ایرج دوستی یک میلیون ریال
17 85917 محمود معظمی گودرزی یک میلیون ریال
18 85269 قاسم ورمزیار یک میلیون ریال
19 23874 سعید زمانی یک میلیون ریال
20 85954 محسن کریمی یک میلیون ریال
21 87552 فضل الله رمضانی یک میلیون ریال
22 85007 علی مهدی پور یک میلیون ریال
23 84638 منصور فرجی یک میلیون ریال
24 81505 ابوالفضل الهیاری یک میلیون ریال
25 81530 مجید فرهادی راد یک میلیون ریال
26 16303 محمد رضا ابراهیمی یک میلیون ریال
27 78692 جواد اسدی یک میلیون ریال
28 72034 عباس رضایی یک میلیون ریال
29 94568 لهراسب زلقی یک میلیون ریال
30 79505 ابوالفضل صالحی یک میلیون ریال
31 85331 رضا طاهری یک میلیون ریال
32 14264 محمد جواد منصوری یک میلیون ریال
33 83511 حسن فراهانی علوی یک میلیون ریال
34 81341 روح الله قاسمس یک میلیون ریال
35 85764 مصطفی لشنی یک میلیون ریال
36 80187 ولی کمالی زربندی یک میلیون ریال
37 82257 حامد قابضی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز آذر ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 85969 علی فضلی یک میلیون ریال
2 78705 حسین نجاری یک میلیون ریال
3 85492 حسین اسدی یک میلیون ریال
4 71726 حمید رضا دهقانی یک میلیون ریال
5 84771 حشمت الله رضایی یک میلیون ریال
6 85463 حمید شمسی یک میلیون ریال
7 84430 بهنام صفایی یک میلیون ریال
8 74429 روح الله عباسی یک میلیون ریال
9 85258 محمود عسگری یک میلیون ریال
10 84428 محمد علی غلامی یک میلیون ریال
11 84355 حسن منصوری یک میلیون ریال
12 85119 علی ناصر پور یک میلیون ریال
13 85186 علی الماسی یک میلیون ریال
14 85212 مرتضی الماسی یک میلیون ریال
15 84360 عباسعلی رنجبر یک میلیون ریال
16 86830 قاسم فراهانی یک میلیون ریال
17 85129 شهاب مرادی یک میلیون ریال
18 86786 محمد حسین کوشاهی نژاد یک میلیون ریال
19 85511 مهدی اکبری یک میلیون ریال
20 85765 عباس خسروی فرد یک میلیون ریال
21 85581 مسعود محمدی یک میلیون ریال
22 85630 مرتضی الفخانی یک میلیون ریال
23 82544 قربانعلی رازگردانی یک میلیون ریال
24 85715 حسن محمدی یک میلیون ریال
25 85183 سعید رجبی یک میلیون ریال
26 85587 مجید قادری یک میلیون ریال
27 75052 مجید عباسی یک میلیون ریال
28 84412 علی حسین آبادی یک میلیون ریال
29 81053 امیر قربانی پور  یک میلیون ریال
30 85861 حسین نیک نژاد یک میلیون ریال
31 78704 سید حسن ابطحی یک میلیون ریال
32 85424 ماشالله زینلی یک میلیون ریال
33 79792 مهدی غفاری یک میلیون ریال
34 84737 جاسم رسولیان یک میلیون ریال
35 88844 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
36 84311 ولی الله قربانی یک میلیون ریال
37 85441 علیرضا حسینی یک میلیون ریال
38 84767 عباس دهقان یک میلیون ریال
39 81433 عباس زارع چاهوکی یک میلیون ریال
40 73370 ابوالفضل زارع زاده یک میلیون ریال
41 84846 روح الله شیخ زاده یک میلیون ریال
42 79661 سید محمد طباطبایی یک میلیون ریال
43 80504 فرشید فتوحی چاهوکی یک میلیون ریال
44 81578 محمد نوری یک میلیون ریال
45 82852 روح الله کمیجانی بزچلویی یک میلیون ریال
برندگان جوایز آبان ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 84500 جواد سعیدی ملکی یک میلیون ریال
2 85539 نور محمد یوسفی یک میلیون ریال
3 85672 صابر احمدی یک میلیون ریال
4 84877 علی قاسم اسدی یک میلیون ریال
5 85382 رمضان بنیادی یک میلیون ریال
6 84457 اکبر بوالحسنی یک میلیون ریال
7 83660 بهزاد جمشیدی یک میلیون ریال
8 84868 عباس خدادی یک میلیون ریال
9 85734 اسماعیل رضایی یک میلیون ریال
10 85477 رضا زبانگیر یک میلیون ریال
11 84401 سعید صانعی یک میلیون ریال
12 84287 سعید فراهانی یک میلیون ریال
13 83192 محمد مهدی قنبری یک میلیون ریال
14 82156 مصطفی منصوری یک میلیون ریال
15 85701 علی ناصر پور یک میلیون ریال
16 84555 حمید کریمی یک میلیون ریال
17 83533 ادریس نظری یک میلیون ریال
18 82333 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
19 82394 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
20 84403 علیرضا علیدادپور یک میلیون ریال
21 84320 مهدی لطفی یک میلیون ریال
22 81336 ابراهیم فرجی یک میلیون ریال
23 84507 مصطفی فرجی یک میلیون ریال
24 83594 حبیب محمدی یک میلیون ریال
25 83921 حجت الله جمشیدی یک میلیون ریال
26 85572 محمد شعبانی یک میلیون ریال
27 83539 حسین محبی یک میلیون ریال
28 84626 مجید خوش باطن یک میلیون ریال
29 84646 بهزاد رنجبری یک میلیون ریال
30 84943 حسین شریفی یک میلیون ریال
31 84972 صفدر عنبری یک میلیون ریال
32 84977 حسین محمدی یک میلیون ریال
33 76313 مجید تیموری یک میلیون ریال
34 82327 مریم علی خانی یک میلیون ریال
35 85611 مهدی قربانی یک میلیون ریال
36 81502 محمد رضا پرویزی یک میلیون ریال
37 84634 حمزه مکی آبادی یک میلیون ریال
38 84059 حامد یاهک یک میلیون ریال
39 75482 مهدی غفاری یک میلیون ریال
40 83593 سجاد غلامی یک میلیون ریال
41 76254 حجت زلفی یک میلیون ریال
42 71207 جابر شفیعی یک میلیون ریال
43 84956 حمید رستمی یک میلیون ریال
44 84024 رحمان علیزاده یک میلیون ریال
45 85416 حسین برغی یک میلیون ریال
46 82436 امید شریفی یک میلیون ریال
47 81373 مهدی مساح یک میلیون ریال
48 85521 محمد مجیدی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز مهرماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 32645 مسعود عبدالهی یک میلیون ریال
2 83790 علی قدبیگی یک میلیون ریال
3 85323 قاسم احمدی یک میلیون ریال
4 83604 داود اعتضادی یک میلیون ریال
5 83346 حسن اکبری یک میلیون ریال
6 83658 ابراهیم خلجی یک میلیون ریال
7 85264 احمد دوخایی یک میلیون ریال
8 84133 مصطفی رضایی یک میلیون ریال
9 80055 میثم شرفی یک میلیون ریال
10 85569 حسین عابدین نژاد یک میلیون ریال
11 83299 محمد مهدی عقیلی یک میلیون ریال
12 85378 محمود نوروزی یک میلیون ریال
13 79662 داود هداوند یک میلیون ریال
14 85284 محمد یوسفی یک میلیون ریال
15 85412 نبی کاظمی مطلق یک میلیون ریال
16 80908 محمد محققی یک میلیون ریال
17 84710 اکبر بلبلی یک میلیون ریال
18 83642 مجتبی سیاوشی یک میلیون ریال
19 82493 محمد ورمزیار یک میلیون ریال
20 85264 محمد ورمزیار یک میلیون ریال
21 82535 توحید ونایی یک میلیون ریال
22 85624 حسین رجبی یک میلیون ریال
23 85331 محسن آدینه یک میلیون ریال
24 82126 محمد رضا شهرآبی یک میلیون ریال
25 84072 محمد جواد مکرمی یک میلیون ریال
26 81232 جواد سرکبودی یک میلیون ریال
27 84605 علیرضا مینابیان یک میلیون ریال
28 81654 رضا رجبی فرد یک میلیون ریال
29 74243 مهدی نوری آزاد یک میلیون ریال
30 59449 امیر محمد ورمزیاری یک میلیون ریال
31 84822 عابدین گرای یک میلیون ریال
32 22194 غلامرضا محمدی یک میلیون ریال
33 79892 سید رضا صالحی یک میلیون ریال
34 81069 مهدی هاشمی یک میلیون ریال
35 84224 وحید شفیعی یک میلیون ریال
36 82659 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
37 85692 محمد مشایخی یک میلیون ریال
38 87514 اسماعیل فیاضی یک میلیون ریال
39 77181 حسین جعفر پور یک میلیون ریال
40 71521 سید مرتضی حسینی یک میلیون ریال
41 81384 محمد علی دهقان یک میلیون ریال
42 82051 مهدی رضایی یک میلیون ریال
43 79165 ابوالفضل زارع زاده یک میلیون ریال
برندگان جوایز شهریور 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 79721 علی صالحی یک میلیون ریال
2 82198 محمد آدینه یک میلیون ریال
3 82473 ولی الله احمدی یک میلیون ریال
4 83234 علی قاسم اسدی یک میلیون ریال
5 82742 محمد امیدی یک میلیون ریال
6 83203 علی بابایی یک میلیون ریال
7 84758 مجتبی بختیاری یک میلیون ریال
8 83199 مرتضی بساکی یک میلیون ریال
9 77589 ولی الله بیات یک میلیون ریال
10 83975 مهدی جلولی یک میلیون ریال
11 84266 مهدی حسینی یک میلیون ریال
12 84069 عبدلعلی رضایی یک میلیون ریال
13 84186 علی رمضانی یک میلیون ریال
14 84122 بهنام صفدری یک میلیون ریال
15 81737 نجم الله طاعتی یک میلیون ریال
16 76510 روح الله عباسی یک میلیون ریال
17 83732 حمید غلامی یک میلیون ریال
18 82791 مجتبی فیروزی یک میلیون ریال
19 82741 محسن قربانی یک میلیون ریال
20 84185 حمیر رضا محمدی یک میلیون ریال
21 83980 اسماعیل مرادی یک میلیون ریال
22 83886 داود میری یک میلیون ریال
23 80203 عبدالله واحدی یک میلیون ریال
24 84169 رضا کاظمی یک میلیون ریال
25 81880 علی کریمی یک میلیون ریال
26 81046 حسن زارعی یک میلیون ریال
27 84014 امید بگ منصوری یک میلیون ریال
28 81019 سجاد حیدری یک میلیون ریال
29 84593 اصغر سروری ایسمی یک میلیون ریال
30 81623 شمس الدین قهرمانیان یک میلیون ریال
31 84179 حبیب مرادی یک میلیون ریال
32 82386 یاسین یوسفی یک میلیون ریال
33 82458 حسین رجبی یک میلیون ریال
34 84215 غلامحسین زمانی بخش یک میلیون ریال
35 82931 محمد فاضل غفاری یک میلیون ریال
36 82707 سید جواد میر احمدی یک میلیون ریال
37 83742 مرتضی برفی یک میلیون ریال
38 86560 حمید رضا مظاهری یک میلیون ریال
39 83521 محمد جواد رنجبر یک میلیون ریال
40 84112 محمد علی آقا جانی یک میلیون ریال
41 77727 حبیب الله حسنی یک میلیون ریال
42 84048 نادر جانبخشی یک میلیون ریال
43 84562 خدایار ورمزیاری یک میلیون ریال
44 81818 امیر محمد خردمندی یک میلیون ریال
45 82427 کاظم سلیمانی یک میلیون ریال
46 83622 هادی سیدی یک میلیون ریال
47 82180 محمد یاسین معظمی یک میلیون ریال
48 84230 محمد کریمی یک میلیون ریال
49 84773 مهدی صالحی یک میلیون ریال
50 82657 مهدی صالحی یک میلیون ریال
51 82558 محمود طالبی یک میلیون ریال
52 84557 مهدی غفاری یک میلیون ریال
53 72121 سجاد غلامی یک میلیون ریال
54 83164 ذوالفقار فلاحی یک میلیون ریال
55 85000 اکبر لگزاییان یک میلیون ریال
56 83662 علی جهانپور یک میلیون ریال
57 84545 روح الله اسماعیلی یک میلیون ریال
58 83542 رضا بیات یک میلیون ریال
59 82448 علیرضا شاه محمدی یک میلیون ریال
60 82398 طیب طیبی یک میلیون ریال
61 87521 حسین قربانی یک میلیون ریال
62 81579 رحمت الله محمدی یک میلیون ریال
63 83526 اسماعیل فیاضی یک میلیون ریال
64 83408 محیب یوسفی یک میلیون ریال
65 78443 حامد حاتمی یک میلیون ریال
66 81567 امیر حسین خالقی یک میلیون ریال
67 83555 مجتبی زارع یک میلیون ریال
68 71543 رضا مختاری یک میلیون ریال
69 74925 اعظم منتظری یک میلیون ریال
70 82371 رسول هاشمی یک میلیون ریال
71 84583 سعید همتی یک میلیون ریال
72 83545 وحید رجبی فرد یک میلیون ریال
73 83138 محمود شهبازی یک میلیون ریال

 

برندگان جوایز مرداد ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83404 سعید صالحی یک میلیون ریال
2 84222 علی خراسانی یک میلیون ریال
3 83949 محمد رضا آخوندی یک میلیون ریال
4 83753 مرتضی آخوندی یک میلیون ریال
5 81976 جابر ابراهیمی یک میلیون ریال
6 81990 قاسم احمدی یک میلیون ریال
7 83378 محسن اسدی یک میلیون ریال
8 84104 اکبر بزرگی یک میلیون ریال
9   رضا جمشیدی یک میلیون ریال
10 83423 فرخ خادمی یک میلیون ریال
11 79524 علی رمضانی یک میلیون ریال
12 83085 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
13 81183 علیرضا صیدی یک میلیون ریال
14 82622 حامد عسگری یک میلیون ریال
15 83738 علی عسگری یک میلیون ریال
16 82848 شیروان محمد شاهی یک میلیون ریال
17 83152 امیر محمدی انجدانی یک میلیون ریال
18 79991 فرهاد میر احمدی یک میلیون ریال
19 86928 محمد کاظمی یک میلیون ریال
20 80694 آرمان خادمی پور یک میلیون ریال
21 83695 مهدی ملا محمدی یک میلیون ریال
22 83472 حسین معتمد یک میلیون ریال
23 83777 علی داود یک میلیون ریال
24 83431 مصطفی فرجی یک میلیون ریال
25 83938 احسان رستگار یک میلیون ریال
26 81658 مهدی رضایی یک میلیون ریال
27 82824 علیرضا عزیزی یک میلیون ریال
28 82869 محمد معصومی یک میلیون ریال
29 83761 نعمت بلبلی یک میلیون ریال
30 82871 مجید صالحی یک میلیون ریال
31 83498 مسلم نوری یک میلیون ریال
32 83449 مسعود رحیمی شکور یک میلیون ریال
33 83852 سعید جعفری یک میلیون ریال
34 81868 ابراهیم طاهری یک میلیون ریال
35 77817 محمد عبدالهی یک میلیون ریال
36 79868 پژمان عطایی یک میلیون ریال
37 81772 امیر حسین نجفی یک میلیون ریال
38 81288 حسین نوری یک میلیون ریال
39 83724 امیر محمد ورمزیاری یک میلیون ریال
40 81031 حمید آقامحمدی یک میلیون ریال
41 81252 فرشید حشمتی یک میلیون ریال
42 78944 علی اسدی یک میلیون ریال
43 83286 ابوالفضل سبزی یک میلیون ریال
44 73585 حسین عظیم پور یک میلیون ریال
45 82496 ناد علی قادری یک میلیون ریال
46 84217 غلامحسین آراسته یک میلیون ریال
47 84121 امرالله خرمی نژاد یک میلیون ریال
48   محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
49 83405 سعید غلامی یک میلیون ریال
50 81291 احمد شاه محمدی یک میلیون ریال
51 80652 عباس منصوری یک میلیون ریال
52 79895 روح الله کریم زاده یک میلیون ریال
53 81253 محمد حسین افشاری یک میلیون ریال
54 83497 مهدی تاجیک یک میلیون ریال
55 78655 ابوالفضل رفیعی یک میلیون ریال
56 81838 ابوالفضل زارع یک میلیون ریال
57 78435 منیره مزیدی یک میلیون ریال
58 83899 علی اکبر هاشم بیکی یک میلیون ریال
59 14065 رضا عاصم آبادی یک میلیون ریال
60 83066 محمد مجیدی یک میلیون ریال
برندگان جوایز تیر ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 83012 صفر عظیمی یک میلیون ریال
2 83027 جلال کریمی یک میلیون ریال
3 80711 وحید امیری یک میلیون ریال
4 81790 یاسین نظری یک میلیون ریال
5 82789 ایمان اکبری یک میلیون ریال
6 83324 اکبر بزرگی یک میلیون ریال
7 83088 حسین بساکی یک میلیون ریال
8 83080 عباس بنیادی یک میلیون ریال
9 80972 ایمان جعفری یک میلیون ریال
10 83254 رضا جمشیدی یک میلیون ریال
11 25433 قاسم رجبی یک میلیون ریال
12 78365 علی محمد سلطانی یک میلیون ریال
13 82562 حسین شاه محمدی یک میلیون ریال
14 82597 مجتبی قبولی یک میلیون ریال
15 83211 هادی گرجی یک میلیون ریال
16 83282 ابوالفضل لک یک میلیون ریال
17 82643 رضا مرادی گواری یک میلیون ریال
18 82037 مهدی محمدیان یک میلیون ریال
19 82001 رضا سعیدی یک میلیون ریال
20 83607 علی عسگری یک میلیون ریال
21 81163 مهدی مرادی یک میلیون ریال
22 81093 علی یعقوبی یک میلیون ریال
23 83371 رضا کرمی یک میلیون ریال
24 81172 فرهاد فرجی یک میلیون ریال
25 80042 مهدی اکبری یک میلیون ریال
26 82582 رضا رحمتی یک میلیون ریال
27 82763 فرشید ابراهیمی یک میلیون ریال
28 81027 پژمان عطایی یک میلیون ریال
29 81649 یدالله زارعی یک میلیون ریال
30 82524 امیر محمد الهیاری برزگر یک میلیون ریال
31 81981 ابراهیم زمانی بخش یک میلیون ریال
32 89382 عباس باقری یک میلیون ریال
33 27894 محمد علی محمدی یک میلیون ریال
34 82470 علی ناز عباسی یک میلیون ریال
35 76643 علی وصالی شجاع یک میلیون ریال
36 80812 تقی احمدی یک میلیون ریال
37 71690 لهراسب ذلقی یک میلیون ریال
38 81306 ابراهیم صالحی یک میلیون ریال
39 80574 اسماعیل صالحی یک میلیون ریال
40 82075 محمود طالبی یک میلیون ریال
41 1589 مهدی غفاری یک میلیون ریال
42 82565 سجاد غلامی یک میلیون ریال
43 81269 علی اصغر هاشمی یک میلیون ریال
44 83149 جواد یونسی یک میلیون ریال
45 82719 حمید اسدی یک میلیون ریال
46 83287 ابوذر باقری یک میلیون ریال
47 82853 رحیم خانزاده یک میلیون ریال
48 82272 محمد جلولی یک میلیون ریال
49 79883 مهدی مرادیان یک میلیون ریال
50 80934 فرهاد خلیلی یک میلیون ریال
51 79783 امید پهلوان یزدی یک میلیون ریال
52 82206 محمد جواد دشتی یک میلیون ریال
53 82844 سجاد سلطانی یک میلیون ریال
54 81041 سیذ حسن طباطبائی یک میلیون ریال
55 81997 مجتبی غلامی یک میلیون ریال
56 81112 مجتبی نامی عارفی یک میلیون ریال
57 83447 رضا عاصم آبادی  یک میلیون ریال
58 79890 محمد رضا فراهانی یک میلیون ریال
59 83061 محمود موسوی تبار یک میلیون ریال
60 78320 صیاد نبی لو یک میلیون ریال
برندگان جوایز خرداد ماه 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 82334 فرهاد ابراهیمی یک میلیون ریال
2 82574 امیر علی اسدی یک میلیون ریال
3 82935 حسن اسدی یک میلیون ریال
4 75319 حسین اسدی یک میلیون ریال
5 82060 مسعود بیات یک میلیون ریال
6 82440 مهدی جلولی یک میلیون ریال
7 81054 مجید حسینی یک میلیون ریال
8 82256 علی خلجی قاسم آبادی یک میلیون ریال
9 80879 رحمان شمسی مطلق یک میلیون ریال
10 82634 امیر عباسی یک میلیون ریال
11 80252 محمد قد بیگی یک میلیون ریال
12 81479 رضا قربانخانی یک میلیون ریال
13 82069 محسن قربانی یک میلیون ریال
14 82147 نیما گودرزی یک میلیون ریال
15 84621 محمد محمدی گواری یک میلیون ریال
16 76108 علی میر احمدی یک میلیون ریال
17 80955 حسن روزی چوبر یک میلیون ریال
18 82537 اکبر آشناب یک میلیون ریال
19 82358 رضا چزگی یک میلیون ریال
20 80666 مرضیه افسا یک میلیون ریال
21 80501 جلیل دست افکن یک میلیون ریال
22 82739 یوسف قبادی یک میلیون ریال
23 81693 سیامک گودرزی یک میلیون ریال
24 82072 احمد مرادی یک میلیون ریال
25 81878 قاسم مرادی یک میلیون ریال
26 74777 علی بخشی زاده یک میلیون ریال
27 81988 علی اکبر جهانی پور یک میلیون ریال
28 81018 مجتبی سلحشور یک میلیون ریال
29 21659 محمد کریمی یک میلیون ریال
30 79258 عباس زلفی یک میلیون ریال
31 82598 سعید فلاح یک میلیون ریال
32 82943 علی حسینی نسب یک میلیون ریال
33 82409 یدالله دوشنبه زاده یک میلیون ریال
34 80319 مهدی اسفندیاری یک میلیون ریال
35 82261 موسی سرو آزاد یک میلیون ریال
36 80961 محمد قهرمانی یک میلیون ریال
37 78452 علیرضا صفری یک میلیون ریال
38 82101 مصطفی محمدی یک میلیون ریال
39 74788 قنبر کلایی یک میلیون ریال
40 81015 حسین داداش پور یک میلیون ریال
41 81962 اصغر رحمانی یک میلیون ریال
42 81348 نصرت غفاری یک میلیون ریال
43 82421 یدالله مشهدی مطلق یک میلیون ریال
44 82145 مجید یاوری یک میلیون ریال
45 80689 روح الله کریمی یک میلیون ریال
46 82612 محمد محمودی یک میلیون ریال
47 82112 محمد قربان اکبری یک میلیون ریال
48 79546 مصطفی تفته یک میلیون ریال
49 72491 محمد دهباش یک میلیون ریال
50 82516 مرتضی زلفی یک میلیون ریال
51 79345 فرزاد صالحی یک میلیون ریال
52 79521 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
53 81119 جواد محمودی یک میلیون ریال
54 80884 علی اصغر منصوری یک میلیون ریال
55 82230 علی اکبر عادلی یک میلیون ریال
56 82426 سید جواد میر سمیعی یک میلیون ریال
57 81212 مهدی رحمانی یک میلیون ریال
58 81200 قاسم زارع یک میلیون ریال
59 82495 مهدی زارع یک میلیون ریال
60 81923 رسول طاهری  یک میلیون ریال
61 81395 محمد جواد فلاح یک میلیون ریال
62 82166 حمید رضا مزیدی یک میلیون ریال
63 81884 مهدی امیدی یک میلیون ریال
برندگان جوایز اردیبهشت 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 81660 حسن مرادی یک میلیون ریال
2 70624 غلامرضا حسینی یک میلیون ریال
3 81576 محمد اسدی یک میلیون ریال
4 76305 مسعود اسدی یک میلیون ریال
5 80845 ذبیح الله بهرامی یک میلیون ریال
6 81077 رضا چراغی یک میلیون ریال
7 80185 علی اصغر خواجوی یک میلیون ریال
8 80480 مرتضی خانی یک میلیون ریال
9 80123 میلاد داوری یک میلیون ریال
10 80063 مهدی رزمخواه یک میلیون ریال
11 81201 محسن سلیمانی یک میلیون ریال
12 80945 عبدالله فره بخشی یک میلیون ریال
13 81905 محسن فریدونی یک میلیون ریال
14 80955 علی محمودی یک میلیون ریال
15 76146 حسن منصوری یک میلیون ریال
16 80804 محمد موچان یک میلیون ریال
17 80554 محمد نجیمی یک میلیون ریال
18 81509 ولی الله هاشمی یک میلیون ریال
19 19470 رحمان کاظمی یک میلیون ریال
20 82431 علیرضا حق پرست یک میلیون ریال
21 78937 علیرضا ساکی یک میلیون ریال
22 79666 میلاد خزایی یک میلیون ریال
23 80851 محمد لکزایی فرد جان یک میلیون ریال
24 81457 جعفر مرادی یک میلیون ریال
25 81814 حسن افشار یک میلیون ریال
26 1111 حسین رجبی یک میلیون ریال
27 81024 محسن صفری یک میلیون ریال
28 79969 محرم میرزایی حسینی یک میلیون ریال
29 80726 محمد گچسوز مقدم یک میلیون ریال
30 80374 رضا هفتانی یک میلیون ریال
31 81071 فرشاد چهاردولی یک میلیون ریال
32 81100 مجتبی رضایی یک میلیون ریال
33 81394 محمد کهکشانی یک میلیون ریال
34 81892 علی صالحی یک میلیون ریال
35 79860 رضا رجبی نسب یک میلیون ریال
36 81680 اسماعیل گلستانی یک میلیون ریال
37 81577 امید رایگان یک میلیون ریال
38 81656 محمد رضا زمانی یک میلیون ریال
39 81367 هادی ملکی یک میلیون ریال
40 78944 علی اسدی یک میلیون ریال
41 81025 مهدی پولاد وند یک میلیون ریال
42 1111 لهراسب زلقی یک میلیون ریال
43 79883 بهمن عسگری یک میلیون ریال
44 77235 نعمت غفوری فرد یک میلیون ریال
45 80707 اسماعیل قاسمی یک میلیون ریال
46 75723 محمد مهدی یاوری یک میلیون ریال
47 79016 ابوالفضل زلقی یک میلیون ریال
48 81439 جابر شفیعی یک میلیون ریال
49 81416 شمس الله عظیمی یک میلیون ریال
50 1111 محمد تقی علیمردانی یک میلیون ریال
51 81292 فضل الله عیسی وندی یک میلیون ریال
52 77437 حسین میرزایی یک میلیون ریال
53 74156 محمد آقا محمدی یک میلیون ریال
54 81158 جواد سلیمانی یک میلیون ریال
55 80976 امیر محمد احمدی یک میلیون ریال
56 77607 مهدی باقری یک میلیون ریال
57 79719 محمد جواد دشتی یک میلیون ریال
58 81257 محمد حسین شریفی یک میلیون ریال
59 81305 مصطفی صادقی سادات یک میلیون ریال
60 81229 علی اکبر مروت نژاد یک میلیون ریال
61 74740 داوود کاظم آبادی یک میلیون ریال
برندگان جوایز فروردین 1400
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 1901 ذبیح الله بهرامی یک میلیون ریال
2 1902 ایمان جعفری یک میلیون ریال
3 1903 حمید حامدی یک میلیون ریال
4 1904 حیدر حسینی یک میلیون ریال
5 1925 سعید داوود آبادی یک میلیون ریال
6 1905 حسینعلی دمنه یک میلیون ریال
7 1906 عباس دهقان یک میلیون ریال
8 1907 ولی الله دهقان یک میلیون ریال
9 1908 میثم شرفی یک میلیون ریال
10 1909 حامد عسگری یک میلیون ریال
11 1910 غلامرضا فرجامیان یک میلیون ریال
12 1911 احمد کریمی یک میلیون ریال
13 1912 عباس خدایی یک میلیون ریال
14 1913 جواد محمدی یک میلیون ریال
15 1914 توکلی منظری یک میلیون ریال
16 1915 حسین خرسندی یک میلیون ریال
17 1916 سیامک گودرزی یک میلیون ریال
18 1917 عبدالحمید کاظمی یک میلیون ریال
19 1918 محسن صفری یک میلیون ریال
20 1919 مجید عسگری پناه یک میلیون ریال
21 1920 مهدی باقری یک میلیون ریال
22 1921 بهمن حیدری یک میلیون ریال
23 1922 حمید چگینی یک میلیون ریال
24 1923 موسی اشرف پور یک میلیون ریال
25 1924 غلامرضا فصیحی یک میلیون ریال
26 1926 اسماعیل سرجوییان یک میلیون ریال
27 1927 مهدی اسفندیاری یک میلیون ریال
28 1928 داوود زینعلی یک میلیون ریال
29 1929 علی داوری یک میلیون ریال
30 1930 حسین رضا علوی یک میلیون ریال
31 1931 علی رفعتی پور یک میلیون ریال
32 1932 حسن کریمی یک میلیون ریال
33 1933 صمد احمدی یک میلیون ریال
34 1934 مهدی زینعلی یک میلیون ریال
35 1935 اسماعیل قاسمی یک میلیون ریال
36 1936 حسن میر کریمی یک میلیون ریال
37 1937 وحید آقا بیگی یک میلیون ریال
38 1938 رضا اسدی یک میلیون ریال
39 1939 مجید اکبری یک میلیون ریال
40 1940 محمد دهباش یک میلیون ریال
41 1941 ابواقاسم قربانی یک میلیون ریال
42 1942 محمد مشایخی یک میلیون ریال
43 1943 فرهاد زندیه یک میلیون ریال
44 1944 حمید رضا امیری یک میلیون ریال
45 1945 علی زارع بیدکی یک میلیون ریال
46 1946 جابر نوری یک میلیون ریال
47 1947 محمد کرمی یک میلیون ریال
48 1948 توحید خسرو بیگی یک میلیون ریال

%2

برندگان جوایز اسفند 1399
ردیف شماره کارت نام جایزه
1 1856 جواد لکزایی زاده یک میلیون ریال
2 1857 محمد اسکندری یک میلیون ریال
3 1858 مهدی بهزادی یک میلیون ریال
4 1859 علی بیات صادقی یک میلیون ریال
5 1860 علی حسنی یک میلیون ریال
6 1861 وحید شاهی یک میلیون ریال
7 1862 حسین عابدین نژاد یک میلیون ریال
8 1863 ابوالفضل عباسی یک میلیون ریال
9 1864 رضا قادری یک میلیون ریال
10 1865 بهنام ماندنی یک میلیون ریال
11 1866 رضا علی محمدی یک میلیون ریال
12 1867 علی مزروعی یک میلیون ریال
13 1868 محسن مهدوی مهر یک میلیون ریال
14 1869 مسعود میر احمدی یک میلیون ریال
15 1870 ابوالفضل یوسفی یک میلیون ریال
16 1871 ابوافضل کریمی یک میلیون ریال
17 1872 مرضیه افسا یک میلیون ریال
18 1873 یزدان الفتی یک میلیون ریال
19 1874 احمد مرادی یک میلیون ریال
20 1875 اسدالله مرادی یک میلیون ریال
21 1876 عزیز مرادی یک میلیون ریال
22 1877 سید محسن منصوریان یک میلیون ریال
23 1878 علی ونایی یک میلیون ریال
24 1879 علی بخشی زاده یک میلیون ریال
25 1880 کاظم شهر آبی یک میلیون ریال
26 1900 جاوید محمودی یک میلیون ریال
27 1881 اکبر غفاری یک میلیون ریال
28 1882 حمید نصرتی یک میلیون ریال
29 1883 وحید گلی وند یک میلیون ریال
30 1884 مجتبی کرمی یک میلیون ریال
31 1885 یاسر نجف آبادی یک میلیون ریال
32 1886 موسی اسکندری یک میلیون ریال
33 1899 علی بابایی یک میلیون ریال
34 1887 خداکرم برگهی یک میلیون ریال
35 1888 حمید رضا فراهانی یک میلیون ریال
36 1889 مهدی جهانبخش یک میلیون ریال
37 1890 محمد حسن غفاری یک میلیون ریال
38 1891 حمید رضا علی شاهی یک میلیون ریال
39 1892 رضا مرادی یک میلیون ریال
40 1893 محمد عینی یک میلیون ریال
41 1894 ابوالفضل خوراوندی یک میلیون ریال
42