استفاده های کمترشناخته  شده پودر گچ

پودر گچ  از حرارت دادن سولفات کلسیم دی هیدرات یا کلسیم سولفات آبدار /CaSO4-2H2O    حاصل میشود. این محصول اغلب سفید رنگ بوده وبه صورت  پودری یکنواخت است که از سنگ گچ حرارت دیده مشتق شده است. گچ استخراج شده ، خرد شده و حرارت میبیند تا خشک و پودر شود  این پودر مصارف مختلفی همچون مصارف صنعتی، ساخت و ساز و برنامه های کاربردی کشاورزی دارد.

از میان این مصارف میتوان مصارف زیر را که  کمتر شناخته شده اند را نام برد

کود

کود مبتنی بر پودر سنگ گچ به طور موثر خاک سخت و یا لایه های خاک رس در کشاورزی را بهبود میدهد . بهبود ترکیب خاک ، باعث نفوذ در ماتریس خاک رس شده ، مانع از سیل آب بوده و فرسایش خاکرا کنترل کرده و حرکت آب و هوا و رشد ریشه را تسهیلمی کند ، تبدیل خاک شور به خاک خنثی، بخش عمده ای از فشردگی خاک سخت را کاهش می دهد ، فرسایش و گرد و غباررا کنترل کرده و با بهبود قابلیت زهکشی خاک و ارائه بی ضرر منیزیم مانع از ورود به سیستم آب میشود . همچنین  گچ  زمانی که با کود آلی ترکیب می شود اثر کود و تهویه خاک را افزایش می دهد.  کلسیم اضافی گچ از مواد غذایی کوچک در خاک، مانند مس، منگنز، روی و آهن است. همچنین گچ تامین گوگرد را بهبود می بخشد و میزان  محصول  تولید شده را افزایش داده و از آفات جلوگیری میکند . گچ خنثی است و PH  خاک را تغییر نمی دهد.

 

 

پنلهای گچی

پنلهای گچی ( گیپسو کارتن ) از پودر گچ ساخته شده است. پودر گچ از تبخیر یک و نیم ملکول آب از سنگ گچ تولید شده که همی هیدارت  hemihydrate   (CaSO4-1 / 2H2O) -  یا  گچ پاریس نیز نامیده می شود. کلسیم سولفات زمانی که با آب مخلوط میشود تغییر حالت مجدد یافته و به کلسیم دی هیدرات سولفات تبدیل می شود. این دوغاب با ضخامت معین بین دو ورق های کاغذ ضخیم ریخته شده و مسطح می شود و به شکل تیغه یا  تخته تیغه  خشک  برش خورده تولید  به پایان می سد سپس  بسته بندی شده برای فروش آماده می باشد. پنل گچی  در برابر آتش مقاوم بوده و عایق حرارتی فراهم می کند  همچنین عایق صدا بوده برای تعمیر آسان و با دوام است .

 

پنیر توفو

دی هیدرات سولفات کلسیم به عنوان یک ماده منعقد کننده در تولید توفو استفاده می شود. ماده منعقد کننده ماده ای است که باعث می شود یک مایع به وسیله انعقاد جامد شود . شیر سویا با پودر گچ منعقد و فشرده شده و  بلوک های توفو ایجاد میشود . توفو سولفات کلسیم بالا در منیزیم، کلسیم و آهن و کم چربی است.