استاندارد های مرتبط با دستکش

دستکش ایمنی کار با توجه به کاربری ها و استفاده های متفاوت در هر نوع فعالیت کاری تولید و عرضه میشود ولی با در نظر گرفتن خطرات احتمالی کاری و طیف فعالیت های شغلی مختلفی که وجود دارد باید دستکش ایمنی مناسب را انتخاب کرد. از جمله مواردی که باید با در نظر گرفتن آنها دستکش ایمنی مناسب را انتخاب کرد عبارت است از :
•    نوع مواد شیمیایی که ممکن در است در حین کار با ان سروکار داشته باشیم.
•    مدت زمانی که دست در کار با مواد خطرناک و شیمیایی قرار دارد و دستکش ایمنی باید استفاده شود.
•    کدام قسمت از دست باید مورد محافظت قرار گیرد  مثلا انگشتان دست یا ساعد و بازو
•    مقاوم بودن دستکش ایمنی در برابر سایش، آتش و حرارت مستقیم بخصوص در استفاده آتش نشان ها

استاندارد دستکش ها بطور کلی به شرح زیر می باشد:

استاندارد EN420: الزامات عمومی دستکش ها

استاندارد EN388: دستکش های حفاظتی در مقابل خطرات مکانیکی

استاندارد EN407 : دستکش های حفاظتی در مقابل حرارت

استاندارد EN421:  دستکش های حفاظتی در برابر اشعه یونیزان و آلودگیهای رادیواکتیو

استاندارد EN511:دستکش های حفاظتی در برابر سرما

استاندارد EN659: دستکش های حفاظتی برای آتش نشانی

استاندارد EN12477: دستکش های حفاظتی برای جوشکاران

استاندارد EN60903: الزامات برای دستکش های عایق برق

استاندارد EN374: دستکش های حفاظتی در برابر مواد شیمیایی و  میکروارگانیسم ها

استاندارد EN455: دستکش های یکبار مصرف پزشکی

استاندارد EN ISO 10819: اندازه گیری و ارزیابی انتقال پذیری ارتعاش از دستکش ها به کف دست

استاندارد ANSI105-2011: استانداردی برای معیارهای انتخاب دستکش های حفاظتیاستاندارد EN388:


این استاندارد در مورد انواع دستکش های حفاظتی در رابطه با آسیب های مکانیکی ناشی از سایش،برش، پارگی و سوراخ شدگی می باشد.
حفاظت در مقابل خطرات مکانیکی بوسیله ی یک علامت تصویری  که در زیر آن ۴ عدد نوشته شده است و هر کدام نمایانگر تست عملکرد دستکش در برابر خطر خاصی می باشد نشان داده می شود.

حرف A: مقاومت در برابر سایش بین ۰ تا ۴

حرف B: مقاومت در برابر برش بین ۰ تا ۵

حرف C: مقاومت در برابر پارگی بین ۰ تا ۴

حرف D: مقاومت در برابر سوراخ شدگی بین ۰ تا ۴

در تمام موارد صفر نشان دهنده پایین ترین سطح عملکرد می باشد. و اعداد بالاتر نشان دهنده سطح عملکرد بالاتر در برابر تست مربوطه می باشد.

بنابراین اگر به عنوان مثال زیر نشان تصویری کد ۴۱۰۲ نوشته شده باشد بیانگر این است که دستکش مقاومت بالایی در برابر سایش دارد مقاومت کمی نسبت به برش دارد. در برابر پارگی مقاومت نمیکند و در برابر سوراخ شدگی مقاومت نسبتا خوبی دارد.